ספ גבר שמפו ריפרש - לשיער ולגוף

Israel - hebraisk - Ministry of Health

Køb det nu

Tilgængelig fra:
דנשר (1963) בעמ
INN (International Name):
SP MEN REFRESH SHAMPOO
Fremstillet af:
PROCTER & GAMBLE SERVICE GmbH
Terapeutiske indikationer:
חפיפת שיער
Autorisationsnummer:
60744
Autorisation dato:
2012-03-04

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information