קריימר עדין לגבר

Israel - hebraisk - Ministry of Health

Køb det nu

Tilgængelig fra:
ג'ויה מעבדות לקוסמטיקה בעמ
INN (International Name):
EASY MOLDING PASTE
Fremstillet af:
ג'ויה מעבדות לקוסמטיקה בעמ
Terapeutiske indikationer:
עיצוב השיער
Autorisationsnummer:
60952
Autorisation dato:
2008-10-27

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information