הייר אפ - M

Israel - hebraisk - Ministry of Health

Køb det nu

Tilgængelig fra:
שולמית קוסמטיקה ואירוסול (1999) בעמ
INN (International Name):
HAIR UP - M
Fremstillet af:
שולמית קוסמטיקה ואירוסול (1999) בעמ
Terapeutiske indikationer:
לעור הקרקפת
Autorisationsnummer:
60712
Autorisation dato:
2011-07-28

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information