Tredaptive

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
laropiprant, kyselina nikotinová
Dostupné s:
Merck Sharp Dohme Ltd.
ATC kód:
C10AD52
INN (Mezinárodní Name):
laropiprant, nicotinic acid
Terapeutické skupiny:
Činidla modifikující lipidy
Terapeutické oblasti:
Dyslipidémie
Terapeutické indikace:
Tredaptive je indikován k léčbě dyslipidemie, zejména u pacientů s kombinovanou smíšené dyslipidemie (charakterizované zvýšené hladiny nízké-density-lipoproteinů (LDL) cholesterolu a triglyceridů a nízké maximum-density-lipoprotein (HDL cholesterolu)) a u pacientů s primární hypercholesterolemií (heterozygotní familiární a nefamiliární). Přípravek Tredaptive by měla být u pacientů používat v kombinaci s 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-koenzym A (HMG-CoA)-alfa-reduktázy (statiny), kdy cholesterol snižující účinek na HMG-CoA-reduktázy v monoterapii je nedostatečné. Lze jej použít v monoterapii pouze u pacientů, u nichž HMG-CoA-reduktázy jsou považovány za nevhodný nebo není tolerován. Dieta a jiná nefarmakologická opatření (e. cvičení, snižování hmotnosti) by měla pokračovat během léčby přípravkem Tredaptive.
Přehled produktů:
Revision: 11
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000889
Datum autorizace:
2008-07-03
EMEA kód:
EMEA/H/C/000889

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 31-05-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 11-07-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 31-05-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 11-07-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 31-05-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 11-07-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 31-05-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 11-07-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 31-05-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 11-07-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 31-05-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 11-07-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 31-05-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 11-07-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 31-05-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 11-07-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 31-05-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 11-07-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 31-05-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 11-07-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 31-05-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 11-07-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 31-05-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 11-07-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 31-05-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 11-07-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 31-05-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 11-07-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 31-05-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 11-07-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 31-05-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 11-07-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 31-05-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 11-07-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 31-05-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 11-07-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 31-05-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 11-07-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 31-05-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 11-07-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 31-05-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 11-07-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 31-05-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 31-05-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 31-05-2012

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

Příbalová informace: informace pro pacienta

Tredaptive 1 000 mg/20 mg tablety s řízeným uvolňováním

acidum nicotinicum/laropiprantum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Tredaptive a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tredaptive užívat

Jak se přípravek Tredaptive užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Tredaptive uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Tredaptive a k čemu se používá

Název léčivého přípravku je Tredaptive. Obsahuje dvě různé léčivé látky:

kyselinu nikotinovou, což je lék ovlivňující lipidy a

laropiprant, který oslabuje symptomy zrudnutí, což je běžný nežádoucí účinek kyseliny

nikotinové.

Jak přípravek Tredaptive funguje

Přípravek Tredaptive se používá vedle dietních opatření

ke snížení hladiny ‘špatného’ cholesterolu. Děje se tak snížením hladin celkového cholesterolu,

LDL cholesterolu, mastných sloučenin nazývaných triglyceridy a apo B (což je součást LDL)

v krvi.

ke zvýšení hladiny ‘dobrého’ cholesterolu (HDL cholesterol) a apo A-I (součást HDL).

Co musím vědět o cholesterolu a triglyceridech?

Cholesterol je jedním z několika tuků, které se nacházejí v krvi. Celkový cholesterol se skládá

ze ‘špatného’ (LDL) a ‘dobrého’ (HDL) cholesterolu.

LDL cholesterol se často nazývá ‘špatným’ cholesterolem, protože se může hromadit ve stěnách tepen

a vytvářet plak. V průběhu času může plak tepny ucpat. Toto ucpání může zpomalit nebo zastavit

průtok krve do životně důležitých orgánů, jako je srdce nebo mozek. Pokud je průtok krve zastaven,

může to vést k infarktu myokardu nebo mrtvici.

HDL cholesterol je často nazýván ‘dobrým’ cholesterolem, protože brání ‘špatnému’ cholesterolu

v hromadění v tepnách a protože chrání před srdeční chorobou.

Triglyceridy jsou jiným tukem v krvi. Mohou zvyšovat riziko problémů se srdcem.

Přípavek již není registrován

U většiny lidí zpočátku probíhají problémy s cholesterolem bez příznaků. Lékař může cholesterol

změřit jednoduchým krevním testem. Navštěvujte svého lékaře pravidelně, aby mohl sledovat

cholesterol a konzultujte s ním svůj zdravotní stav.

Přípravek Tredaptive se používá jako doplněk k dietním opatřením a cvičení u dospělých pacientů

s primární hypercholesterolémií nebo smíšenou dyslipidémií

pokud není možno upravit hladiny cholesterolu pomocí samotných statinů (což je třída léků

snižujících cholesterol, které působí v játrech);

pokud nesnášíte statiny nebo pokud pro Vás nejsou statiny doporučeny.

Pacienti se smíšenou dyslipidémií mají v krvi vysoké hladiny „špatného“ LDL cholesterolu a triglyceridů

(což je druh tuku) a nízké hladiny „dobrého“ HDL cholesterolu. Jako primární cholesterolémie se

označují vysoké hladiny cholesterolu v krvi. Pojem „primární“ znamená, že hypercholesterolémie nemá

žádnou zjistitelnou příčinu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tredaptive užívat

Neužívejte přípravek Tredaptive

jestliže jste alergický/á na kyselinu nikotinovou, laropiprant nebo na kteroukoli z pomocných

látek tohoto přípravku (jsou uvedeny v bodu 6).

jestliže v současnosti máte problémy s játry.

máte žaludeční vřed.

máte arteriální krvácení.

Přípravek Tredaptive neužívejte, pokud se na Vás vztahuje kterýkoli z výše uvedených stavů. Pokud si

nejste jistý/á, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete přípravek Tredaptive

užívat.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře o všech svých chorobách. Se svým lékařem nebo lékárníkem před užíváním

tohoto přípravku a v průběhu jeho užívání zkontrolujte, zda:

nemáte žádné alergie.

jste kdykoli neměl/a chorobu jater, žloutenku (porucha jater způsobující zežloutnutí kůže

a bělma očí) nebo chorobu jater a žlučových cest.

nemáte problémy s ledvinami.

nemáte problémy se štítnou žlázou.

nepijete velká množství alkoholu.

Vy nebo Vaši blízcí příbuzní nemáte dědičnou poruchu svalů nebo jste někdy v minulosti

během léčby léky snižujícími cholesterol nazývanými “statiny” nebo fibráty neměl/a problémy

se svaly.

nemáte bolesti, napětí svalů nebo slabost svalů nejasného původu. Pokud tyto symptomy

objevíte, obraťte se ihned na svého lékaře.

nemáte vysoký krevní cukr nebo cukrovku.

nemáte problémy se srdcem.

v blízké době nepodstoupíte operaci.

nemáte dnu.

nemáte nízké hladiny fosforu.

nejste ve věku nad 70 let.

užíváte simvastatin (což je statin) nebo lék obsahující simvastatin a jste čínského původu.

Nejste-li si jistý/á, zda se Vás některý z výše uvedených stavů netýká, obraťte se před užíváním

přípravku Tredaptive na svého lékaře nebo lékárníka.

Přípavek již není registrován

Krevní testy a kontroly

Svého lékaře navštěvujte pravidelně, aby mohl zkontrolovat hladiny LDL (špatný) a HDL

(dobrý) cholesterolu a hladiny triglyceridů.

Lékař musí před zahájením podávání přípravku Tredaptive provést krevní test, aby zkontroloval

funkci jater.

Lékař může rovněž požadovat, abyste po zahájení užívání přípravku Tredaptive pravidelně

podstupoval/a krevní testy, aby zkontroloval funkci jater a případné nežádoucí účinky.

Děti a dospívající

Přípravek Tredaptive nebyl u dětí a dospívajících do 18 let věku studován. Proto děti a dospívající

mladší 18 let věku nemají přípravek Tredaptive užívat.

Další léčivé přípravky a přípravek Tredaptive

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, vitaminy a rostlinné přípravky.

Informujte lékaře nebo lékárníka zejména pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:

na snížení krevního tlaku.

na snížení cholesterolu, které se nazývají ‘sekvestranty žlučových kyselin’, jako je

cholestyramin.

zidovudin, lék používaný k léčbě HIV.

midazolam, lék k navození útlumu před některými lékařskými zákroky.

vitaminy nebo doplňky stravy obsahující kyseliny nikotinovou.

klopidogrel a kyselina acetylsalicylová (ASA), léky napomáhající k zabránění škodlivého

srážení krve.

léky používané ke snížení cholesterolu nazývané ‘statiny’.

Svému lékaři rovněž sdělte, pokud užíváte simvastatin (což je statin) nebo léky obsahující simvastatin

a jste čínského původu.

Pokud si nejste jistý/á, zda se Vás kterákoli z výše uvedených situací týká, obraťte se před užíváním

přípravku Tredaptive na svého lékaře nebo lékárníka.

Přípravek Tredaptive s jídlem, pitím a alkoholem

Ke snížení rizika zrudnutí se v době okolo užití dávky přípravku Tredaptive vyhýbejte pití

alkoholických nebo horkých nápojů nebo požívání kořeněných jídel.

Je důležité, abyste dodržoval/a pokyny uvedené v bodu 3

Jak se přípravek Tredaptive užívá

Těhotenství a kojení

Přípravek Tredaptive se v těhotenství nedoporučuje, ledaže by to bylo jasně nezbytné.

Obraťte se před užíváním přípravku Tredaptive na svého lékaře, pokud:

jste těhotná nebo pokud těhotenství plánujete. Není známo, zda přípravek Tredaptive nepoškodí

nenarozené dítě.

kojíte nebo pokud kojení plánujete. Není známo, zda přípravek Tredaptive nebude prostupovat

do mateřského mléka. Kyselina nikotinová, což je složka přípravku Tredaptive, však do

mateřského mléka prostupuje.

Předtím, než začnete užívat tento lék, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka o radu. Lékař určí,

zda je přípravek Tredaptive pro Vás vhodný.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří lidé však po užití přípravku Tredaptive mohou mít závrať. Pokud máte po užití přípravku

Tredaptive závrať, nesmíte řídit ani obsluhovat stroje.

Přípavek již není registrován

Přípravek Tredaptive obsahuje laktózu

Přípravek Tredaptive obsahuje cukr nazývaný laktóza. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte

nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se před užíváním tohoto léku na svého lékaře.

3.

Jak se přípravek Tredaptive užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik přípravku se užívá

Léčbu musíte zahájit užíváním jedné tablety denně.

Po 4 týdnech může lékař dávku zvýšit na 2 tablety denně.

Jestliže přecházíte z léčivého přípravku obsahujícího 2 000 mg kyseliny nikotinové s řízeným

uvolňováním nebo více, lékař Vám může doporučit začít s dvěmi tabletami přípravku

Tredaptive denně. Jestliže přecházíte z léčivého přípravku obsahující méně než 2 000 mg

kyseliny nikotinové s řízeným uvolňováním, měli byste začít přidáním jedné tablety přípravku

Tredaptive denně. Po 4 týdnech Vám může lékař zvýšit dávku přípravku Tredaptive na dvě

tablety denně.

Jak se přípravek užívá

Přípravek Tredaptive užívejte jednou denně, večer nebo před ulehnutím.

Přípravek Tredaptive užívejte s jídlem.

Tablety polykejte celé. Tabletu před polknutím nedělte, nerozlamujte, nedrťte ani nežvýkejte,

jinak by lék nemohl fungovat, jak má.

V době okolo užívání dávky přípravku Tredaptive nepijte alkohol ani horké nápoje ani

nepožívejte kořeněná jídla. Tím se omezí možnost vzniku zrudnutí (zčervenání kůže, pocit

tepla, svědění nebo brnění, zejména na hlavě, krku, hrudi a v horní části zad).

Užívání kyseliny acetylsalicylové (aspirinu) před užitím přípravku Tredaptive nesnižuje

zrudnutí více než užívání přípravku Tredaptive samotného. Užívání kyseliny acetylsalicylové

(aspirinu) k omezení symptomů zrudnutí není tudíž nezbytné. Pokud kyselinu acetylsalicylovou

(aspirin) užíváte z jiných důvodů, držte se rad svého lékaře.

Jestliže jste užil/a více přípravku Tredaptive, než jste měl/a

V případě předávkování byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zrudnutí, bolesti hlavy,

pruritus (svědění), nevolnost, závrať, zvracení, průjem, bolesti břicha/nepříjemný pocit v břiše

a bolesti zad.

Jestliže jste užil/a více přípravku, než jste měl/a, ihned se obraťte na svého lékaře nebo

lékárníka.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Tredaptive

Jestliže jste zapomněl/a dávku užít, mimořádnou dávku neužívejte. Další večer nebo před

ulehnutím pokračujte obvyklou dávkou. Pokud však nebudete užívat přípravek Tredaptive

po dobu 7 a více dnů v řadě, před dalším užíváním přípravku Tredaptive se obraťte na svého

lékaře.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Tredaptive

Přípravek Tredaptive nepřestávejte užívat bez porady se svým lékařem. Problémy s cholesterolem se

mohou vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

Přípavek již není registrován

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucími účinky přípravku Tredaptive jsou:

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)

zrudnutí (které obvykle zahrnuje zčervenání kůže, pocit tepla, svědění nebo brnění, zejména

na hlavě, krku, hrudi a v horní části zad). Pokud se zrudnutí objeví, symptomy jsou obecně

zpočátku výraznější a během času obvykle zeslabují.

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

bolesti hlavy

brnění nebo necitlivost v rukou nebo nohou

bolesti břicha

průjem

podrážděný žaludek nebo pálení žáhy

nauzea (pocit nevolnosti)

nevolnost (zvracení)

pruritus (svědění)

vyrážka

kopřivka

Méně časté

(mohou postihnout až 1 z 100 lidí)

nespavost

závratě

bušení srdce

nízký krevní tlak

dušnost

suchá kůže

vyrážka s plochými, rudými skvrnami

bolesti svalů nebo citlivost svalů

zimnice

bolesti

otok prstů na rukou a nohou nebo kotníků

Kromě toho byl jako součást alergické reakce na přípravek Tredaptive hlášen jeden nebo více

z následujících příznaků.

otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, který může způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním

(angioedém, což může vyžadovat okamžitou léčbu)

mdloby

dušnost

ztráta kontroly nad močí nebo stolicí

studený pot

třesavka

zimnice

zvýšený krevní tlak

otok rtů

pocit pálení

vyrážka po celém těle

bolest kloubů

otok dolních končetin

Přípavek již není registrován

rychlý tep

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí)

výtok z nosu

snížení glukózové tolerance

úzkost

migréna

mdloby

rychlý nebo nepravidelný tep

závrať při vstávání

říhání

žaludeční vřed

kožní porucha s tmavými sametovými pláty nazývaná acanthosis nigricans

skvrny tmavší kůže

pocení

svalová slabost

slabost

celkový otok

Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit

Dále byly během zkušeností s přípravkem Tredaptive a/nebo s jinými přípravky obsahujícími kyselinu

nikotinovou (samotnou nebo s jistými jinými léky snižujícími cholesterol) po uvedení na trh hlášeny

následující nežádoucí účinky:

náhlé závažné alergické reakce (anafylaktický šok). Symptomy zahrnovaly mdloby, dušnost,

sípání nebo potíže s dechem, otok obličeje, rtů, jazyka, svědění nebo kopřivku na kůži.

Tento

stav vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

oční poruchy nazývané toxická amblyopie a cystoidní makulární edém, které mohou vést

k rozostřenému vidění, ke zhoršení nebo ztrátě zraku

zežloutnutí kůže a/nebo očí (žloutenka)

vyrážka s tvorbou puchýřů.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

5.

Jak přípravek Tredaptive uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

Přípavek již není registrován

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Tredaptive obsahuje

Léčivými látkami jsou kyselina nikotinová a laropiprant. Jedna tableta obsahuje 1 000 mg

kyseliny nikotinové a 20 mg laropiprantu.

Pomocnými látkami jsou: hypromelosa (E464), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), sodná

sůl stearyl-fumarátu, hydroxypropylcelulosa (E463), mikrokrystalická celulosa (E460), sodná

sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy a magnesium-stearát.

Tento léčivý přípravek je tableta s řízeným uvolňováním. To znamená, že se jedna nebo více účinných

látek časem postupně uvolňuje.

Jak přípravek Tredaptive vypadá a co obsahuje toto balení

Tableta s řízeným uvolňováním je bílá až téměř bílá, ve tvaru tobolky, s vyraženým “552” na jedné

straně.

Neprůhledný blistr z PVC/Aclaru s protlačovací hliníkovou fólií v baleních o velikosti 14, 28, 56, 84,

98, 168, 196 tablet s řízeným uvolňováním, vícenásobná balení (multi

pack) obsahující 196 tablet

s řízeným uvolňováním (2 balení po 98 tabletách) a 49 × 1 tableta s řízeným uvolňováním

v perforovaném jednodávkovém blistru.

Hliníkový/hliníkový blistr s protlačovací hliníkovou fólií v baleních o velikosti 14, 28, 56 nebo

168 tablet s řízeným uvolňováním a 32 x 1 tableta s řízeným uvolňováním v perforovaném

jednodávkovém blistru.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Výrobce

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Shotton Lane, Cramlington

Hertfordshire EN11 9BU

Northumberland NE23 3 JU

Velká Británie

Velká Británie

Další informace o tomto léku obdržíte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32 (0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél: 0800 38 693 (+32 (0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 53 00

hungary_msd@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

msd_cr@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: +8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 99 99 000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Přípavek již není registrován

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673; (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

Eλλάδα

BIANEΞ Α.Ε

Τηλ: +3 0210 80091 11

Mailbox@vianex.gr

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465808

clic@merck.com

France

MSD France

Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +4021 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp and Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel.: +421 2 58282010

msd_sk@merck.com

Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 80000 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364 224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp and Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

Přípavek již není registrován

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese: http://www.ema.europa.eu.

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tredaptive 1 000 mg/20 mg tablety s řízeným uvolňováním.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 1 000 mg acidum nicotinicum a 20 mg laropiprantum.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 128,4 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta s řízeným uvolňováním.

Bílá až téměř bílá tableta ve tvaru tobolky, na jedné straně s vyraženým “552”.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Tredaptive je určen k léčbě dyslipidémie, zejména u dospělých pacientů s kombinovanou

smíšenou dyslipidémií (vyznačující se zvýšenými hladinami LDL cholesterolu a triglyceridů a

nízkými hladinami HDL cholesterolu) a u dospělých pacientů s primární hypercholesterolémií

(heterozygotní familiární a nefamiliární).

Přípravek Tredaptive je nutno u pacientů používat v kombinaci s inhibitory reduktázy HMG-CoA

(statiny), kdy monoterapie inhibitorem HMG-CoA reduktázy nemá odpovídající účinek snižující

hladinu cholesterolu. Lze jej použít v monoterapii pouze u pacientů, pro které jsou inhibitory

HMG-CoA reduktázy nevhodné nebo kteří je nesnášejí. Během léčby přípravkem Tredaptive je nutno

pokračovat v dietních opatřeních a nefarmakologických postupech (např. cvičení, snižování

hmotnosti).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Zahajovací dávka je jedna (1 000 mg kyseliny nikotinové/20 mg laropiprantu) tableta s řízeným

uvolňováním denně. Doporučuje se, aby po čtyřech týdnech pacienti přešli na udržovací dávku

2 000 mg/40 mg užívanou jako dvě tablety s řízeným uvolňováním (jedna 1 000 mg/20 mg) jednou

denně. Denní dávky vyšší než 2 000 mg/40 mg nebyly hodnoceny a tudíž se nedoporučují.

Pokud se přípravek Tredaptive vynechá po dobu méně než 7 po sobě jdoucích dnů, mohou pacienti

pokračovat v léčbě takovou dávkou, jaká byla poslední užitá dávka. Pokud se přípravek Tredaptive

vynechá po dobu 7 a více po sobě jdoucích dnů, musí být, dříve než se přistoupí k udržovací dávce

2 000 mg/40 mg, léčba obnovena dávkou 1 000 mg/20 mg po dobu 1 týdne.

Přípavek již není registrován

Pacienti, kteří přecházejí z léčby kyselinou nikotinovou s prodlouženým uvolňováním o obsahu

2 000 mg nebo více, mohou léčbu přípravkem Tredaptive zahájit v dávce 2 000 mg/40 mg. Pacienti,

kteří přecházejí z léčby přípravkem s prodlouženým uvolňováním kyseliny nikotinové o obsahu méně

než 2 000 mg, mohou léčbu přípravkem Tredaptive zahájit zahajovací dávkou 1 000 mg/20 mg a po

4 týdnech přejít na udržovací dávku 2 000 mg/40 mg. Pacienti, kteří přecházejí z léčby přípravkem

s okamžitým uvolňováním kyseliny nikotinové na léčbu přípravkem Tredaptive, musí léčbu zahájit

dávkou 1 000 mg/20 mg a na udržovací dávku 2 000 mg/40 mg mohou přejít po 4 týdnech.

Starší pacienti

U starších pacientů není úprava dávky potřebná.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Tredaptive u dětských pacientů ve věku do 18 let nebyla stanovena.

K dispozici nejsou žádné údaje.

Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin

Použití přípravku Tredaptive u pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin nebylo studováno. Jako

jiné léčivé přípravky s obsahem kyseliny nikotinové je přípravek Tredaptive kontraindikován

u pacientů s významnou nebo neobjasněnou poruchou funkce jater. U pacientů s poruchou funkce

ledvin se musí používat opatrně, protože kyselina nikotinová a její metabolity jsou vylučovány

především ledvinami

(viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Kombinovaná léčba

Kyselina acetylsalicylová neposkytuje žádné dodatečné snížení zrudnutí, které by přesahovalo snížení

dosažené pomocí přípravku Tredaptive. Léčba kyselinou acetylsalicylovou ke zmírnění symptomů

zrudnutí není tudíž nezbytná (viz bod 5.1).

Jelikož současné podávání sekvestrantů žlučových kyselin může snižovat biologickou dostupnost

kyselých léčiv, jako je kyselina nikotinová, doporučuje se podávat přípravek Tredaptive více než

1 hodinu před nebo více než 4 hodiny po podání sekvestrantu žlučových kyselin (viz bod 4.5).

Způsob podání

Tablety je nutno užívat vcelku, spolu s jídlem, večer nebo před ulehnutím. Před polknutím se nesmí

tableta dělit, rozlamovat, drtit ani žvýkat, aby nedošlo k narušení vlastností zajišťujících řízené

uvolňování. V době užití přípravku je nutno se vyhýbat pití alkoholu a horkých nápojů nebo požívání

kořeněných jídel, čímž se sníží možnost vzniku návalů zrudnutí a pocitu horka (flushing).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou

v bodě 6.1.

Významná nebo neobjasněná porucha funkce jater.

Aktivní peptická vředová choroba.

Arteriální krvácení.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pokud se přípravek Tredaptive podává spolu se statiny, obraťte se prosím na příslušný Souhrn údajů

o přípravku.

Přípavek již není registrován

Vliv na játra

Přechod z přípravků s kyselinou nikotinovou s okamžitým uvolňováním (krystalická forma)

na přípravek Tredaptive nebyl studován. U pacientů, kteří přešli z kyseliny nikotinové s okamžitým

uvolňováním na dlouhodobě působící kyselinu nikotinovou ve stejných dávkách, se však vyskytly

případy závažné jaterní toxicity, včetně fulminantní nekrózy jater. Pacienti, kteří přecházejí

z přípravků s kyselinou nikotinovou s okamžitým uvolňováním na přípravek Tredaptive musí proto

léčbu zahajovat dávkou 1 000 mg/20 mg.

Přípravek Tredaptive je u pacientů, kteří požívají větší množství alkoholu a/nebo mají v anamnéze

chorobu jater, nutno používat opatrně.

Stejně jako jiné terapie snižující lipidy byly léčivé přípravky obsahující kyselinu nikotinovou spojeny

s abnormálními testy jaterních funkcí (viz bod 4.8). Zvýšení transamináz byla po ukončení léčby

reverzibilní.

Testy jaterních funkcí se doporučují před zahájením léčby, každých 6 až 12 týdnů během prvního

roku a poté pravidelně (např. dvakrát ročně). Pacienty, u kterých se zvýšení hladin transamináz objeví,

je nutno sledovat do vymizení abnormalit. Pokud zvýšení alaninaminotransferázy (ALT) nebo

aspartátaminotransferázy (AST) dosahující ≥ 3násobku horní hranice normálu (ULN) přetrvává,

doporučuje se snížení dávky nebo vysazení přípravku Tredaptive.

Vliv na kosterní svalstvo

S kombinovanou léčbou kyselinou nikotinovou v dávkách ovlivňujících lipidy (≥ 1 000 mg/den)

a inhibitory HMG-CoA reduktázy (statiny) byly spojeny vzácné případy myopatie/rhabdomyolýzy

(viz bod 4.8).

Lékaři zvažující kombinovanou léčbu statiny a přípravkem Tredaptive musí pečlivě zvážit potenciální

přínosy a rizika, a musí pacienty bedlivě sledovat s ohledem na projevy a symptomy svalové bolesti,

napětí nebo slabosti svalů, zejména během prvních měsíců léčby a při zvyšování dávky kteréhokoli

z přípravků. V takové situaci je nutno pravidelně sledovat sérovou kreatinkinázu (CK), nicméně

takovéto monitorování s jistotou nezabrání vzniku závažné myopatie.

U pacientů s faktory predisponujícími k rhabdomyolýze je nutno postupovat opatrně.

věk

>

70 let

porucha funkce ledvin

léčbou neupravená hypotyreóza

dědičné svalové poruchy v osobní nebo rodinné anamnéze

svalová toxicita statinů nebo fibrátů v anamnéze

nadměrné užívání alkoholu.

Pokud se u pacienta léčeného přípravkem Tredaptive a statinem objeví bolesti svalů, svalová slabost

nebo křeče, je nutno u něj změřit hladiny CK. Pokud se zjistí, že jsou bez vyčerpávající zátěže

výrazně zvýšeny (

>

5 × ULN), je nutno léčbu ukončit.

Rasa

V předběžné analýze probíhající studie klinických výsledků identifikovala nezávislá komise

monitorující bezpečnost vyšší než očekávanou incidenci myopathie u pacientů čínského původu

užívajících přípravek Tredaptive a simvastatin 40 mg. Proto je při léčení pacientů čínského původu

přípravkem Tredaptive v kombinaci se simvastatinem nebo ezetimibem/simvastatinem (zejména při

dávkách simvastatinu 40 mg nebo vyšších) třeba opatrnosti. Jelikož riziko myopathie je u statinů

závislé na dávce, nedoporučuje se u pacientů čínského původu užívání přípravku Tredaptive se

simvastatinem v dávce 80 mg nebo s ezetimibem/simvastatinem v dávkách 10/80 mg. Zda je riziko

myopatie zvýšeno i u jiných pacientů asijského původu léčených přípravkem Tredaptive v kombinaci

se simvastatinem nebo ezetimibem/simvastatinem není známo.

Přípavek již není registrován

Porucha funkce ledvin

Jelikož kyselina nikotinová a její metabolity jsou vylučovány ledvinami, přípravek Tredaptive je

nutno u pacientů s poruchou funkce ledvin používat opatrně.

Vliv na glukózu

Léčivé přípravky obsahující kyselinu nikotinovou jsou spojovány se zvýšenými krevními hladinami

glukózy na lačno (viz bod 4.8). Diabetické nebo potenciálně diabetické pacienty je nutno pečlivě

sledovat. Může být nezbytné upravit dietu a/nebo hypoglykemickou léčbu.

Akutní koronární syndrom

Jako u jiných léčivých přípravků obsahujících kyselinu nikotinovou je při používání přípravku

Tredaptive potřeba postupovat opatrně u pacientů s nestabilní anginou nebo v akutní fázi infarktu

myokardu, zejména pokud jsou takoví pacienti dále léčeni vazoaktivními léčivy, jako jsou nitráty,

blokátory kalciových kanálů, nebo adrenergními blokátory.

Hematologické účinky

Jako u jiných léčivých přípravků obsahujících kyselinu nikotinovou byl přípravek Tredaptive

(2 000 mg/40 mg) spojen s malými sníženími počtu krevních destiček (viz bod 4.8). Pacienty

podstupující chirurgický zákrok je tudíž nutno pečlivě vyhodnocovat.

Vliv na kyselinu močovou

Jako u jiných léčivých přípravků obsahujících kyselinu nikotinovou byl přípravek Tredaptive

(2 000 mg/40 mg) spojen s malými zvýšeními hladin kyseliny močové (viz bod 4.8). Přípravek

Tredaptive je tedy nutno u pacientů se dnou nebo s predispozicí k dně používat opatrně.

Hypofosfatémie

Jako u jiných léčivých přípravků obsahujících kyselinu nikotinovou byl přípravek Tredaptive spojen

s malým poklesem hladin fosforu. Pacienty s rizikem hypofosfatémie je tudíž nutno pečlivě sledovat.

Další informace

Jako u jiných léčivých přípravků obsahujících kyselinu nikotinovou je nutno pacienty se žloutenkou,

poruchami jater a žlučových cest nebo peptickým vředem v anamnéze pečlivě sledovat

(viz body 4.2 a 4.3).

Pomocná látka

Přípravek Tredaptive obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s nesnášenlivostí

galaktózy, s vrozeným deficitem laktázy nebo s malabsorpcí glukózy-galaktózy nesmějí tento

přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Pití alkoholických nebo horkých nápojů či požívání kořeněných jídel může zesílit zrudnutí, proto je

nutno se těmto nápojům v době kolem užití přípravku Tredaptive vyhnout.

Kyselina nikotinová

Vliv kyseliny nikotinové na jiné léčivé přípravky

Antihypertenzní léčba:

Kyselina nikotinová může potencovat účinky gangliových blokátorů

a vazoaktivních léčiv, jako jsou nitráty, blokátory kalciových kanálů nebo adrenergní blokátory, což

může vést k posturální hypotenzi.

Inhibitory HMG

CoA reduktázy:

Při kombinaci simvastatinu s kyselinou nikotinovou byl pozorován

mírný vzestup AUC a C

simvastatinové kyseliny (aktivní forma simvastatinu), což může být

klinicky bezvýznamné. Farmakokinetické interakce přípravku Tredaptive se statiny byly studovány

pouze se simvastatinem (viz bod 4.4).

Přípavek již není registrován

Vliv jiných léčivých přípravků na kyselinu nikotinovou

Sekvestranty žlučových kyselin:

Jelikož současné podávání sekvestrantů žlučových kyselin může

snižovat biologickou dostupnost kyselých léčiv, jako je kyselina nikotinová, doporučuje se podávat

přípravek Tredaptive více než 1 hodinu před nebo více než 4 hodiny po podání sekvestrantu

žlučových kyselin.

Doplňky obsahující kyselinu nikotinovou:

Vitaminové přípravky nebo jiné doplňky stravy obsahující

kyselinu nikotinovou (nebo nikotinamid) (≥ 50 mg/den) nebyly s přípravkem Tredaptive studovány.

Lékaři musí při předepisování přípravku Tredaptive zvážit příjem kyseliny nikotinové z vitamínových

přípravků a doplňků stravy.

Interakce lék / výsledky laboratorních testů:

V testech na obsah glukózy v moči může kyselina

nikotinová rovněž dát falešně pozitivní reakce s roztokem síranu měďnatého (Benedictovo činidlo).

Laropiprant

Vliv laropiprantu na jiné léčivé přípravky

Midazolam:

Opakované podávání laropiprantu v dávce 40 mg nemělo vliv na farmakokinetiku

midazolamu, což je citlivý substrát CYP3A4. Laropiprant tudíž není ani induktorem, ani inhibitorem

CYP3A4. Plazmatické koncentrace metabolitu midazolamu, 1'-hydroxymidazolamu, však byly

opakovaným podáváním laropiprantu přibližně dvojnásobně zvýšeny. Jelikož 1'-hydroxymidazolam je

účinným metabolitem, může být sedativní účinek midazolamu zesílen, a je tedy nutno při současném

podávání laropiprantu s midazolamem postupovat opatrně.

Jiná léčiva:

Současné podávání laropiprantu v dávce 40 mg s midazolamem zvyšuje AUC

0-∞

1'-hydroxymidazolamu, což je aktivní metabolit midazolamu, o 98 %, respektive 59 %.

1'-Hydroxymidazolam je metabolizován převážně uridindifosfátglukuronosyltransferázami (UGT)

2B4 a 2B7. Klinické studie a studie

in vitro

podporují závěr, že laropiprant je mírným až středně

silným inhibitorem UGT2B4/UGT2B7. Pouze o velmi malém počtu léčiv je známo, že jsou

metabolizována převážně UGT2B4 nebo UGT2B7. Při současném podávání přípravku Tredaptive

s léčivy metabolizovanými převážně UGT2B4 nebo UGT2B7, např. zidovudinem, je třeba postupovat

opatrně.

Ve studiích interakcí neměl laropiprant klinicky významné účinky na farmakokinetiku následujících

léčivých přípravků: simvastatin, warfarin, perorální kontraceptiva, rosiglitazon a digoxin. Na základě

těchto údajů se neočekává, že by laropiprant způsoboval interakce se substráty izoenzymů CYP 3A4,

2C9, 2C8 a lidského P-glykoproteinu (P-gp). V

in vitro

studiích laropiprant neinhiboval reakce

zprostředkované CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6 ani CYP2E1.

Klopidogrel:

V klinickém hodnocení nebyl pozorován žádný významný vliv laropiprantu na inhibiční

účinek klopidogrelu na agregaci destiček indukovanou ADP, nicméně bylo pozorováno mírné zesílení

inhibičního účinku klopidogrelu na agregaci destiček indukovanou kolagenem. Tento vliv není

pravděpodobně klinicky významný, protože nedošlo ke zvýšení času krvácení, pokud byl laropiprant

současně podáván s klopidogrelem po celou dobu užívání.

Kyselina acetylsalicylová:

V klinickém hodnocení nemělo současné podávání laropiprantu

s kyselinou acetylsalicylovou v porovnání s kyselinou acetylsalicylovou samotnou žádný vliv

na kolagenem indukovanou agregaci destiček ani na čas krvácení (viz bod 5.1).

Kyselina acetylsalicylová a klopidogrel:

V klinické studii u dyslipidemických pacientů, kterým se

podávala jak kyselina acetylsalicylová (81 mg), tak klopidogrel (75 mg), indukoval laropiprant

přechodnou (4 hodiny po dávce) inhibici funkce destiček

in vivo

(hodnoceno pomocí studií doby

krvácivosti a agregace destiček), nicméně jeho účinek byl v rámci celého dávkovacího intervalu malý.

Pacienti, kterým je současně podáván přípravek Tredaptive s kyselinou acetylsalicylovou a

klopidogrelem, musí být pečlivě sledováni v souladu s doporučeními uvedenými v souhrnech údajů

o přípravku pro tyto léčivé přípravky a musí být poučeni, že zastavit krvácení může trvat déle, než je

obvyklé a že musí každé neobvyklé krvácení (místo nebo trvání) hlásit svému lékaři.

Přípavek již není registrován

Vliv jiných léčiv na laropiprant

Inhibitor CYP3A4:

Klarithromycin (což je účinný inhibitor CYP3A4 a P-gp) neměl

na farmakokinetiku laropiprantu žádný klinicky významný vliv. Laropiprant není substrátem lidského

P-gp, takže ani u jiných inhibitorů CYP3A4 a/nebo P-gp se rovněž neočekává, že by měly

na farmakokinetiku laropiprantu klinicky významný vliv.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Tredaptive

O kombinovaném použití kyseliny nikotinové a laropiprantu u těhotných žen nejsou k dispozici žádné

údaje. Tato kombinace nebyla ve studiích reprodukční toxicity testována. Potenciální riziko pro

člověka není známo. Přípravek Tredaptive tudíž nemá být během těhotenství užíván, pokud to není

zcela nezbytné.

Kyselina nikotinová

O použití vysokých dávek kyseliny nikotinové u těhotných žen nejsou k dispozici žádné odpovídající

údaje. Studie na zvířatech prokázaly fetální vývojovou toxicitu kyseliny nikotinové ve vysokých

dávkách (viz bod 5.3).

Laropiprant

O použití laropiprantu u těhotných žen nejsou k dispozici žádné údaje. Studie na zvířatech prokázaly

fetální vývojovou toxicitu laropiprantu ve vysokých dávkách (viz bod 5.3).

Kojení

Tredaptive

S přípravkem Tredaptive nebyly provedeny žádné studie u kojících zvířat. Rozhodnutí o tom, zda

pokračovat v kojení nebo je přerušit či zda pokračovat nebo nepokračovat v léčbě musí být učiněno

s ohledem na přínos kojení pro dítě a přínos přípravku Tredaptive pro ženu.

Kyselina nikotinová

Kyselina nikotinová se vylučuje do lidského mléka.

Laropiprant

Není známo, zda se laropiprant vylučuje do lidského mléka. Studie na zvířatech vylučování

laropiprantu do mateřského mléka prokázaly.

Fertilita

Studie na zvířatech zaměřené na poškození fertility jsou nedostačující (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů je nutno vzít v úvahu, že byla hlášena závrať

(viz bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

V klinických hodnoceních dostávalo 5 700 pacientů přípravek Tredaptive samotný nebo v kombinaci

s inhibitorem HMG-CoA reduktázy.

Přípavek již není registrován

Souhrn bezpečnostního profilu

Zrudnutí je nejčastější nežádoucí reakcí na přípravek Tredaptive. Zrudnutí je nejvýraznější na hlavě,

krku a horní části trupu. Ve čtyřech klinických hodnoceních kontrolovaných buď aktivním

komparátorem nebo placebem (n = 4 747, n = 2 548 užívajících přípravek Tredaptive) bylo zrudnutí

hlášeno u 12,3 % pacientů užívajících přípravek Tredaptive. V těchto studiích bylo procento pacientů

užívajících přípravek Tredaptive, kyselinu nikotinovou (souhrnně pro formulace s prodlouženým

uvolňováním) nebo souhrnně placebo/simvastatin, kteří ukončili léčbu v důsledku jakýchkoli

symptomů souvisejících se zrudnutím (zčervenání, teplo, svědění a brnění) 7,2 %, 16,6 % a 0,4 %,

v uvedeném pořadí.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Během klinických studií a/nebo po uvedení přípravku Tredaptive na trh byly hlášeny následující

nežádoucí účinky (při užívání se statinem nebo bez statinu).

Četnosti nežádoucích účinků jsou setříděny podle následujícího schématu: velmi časté (

1/10), časté

1/100 až < 1/10), méně časté (

1/1 000 až < 1/100), vzácné (

1/10 000 až < 1/1 000), velmi

vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Infekce a infestace

Vzácné:

rhinitida

Poruchy imunitního systému

Méně časté:

hypersenzitivní reakce (viz dále)

Vzácné:

angioedém; přecitlivělost typu I

Není známo:

anafylaktický šok

Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté:

Vzácné:

zhoršená glukózová tolerance

Psychiatrické poruchy

Méně časté:

nespavost

Vzácné:

úzkost

Poruchy nervového systému

Časté:

bolesti hlavy; parestézie

Méně časté:

točení hlavy

Vzácné:

migréna; synkopa

Srdeční poruchy

Méně časté:

palpitace

Vzácné:

fibrilace

síní

jiné

srdeční

arytmie;

tachykardie

Cévní poruchy

Velmi časté:

zrudnutí

Méně časté:

hypotenze

Vzácné:

ortostatická hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté:

dušnost

Gastrointestinální poruchy

Časté:

bolesti břicha; průjem; dyspepsie; nauzea;

zvracení

Vzácné:

otok úst; říhání; peptický vřed

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo:

žloutenka

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté:

erytém; svědění; vyrážka; kopřivka

Méně časté:

suchá kůže; makulární vyrážka

Vzácné:

acanthosis nigricans; hyperpigmentace;

pocení (noční nebo studený pot)

Není

známo:

vesikulární nebo vesikulobulózní

vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové

tkáně

Méně časté:

mylagie

Vzácné:

svalová slabost

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté:

pocit horka

Méně časté:

zimnice; bolesti; periferní edém

Vzácné:

asténie; otok obličeje; generalizovaný

edém

Vyšetření

Časté:

zvýšení ALT a/nebo AST (opakovaně,

≥ 3 × ULN), glukózy nalačno (viz dále)

Přípavek již není registrován

Méně

časté:

zvýšení

kreatinkinázy

(≥ 10 × ULN), LDH, kyseliny močové (viz dále)

Vzácné: zvýšení celkového bilirubinu, amylázy;

snížení

fosforu

počtu

krevních

destiček

(viz dále)

Hypersenzitivní reakce

Byly hlášeny zjevné hypersenzitivní reakce (< 1 %). Ty se vyznačují mnohočetnými symptomy, které

mohou zahrnovat: angioedém, pruritus, erytém, parestezii, ztrátu vědomí, zvracení, kopřivku,

zrudnutí, dušnost, nauzeu, inkontinenci moči a stolice, studený pot, třesavku, zimnici, zvýšení

krevního tlaku, otok rtů, pocit pálení, polékové kožní erupce, artralgii, otok nohou a tachykardii.

Vyšetření

Výrazná a přetrvávající zvýšení sérových transamináz byla hlášena zřídka (viz bod 4.4).

V kontrolovaných klinických studiích byla incidence klinicky významných zvýšení sérových

transamináz (ALT a/nebo AST

3 × ULN, nepřetržitě) 1,0 % u pacientů léčených přípravkem

Tredaptive v kombinaci se statinem nebo v monoterapii. Tato zvýšení byla obecně asymptomatická

a po vysazení léčby nebo při jejím pokračování došlo k návratu na výchozí hodnoty.

Klinicky významná zvýšení kreatinkinázy (

10násobek horní hranice normálu) byla pozorována

u 0,3 % pacientů léčených přípravkem Tredaptive v kombinaci se statinem nebo v monoterapii

(viz bod 4.4).

Dalšími hlášenými abnormálními laboratorními hodnotami byly zvýšení LDH, glukózy na lačno,

kyseliny močové, celkového bilirubinu a amylázy a snížení hladin fosforu a počtu krevních destiček

(viz bod 4.4).

Jako u jiných léčivých přípravků obsahujících kyselinu nikotinovou, byla v kontrolovaných klinických

studiích provedených s přípravkem Tredaptive (2 000 mg/40 mg) hlášena zvýšení glukózy na lačno

(medián zvýšení přibližně 4 mg/dl) a kyseliny močové (průměrná hodnota změny výchozích hodnot

+14,7 %) a snížení počtu krevních destiček (průměrná hodnota změny výchozích hodnot -14,0 %)

(viz bod 4.4). U diabetických pacientů byl zjištěn medián zvýšení HbA1c 0,2 % (tam, kde byla

umožněna změna hypoglykemické léčby).

Další nežádoucí účinky hlášené u jiných léčivých přípravků s obsahem kyseliny nikotinové

Další nežádoucí účinky, které byly po uvedení přípravku na trh nebo v klinických hodnoceních

hlášeny u jiných léčivých přípravků s kyselinou nikotinovou (se statinem nebo bez něj) zahrnují

následující:

Poruchy oka:

cystoidní makulární edém, toxická amblyopie.

4.9

Předávkování

Tredaptive

V případě předávkování je rozumné použít obvyklá symptomatická a podpůrná opatření. Případy

předávkování byly hlášeny; maximální užitá dávka přípravku Tredaptive byla 5 000 mg/100 mg.

Všichni pacienti se uzdravili bez následků. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u pacientů, kteří tuto

vyšší dávku dostali, souvisely s vysokou dávkou kyseliny nikotinové a zahrnovaly: zrudnutí, bolest

hlavy, pruritus, nauzeu, závrať, zvracení, průjem, bolest/dyskomfort v podbřišku a v břiše a bolest

v zádech. Laboratorní abnormality zahrnovaly zvýšení amylázy a lipázy, snížení hematokritu a okultní

krvácení do stolice.

Kyselina nikotinová

Při předávkování kyselinou nikotinovou je nutno zavést podpůrná opatření.

Přípavek již není registrován

Laropiprant

Při kontrolovaných klinických hodnoceních provedených na zdravých dobrovolnících byly jednotlivé

dávky až 900 mg laropiprantu a opakované dávky až 450 mg jednou denně po dobu 10 dní obecně

dobře snášeny. S dávkami laropiprantu nad 900 mg nejsou u lidí žádné zkušenosti. U jedinců

užívajících opakované dávky 300 mg nebo vyšší bylo pozorováno prodloužení kolagenem indukované

agregace destiček (viz bod 5.1).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva modifikující lipidy, kyselina nikotinová a deriváty, ATC kód:

C10AD52.

Přípravek Tredaptive obsahuje kyselinu nikotinovou, která je v terapeutických dávkách látkou

modifikující lipidy, a laropiprant, což je účinný, selektivní antagonista receptoru prostaglandinu D

(PGD

), podtyp receptoru 1 (DP

). Kyselina nikotinová snižuje hladiny LDL-cholesterolu (LDL-C),

celkového cholesterolu (TC), VLDL-cholesterolu (VLDL-C), apolipoproteinu B (apo B, hlavní

protein LDL), triglyceridů (TG) a lipoproteinu (a) (Lp(a), modifikovaná částice LDL) a zvyšuje

hladiny HDL-cholesterolu (HDL-C) a apolipoproteinu A-I (apo A-I, hlavní proteinová složka HDL).

Laropiprant potlačuje zrudnutí zprostředkované PGD

, které je spojeno s podáváním kyseliny

nikotinové. Laropiprant nemá na hladiny lipidů žádný vliv, ani neinterferuje s účinky kyseliny

nikotinové na lipidy.

Kyselina nikotinová

Mechanismus účinku

Mechanismy, kterými kyselina nikotinová modifikuje profil plazmatických lipidů, nejsou zcela

objasněny. Kyselina nikotinová inhibuje uvolňování volných mastných kyselin z tukové tkáně, což

může přispívat ke snížení plazmatických LDL-C, TC, VLDL-C, apo B, TG a Lp(a), stejně jako

ke zvýšení HDL

C a apo A-I, což všechno je spojeno s nižším kardiovaskulárním rizikem. Další

vysvětlení, která se neodvolávají na snížení hladin volných mastných kyselin v plazmě jako hlavní

mechanismus změny profilu lipidů, zahrnují inhibici

de novo

lipogeneze zprostředkovanou kyselinou

nikotinovou nebo esterifikaci mastných kyselin na triglyceridy v játrech.

Farmakodynamické účinky

Kyselina nikotinová způsobuje relativní posun v distribuci podtříd LDL od malých, denzních (nejvíce

aterogenních) LDL částic k větším LDL částicím. Kyselina nikotinová rovněž zvyšuje subfrakci HDL

větší měrou než subfrakci HDL

, čímž zvyšuje poměr HDL

:HDL

, což je spojeno se snížením rizika

kardiovaskulární choroby. Existují hypotézy, že HDL se účastní transportu cholesterolu z tkání zpět

do jater, že potlačuje zánět cév spojený s aterosklerózou a že má antioxidační a antitrombotické

účinky.

Podobně jako LDL mohou cholesterolem obohacené na triglyceridy bohaté lipoproteiny, včetně

VLDL, lipoproteinů se střední hustotou (IDL) a jejich zbytků, aterosklerózu rovněž usnadňovat.

Zvýšené plazmatické hladiny triglyceridů jsou často nalézány v triádě s nízkými hladinami HDL-C

a malých částic LDL, stejně jako ve spojení s nelipidovými metabolickými rizikovými faktory

koronární srdeční choroby.

Léčba kyselinou nikotinovou snižuje riziko smrti a kardiovaskulárních příhod a zpomaluje progresi

nebo usnadňuje regresi aterosklerotických lézí. Studie Coronary Drug Project, trvající 5 let

a dokončená v roce 1975, ukázala, že kyselina nikotinová má u mužů ve věku od 30 do 64 let

s infarktem myokardu v anamnéze statisticky významný přínos při snižování nefatálních,

recidivujících infarktů myokardu. Ačkoliv celková mortalita byla po pěti letech v obou skupinách

podobná, při patnáctiletém následném sledování bylo v porovnání s kohortou léčenou placebem

o 11 % méně úmrtí ve skupině léčené kyselinou nikotinovou.

Přípavek již není registrován

Laropiprant

Mechanismus účinku

Kyselinou nikotinovou indukované zrudnutí je zprostředkováno především uvolňováním

prostaglandinu D

(PGD

) do kůže. Genetické a farmakologické studie na zvířecích modelech

poskytly důkazy, že PGD

, působící prostřednictvím DP

, což je jeden ze dvou receptorů pro PGD

hraje při zrudnutí indukovaném kyselinou nikotinovou klíčovou roli. Laropiprant je účinným

a selektivním antagonistou DP

. Nepředpokládá se, že by laropiprant inhiboval tvorbu prostaglandinů.

Farmakodynamické účinky

Ukázalo se, že laropiprant je účinný při omezování symptomů zrudnutí indukovaných kyselinou

nikotinovou. Potlačení symptomů zrudnutí (hodnoceno pomocí pacientských dotazníků) bylo

korelováno s potlačením vazodilatace indukované kyselinou nikotinovou (hodnoceno měřením

průtoku krve kůží). U zdravých subjektů léčených přípravkem Tredaptive neměla předchozí léčba

kyselinou acetylsalicylovou v dávce 325 mg v porovnání s přípravkem Tredaptive samotným

na omezování symptomů zrudnutí indukovaných kyselinou nikotinovou žádný další přínosný vliv

(viz bod 4.8).

Laropiprant má rovněž afinitu k tromboxanovému receptoru A

(TP) (i když je v porovnání s DP

na TP podstatně méně účinný). TP hraje roli při funkci destiček; terapeutické dávky laropiprantu však

neměly klinicky relevantní účinky na čas krvácení a kolagenem indukovanou agregaci destiček

(viz bod 4.5).

Klinické studie

Vliv na lipidy

Přípravek Tredaptive byl rovnoměrně účinný napříč všemi předem specifikovanými subpopulacemi

pacientů definovanými podle rasy, pohlaví, výchozí hodnoty LDL-C, HDL-C a triglyceridů, věku

a stupně diabetu.

V multicentrické, dvojitě zaslepené, 24 týdnů trvající placebem kontrolované studii byly u pacientů

užívajících přípravek Tredaptive (2 000 mg/40 mg) v kombinaci se statiny nebo v monoterapii,

v porovnání s placebem, významně sníženy hladiny LDL-C (-18,9 % vs. -0,5 %), triglyceridů (-21,7 %

vs. 3,6 %), LDL-C:HDL-C (-28,9 % vs. 2,3 %), non-HDL-C (-19,0 % vs. 0,8 %), apo B (-16,4 % vs.

2,5 %), TC (-9,2 % vs. -0,6 %), Lp(a) (-17,6 % vs. 1,1 %) a TC:HDL-C (-21,2 % vs. 1,9 %) a rovněž

významně zvýšeny hladiny HDL-C (18,8 % vs. -1,2 %) a apo A-I (11,2 % vs. 4,3 %), měřeno

procentem změny výchozích hodnot. Obecně platí, že vliv léčby mezi skupinami na všechny lipidové

parametry byl ve všech hodnocených podskupinách pacientů konzistentní. Pacienti léčení přípravkem

Tredaptive, kyselinou nikotinovou (formulace s prodlouženým uvolňováním) nebo placebem rovněž

užívali statiny (29 % atorvastatin [5 až 80 mg], 54 % simvastatin [10 až 80 mg], 17 % jiné statiny

[2,5 až 180 mg] (pravastatin, fluvastatin, rosuvastatin, lovastatin)), z nichž 9 % rovněž užívalo

ezetimib [10 mg]. Účinek na lipidy byl podobný, ať již byl přípravek Tredaptive podáván

v monoterapii nebo přidán ke stávající léčbě statiny s ezetimibem nebo bez něj.

Odpovědi LDL-C, HDL-C a triglyceridů upravené podle placeba se u žen zdály v porovnání s muži

větší a u starších pacientů (≥ 65 let věku) výraznější než u mladších (< 65 let věku).

Přípavek již není registrován

V multicentrické, dvojitě zaslepené, 12týdenní faktoriální studii přípravek Tredaptive 1 000 mg/20 mg

v kombinaci se simvastatinem, v porovnání se simvastatinem samotným nebo přípravkem Tredaptive

1 000 mg/20 mg samotným, po dobu 4 týdnů, významně snižoval LDL-C (-44,2 %, -37,4 %, -8,2 %,

v uvedeném pořadí), triglyceridy (-25,8 %, -15,7 %, -18,7 %, v uvedeném pořadí), TC (-27,9 %,

-25,8 %, -4,9 %, v uvedeném pořadí) a významně zvyšoval HDL-C (19,2 %, 4,2 %, 12,5 %,

v uvedeném pořadí). Přípravek Tredaptive 2 000 mg/40 mg v kombinaci se simvastatinem v porovnání

se simvastatinem samotným nebo s přípravkem Tredaptive 2 000 mg/40 mg samotným podávanými

po dobu 12 týdnů významně snižoval LDL-C (-47,9 %, -37,0 %, -17,0 %, v uvedeném pořadí), TG,

(-33,3 %, -14,7 %, -21,6 %, v uvedeném pořadí), apo B (-41,0 %, -28,8 %, -17,1 %, v uvedeném

pořadí), a TC (-29,6 %, -24,9 %, -9,1 %, v uvedeném pořadí), stejně jako LDL-C:HDL-C (-57,1 %,

-39,8 %, -31,2 %, v uvedeném pořadí), non-HDL-C, apo B, TC (-45,8 %, -33,4 %, -18,1 %,

v uvedeném pořadí) a TC:HDL-C (-43,0 %, -28,0 %, -24,9 %, v uvedeném pořadí) a významně

zvyšoval HDL-C (27,5 %, 6,0 %, 23,4 %, v uvedeném pořadí). Další analýzy ukázaly, že přípravek

Tredaptive 2 000 mg/40 mg v kombinaci se simvastatinem při srovnání se simvastatinem samotným

významně zvyšoval apo A-I (8,6 %, respektive 2,3 %) a významně snižoval Lp(a) (-19,8 %, respektive

0,0 %). Účinnost a bezpečnost přípravku Tredaptive v kombinaci se simvastatinem v dávce vyšší než

40 mg nebyla v této studii sledována.

Návaly zrudnutí a pocitu horka

Ve třech velkých klinických hodnoceních měřících pacienty hlášené symptomy zrudnutí, se u pacientů

užívajících přípravek Tredaptive, vyskytlo méně zrudnutí než u pacientů užívajících kyselinu

nikotinovou (léková forma s prodlouženým uvolňováním). U pacientů setrvávajících v první studii

(24 týdnů) se četnost středně závažného nebo silnějšího zrudnutí u pacientů léčených přípravkem

Tredaptive snižovala a dosáhla četnosti u pacientů léčených placebem (viz Obr. 1), kdežto u pacientů

léčených kyselinou nikotinovou (léková forma s prodlouženým uvolňováním) zůstala četnost zrudnutí

konstantní (po 6. týdnu).

Obr. 1. Průměrný počet dnů v týdnu se středně závažnými

nebo výraznějšími* symptomy zrudnutí

v 1. až 24. týdnu

Weeks on Treatment

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Number of Days per Week

Přípravek Tredaptive (1 000 mg/20 mg až 2 000 mg/40 mg v 5. týdnu)

▲ Kyselina nikotinová (prodloužené uvolňování 1 000 mg až 2 000 mg v 5. týdnu)

Placebo

* zahrnuje pacienty se středně silnými, závažnými nebo extrémními symptomy zrudnutí

Zvýšení dávky v 5. týdnu

Ve druhé studii (16 týdnů), kde bylo připuštěno podávání kyseliny acetylsalicylové, se u pacientů

užívajících přípravek Tredaptive vyskytlo zrudnutí v porovnání s kyselinou nikotinovou (léková forma

s prodlouženým uvolňováním užívaná jako 12týdenní vícekroková titrace od 500 mg do 2 000 mg)

významně méně dnů v týdnu se středně závažným nebo silnějším zrudnutím (p < 0,001).

Přípavek již není registrován

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie trvající 32 týdnů

s cílem vyhodnotit účinky vysazení laropiprantu prokázala, že u dyslipidemických pacientů, u nichž

byla léčba laropiprantem ukončena po 20 týdnech léčby přípravkem Tredaptive, se vyskytovalo

významně více zrudnutí, než u pacientů, kteří přípravek Tredaptive užívali dále, a to pokud jde o

počet dní za týden se středně silným nebo silnějším zrudnutím, p < 0,001,

Obrázek 2. Incidence a četnost středně silného nebo silnějšího zrudnutí u pacientů léčených

přípravkem Tredaptive se za dobu trvání studie snížily.

Obrázek 2

Procento pacientů se středně silným nebo silnějším zrudnutím v 1. až 32. týdnu

Tredaptive

▲ Tredaptive → kyselina nikotinová (laropiprant ukončen ve 21. týdnu)

Placebo

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit povinnost

předkládat výsledky studií přípravku Tredaptive u všech podsouborů pediatrické populace

u homozygotní familiární hypercholesterolémie (ohledně informací o pediatrickém použití

viz bod 4.2).

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií přípravku

Tredaptive u pediatrických pacientů ve věku 7 až 18 let s heterozygotní familiární

hypercholesterolémií (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Kyselina nikotinová

Po 2 000mg dávce kyseliny nikotinové podané perorálně s jídlem jako dvě tablety s řízeným

uvolňováním kyseliny nikotinové/laropiprantu s jídlem, byla kyselina nikotinová absorbována

s mediánem času 4 hodiny do dosažení maximální plazmatické koncentrace (T

), s průměrnou

hodnotou plochy pod křivkou průběhu plazmatické koncentrace v čase (AUC

0-last

) přibližně

58,0 μM·hod a průměrnou hodnotou maximální plazmatické koncentrace (C

) přibližně 20,2 μM.

Biologická dostupnost s jídlem nebo bez jídla je alespoň 72 %, zjištěno na základě stanovení množství

kyseliny nikotinové z podané dávky v moči. Perorální biologická dostupnost kyseliny nikotinové není

současným příjmem vysoce tučného jídla ovlivněna.

Přípavek již není registrován

Laropiprant

Po 40mg dávce laropiprantu podané perorálně s jídlem jako dvě tablety s řízeným uvolňováním

kyseliny nikotinové/laropiprantu, se laropiprant rychle absorbuje s mediánem T

1 hodina,

průměrnou hodnotou AUC

0-∞

přibližně 13 μM·hod a průměrnou hodnotou C

přibližně 1,6 μM.

Rychlost a rozsah absorpce nejsou jídlem s vysokým obsahem tuku ovlivněny. Farmakokinetika

laropiprantu je lineární, přičemž vykazuje přibližně na dávce závislá zvýšení AUC a C

a není zde

žádný důkaz clearance závislé na čase.

Průměrná hodnota absolutní biologické dostupnosti laropiprantu je přibližně 71 % po 40mg dávce

podané jako dvě tablety s řízeným uvolňováním kyseliny nikotinové/laropiprantu po celonočním

hladovění.

Distribuce

Kyselina nikotinová

Na sérové proteiny se váže méně než 20 % kyseliny nikotinové.

Laropiprant

Průměrná hodnota distribučního objemu v rovnovážném stavu po jediné 40mg intravenózní dávce

laropiprantu podané zdravým dobrovolníkům je přibližně 70 litrů. Laropiprant se silně váže

na plazmatické proteiny (> 99 %), přičemž jeho vazba je na koncentraci nezávislá. Laropiprant

prostupuje placentou potkanů a králíků.

Biotransformace

Kyselina nikotinová

Kyselina nikotinová prochází rozsáhlým metabolismem prvního průchodu játry, a to dvěma cestami,

které jsou závislé na dávce. První cesta vede ke vzniku nikotinamidadenindinukleotidu (NAD)

a nikotinamidu. U lidí je nikotinamid dále převážně metabolizován na N-methylnikotinamid (MNA)

a na N-methyl-2-pyridon-5-karboxamid (2PY). Druhou cestou je s kyselinou nikotinovou konjugován

glycin za vzniku nikotinmočové kyseliny (NUA). Při nízkých dávkách kyseliny nikotinové nebo

nižších rychlostech vstřebávání převažuje první metabolická cesta. Při vyšších dávkách nebo vyšších

rychlostech vstřebávání se cesta NAD nasycuje a zvyšující se podíl perorální dávky dosahuje

krevního oběhu nezměněn jako kyselina nikotinová. Cesta konjugace s glycinem není v klinicky

relevantním dávkovém rozmezí nasycena, jak bylo zjištěno na základě na dávce závislého nárůstu

plazmatických koncentrací NUA v rozmezí od 1 000 do 2 000 mg.

in vitro

studiích kyselina nikotinová a její metabolity neinhibovala reakce zprostředkované

CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 ani CYP3A4, ani 3-glukuronidaci

estradiolu zprostředkovanou UGT1A1.

Laropiprant

Laropiprant je metabolizován převážně acylglukuronidací, přičemž menší část metabolizace

představuje oxidace, načež následuje vyloučení glukuronidu do stolice (žlučí) a moči. Laropiprant

a jeho acylglukuronidový konjugát jsou hlavními složkami obíhajícími v lidské plazmě.

In vitro

studie

ukázaly, že acylglukuronidový konjugát laropiprantu měl alespoň 65krát sníženou afinitu k DP

v porovnání s laropiprantem; neočekává se tedy, že by k celkové aktivitě laropiprantu na DP

nějak

přispíval. Hlavní složku (73 % radioaktivity) ve stolici představuje laropiprant (zahrnuje nevstřebanou

léčivou látku a/nebo hydrolyzovaný konjugát s kyselinou glukuronovou). V moči je primární složkou

acylglukuronidový konjugát (64 % radioaktivity) s malou částí mateřské sloučeniny (5 %). Oxidační

metabolismus laropiprantu je katalyzován převážně CYP3A4, zatímco acylglukuronidaci katalyzuje

několik isoforem UGT (1A1, 1A3, 1A9 a 2B7).

Eliminace

Kyselina nikotinová

Kyselina nikotinová se vylučuje převážně močí ve formě metabolitů.

Přípavek již není registrován

Laropiprant

Laropiprant se eliminuje převážně acylglukuronidací, po níž následuje vyloučení glukuronidu

do stolice (žlučí) a do moči. Po perorálním podání laropiprantu značeného

C lidem bylo přibližně

68 % podané dávky zjištěno ve stolici (převážně jako mateřská sloučenina, která zahrnuje

nevstřebanou léčivou látku a/nebo hydrolyzovaný konjugát s kyselinou glukuronovou) a 22 % bylo

zjištěno v moči (převážně ve formě metabolitů). Většina dávky byla vyloučena do 96 hodin. Zjevný

terminální poločas (t

) po 40mg dávce laropiprantu podané jako dvě tablety s řízeným uvolňováním

kyseliny nikotinové/laropiprantu s jídlem byl přibližně 17 hodin. Farmakokineticky rovnovážný stav

se dosáhne za 2 dny podávání laropiprantu jednou denně, s minimální kumulací v AUC (přibližně

1,3násobek) a C

(přibližně 1,1násobek).

Zvláštní skupiny pacientů

Ledvinová nedostatečnost

Přípravek Tredaptive:

Použití u pacientů s nedostatečností ledvin nebylo studováno.

Kyselina nikotinová:

Viz bod 4.4.

Laropiprant:

Podávání 40 mg laropiprantu nedialyzovaným pacientům se závažnou ledvinovou

nedostatečností nevedlo v porovnání se zdravými kontrolními dobrovolníky k žádným klinicky

významným změnám AUC a C

laropiprantu. Jelikož při závažné nedostatečnosti ledvin nebyl

pozorován žádný vliv, neočekává se ani u pacientů s mírnou až středně závažnou nedostatečností

ledvin; vliv selhání ledvin v terminálním stádiu a vliv dialýzy na farmakokinetiku laropiprantu však

z této studie nelze odvodit.

Jaterní nedostatečnost

Přípravek Tredaptive:

Použití u pacientů s jaterní nedostatečností nebylo studováno.

Kyselina nikotinová:

Viz body 4.3 a 4.4.

Laropiprant

: V souladu s charakteristikami léčiv primárně odstraňovaných metabolizací má středně

závažná porucha jater na farmakokinetiku laropiprantu významný vliv, s nárůstem AUC a C

přibližně 2,8násobným, respektive 2,2násobným.

Pohlaví

Kyselina nikotinová:

S ohledem na pohlaví není žádná úprava dávky potřebná. Pohlaví nemá

na farmakokinetiku kyseliny nikotinové (léková forma s prodlouženým uvolňováním) žádný klinicky

významný vliv. Neexistuje žádný rozdíl mezi perorální biologickou dostupností kyseliny nikotinové

u mužů a žen léčených přípravkem Tredaptive. U žen dochází v porovnání s muži k mírnému nárůstu

plazmatických koncentrací kyseliny nikotinmočové a kyseliny nikotinové.

Laropiprant:

S ohledem na pohlaví není žádná úprava dávky potřebná. Pohlaví nemá

na farmakokinetiku laropiprantu žádný klinicky významný vliv.

Starší pacienti

Kyselina nikotinová:

Pro starší pacienty (≥ 65 let věku) nejsou k dispozici žádné farmakokinetické

údaje. Věk nemá na farmakokinetiku kyseliny nikotinové (formulace s prodlouženým uvolňováním)

žádný klinicky významný vliv, jak bylo zjištěno na základě složené analýzy subjektů ve věku 18 až

65 let. S věkem se perorální biologická dostupnost kyseliny nikotinové nemění.

Laropiprant:

U starších pacientů není žádná úprava dávky potřebná. Věk nemá na farmakokinetiku

laropiprantu žádný klinicky významný vliv.

Pediatrická populace

Přípravek Tredaptive:

U pediatrických pacientů nebyly provedeny žádné studie.

Přípavek již není registrován

Rasa

Kyselina nikotinová:

S ohledem na rasu není žádná úprava dávky potřebná. Rasa nemá

na farmakokinetiku kyseliny nikotinové (formulace s prodlouženým uvolňováním) žádný klinicky

významný vliv, jak bylo zjištěno na základě dat zahrnujících osoby hispánského, bělošského,

černošského a indiánského původu. Při léčení pacientů čínského původu je nutná opatrnost, pokud se

přípravek Tredaptive podává spolu se simvastatinem nebo kombinací ezetimib/simvastatin (zejména

při dávkách simvastatinu 40 mg nebo vyšších). (Viz bod 4.4).

Laropiprant:

S ohledem na rasu není žádná úprava dávky potřebná. Rasa nemá na farmakokinetiku

laropiprantu žádný klinicky významný vliv, jak bylo zjištěno na základě dat zahrnujících subjekty

bělošského, hispánského, černošského, asijského a indiánského původu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Přípravek Tredaptive

Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze při expozicích považovaných za dostatečně

přesahující maximální lidskou expozici, což ukazuje na jejich malou relevanci pro použití u lidí.

Bezpečnost současného podávání kyseliny nikotinové a laropiprantu byla hodnocena na psech

a potkanech. Toxikologická zjištění těchto studií kombinovaného podání byla v souladu se zjištěními

pozorovanými u kyseliny nikotinové a laropiprantu podávanými jednotlivě.

Kyselina nikotinová

U potkanů byla po 6 měsících podávání při systémové expozici alespoň 179krát přesahující expozici

u lidí, vztaženo k AUC při doporučené denní dávce u lidí, pozorována degenerace žaludku

a vakuolizace hepatocytů. U psů byla po 6 měsících podávání při systémové expozici nejméně 240krát

přesahující expozici u lidí, vztaženo k AUC při doporučené denní dávce u lidí, pozorována retinopatie

a/nebo léze rohovky.

Kyselina nikotinová nebyla u myší při celoživotním podávání kancerogenní. Myším byl v této studii

podáván 9- až 13násobek lidské dávky kyseliny nikotinové 2 000 mg/den, stanoveno na základě

mg/m

. Kyselina nikotinová nevykázala v

in vitro

testech žádné mutagenní účinky.

U samců a samic potkanů s hladinami expozice dosahujícími až přibližně 391násobku lidské AUC

kyseliny nikotinové, vztaženo k AUC doporučené denní dávky pro člověka nebyly pozorovány žádné

nežádoucí účinky související s kyselinou nikotinovou na fertilitu.

Kyselina nikotinová nebyla teratogenní u potkanů a králíků až do hladin expozice dosahujících

přibližně 253-, respektive a 104násobku AUC kyseliny nikotinové při doporučené denní dávce pro

lidi. U potkanů byly zaznamenány fetotoxické účinky (významně snížené hmotnosti těl plodů spojené

s poklesem počtu osifikovaných sakrokaudálních obratlů a zvýšenou incidencí plodů s místy

nekompletní osifikace) za nepřítomnosti jakýchkoli známek toxicity pro matku při hladinách expozice

dosahujících přibližně 959násobku AUC kyseliny nikotinové při doporučené denní dávce pro lidi.

Podobné změny související s léčbou byly pozorovány u plodů králíků, ale za přítomnosti toxicity pro

matku při hladinách expozice dosahujících přibližně 629násobku AUC kyseliny nikotinové při

doporučené denní dávce pro lidi.

Laropiprant

U potkanů byla ve studii toxicity při opakovaném podání po dobu až 6 měsíců pozorována ketonurie

a hepatocelulární centrilobulární hypertrofie. Hepatocelulární centrilobulární hypertrofie byla

v souladu s indukcí enzymů specifickou pro hlodavce. Hladina bez pozorovaného nežádoucího účinku

observed

adverse

effect level – NOAEL) byla nejméně 118násobkem expozice u lidí, vztaženo

k AUC při doporučené denní dávce u lidí.

Přípavek již není registrován

Zvýšení sérových hladin alaninaminotransferázy (ALT) bylo pozorováno ve všech studiích na psech,

při systémové expozici alespoň 14krát přesahující expozici u lidí, vztaženo k AUC při doporučené

denní dávce u lidí. Ve studiích na psech s expozicí dosahující nejméně 100násobku expozice u lidí,

vztaženo k AUC při doporučené denní dávce u lidí, nebyly žádné jiné účinky pozorovány.

Laropiprant nebyl ve studiích na myších a potkanech trvajících 2 roky v nejvyšší testované dávce,

která představuje alespoň 218- až 289násobek expozice u lidí, vztaženo k AUC při doporučené denní

dávce u lidí, kancerogenní.

Laropiprant nebyl v řadě genetických toxikologických studií ani mutagenní, ani klastogenní.

Ani u samců, ani u samic potkanů, kterým byl laropiprant podáván před pářením a v době páření,

nebyly při systémové expozici, která byla nejméně 289násobkem expozice u lidí, vztaženo k AUC

při doporučené denní dávce u lidí, pozorovány žádné účinky na plodnost.

Laropiprant nebyl ani u potkanů, ani u králíků při hladinách systémové expozice dosahujících

nejméně 153-, respektive 438násobku expozice u lidí, vztaženo k AUC při doporučené denní dávce

u lidí, teratogenní. Studie reprodukční toxicity prokázaly mírný s léčbou související pokles průměrné

hodnoty příbytku na váze matky a tělesné hmotnosti plodu, mírný nárůst mortality mláďat, přičemž

u potkanů byla při systémové expozici dosahující nejméně 513násobku expozice u lidí, vztaženo

k AUC při doporučené denní dávce u lidí, pozorována zvýšená incidence nadpočetných žeber

a neúplné osifikace sternebra plodu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Hypromelosa (E464)

Koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551)

Sodná sůl stearyl-fumarátu

Hydroxypropylcelulosa (E463)

Mikrokrystalická celulosa (E460)

Sodná sůl kroskarmelosy

Monohydrát laktosy

Magnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

PVC/Aclar blistry: 2 roky.

Hliníkové/hliníkové blistry: 18 měsíců.

6.4

Zvláštní opatření pro používání

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Přípavek již není registrován

6.5

Druh obalu a obsah balení

Neprůhledný blistr z PVC/Aclaru s protlačovací hliníkovou uzavírací fólií obsahující 14 tablet

s řízeným uvolňováním. Velikosti balení po 14, 28, 56, 84, 98, 168, 196 tabletách s řízeným

uvolňováním, vícenásobná balení (multi

pack) obsahující 196 tablet s řízeným uvolňováním (2 balení

po 98 tabletách) a 49 × 1 tableta s řízeným uvolňováním v perforovaném jednodávkovém blistru.

Hliníkový/hliníkový blistr s protlačovací fólií obsahující 7 tablet s řízeným uvolňováním. Velikosti

balení po 14, 28, 56 nebo 168 tabletách s řízeným uvolňováním a 32 x 1 tableta s řízeným

uvolňováním v perforovaném jednodávkovém blistru.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/08/459/001

EU/1/08/459/002

EU/1/08/459/003

EU/1/08/459/004

EU/1/08/459/005

EU/1/08/459/006

EU/1/08/459/007

EU/1/08/459/008

EU/1/08/459/009

EU/1/08/459/010

EU/1/08/459/011

EU/1/08/459/012

EU/1/08/459/013

EU/1/08/459/014

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 3. července 2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU:

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/889

EVROPSKÁ VEŘEJNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ (EPAR)

TREDAPTIVE

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro humánní léčivé přípravky

provedené studie, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.

Chcete-li získat další informace o svém onemocnění nebo jeho léčbě, přečtěte si příbalové

informace (které jsou součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. Bližší

informace o tom, na základě čeho Výbor pro humánní léčivé přípravky svá doporučení

vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Tredaptive?

Tredaptive je lék obsahující dvě účinné látky: kyselinu nikotinovou (zvanou také niacin nebo vitamin

) a laropiprant. Je k dispozici ve formě tablet s řízeným uvolňováním. „Řízené uvolňování“

znamená, že obě účinné látky jsou z tablety uvolňovány různými rychlostmi po dobu několika hodin.

Na co se přípravek Tredaptive používá?

Přípravek Tredaptive se používá zároveň s dietním opatřením a cvičením u pacientů s dyslipidemií

(abnormálně vysokými hladinami tuků v krvi), zejména s „kombinovanou smíšenou dyslipidemií“ a

s „primární hypercholesterolemií“. Pacienti s kombinovanou smíšenou dyslipidemií mají vysoké

hladiny „špatného“ cholesterolu LDL a triglyceridů (druh tuku) a nízké hladiny „dobrého“

cholesterolu HDL v krvi. Primární hypercholesterolemie se vyznačuje vysokými hladinami

cholesterolu v krvi. Primární znamená, že hypercholesterolemie nemá žádnou identifikovatelnou

příčinu.

Přípravek Tredaptive se obvykle podává spolu se statinem (běžný léčivý přípravek užívaný ke snížení

hladiny cholesterolu), pokud účinek statinu podávaného samostatně není dostatečný. Přípravek

Tredaptive se podává samostatně pouze u pacientů, kteří nemohou užívat statiny.

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.

Jak se přípravek Tredaptive používá?

Zahajovací dávka přípravku Tredaptive je jedna tableta jednou denně po dobu čtyř týdnů, poté se

dávka zvýší na dvě tablety jednou denně. Tablety se užívají ústy, spolu s jídlem večer nebo před

ulehnutím. Tablety musí být spolknuty vcelku a nesmí se dělit, rozlamovat, drtit ani žvýkat.

Dětem mladším 18 let se nedoporučuje užívat přípravek Tredaptive z důvodu nedostatku informací

o jeho bezpečnosti a účinnosti u této skupiny pacientů. Přípravek Tredaptive by se měl používat

s opatrností u pacientů, kteří trpí onemocněním ledvin, a neměl by být užíván pacienty s onemocněním

jater.

Jak přípravek Tredaptive působí?

Dvě účinné látky přípravku Tredaptive, kyselina nikotinová a laropiprant, mají odlišný způsob

působení.

Kyselina nikotinová je přirozeně se vyskytující látka, která se v nízkých dávkách užívá jako vitamin.

Ve vyšších dávkách snižuje hladiny tuku v krvi prostřednictvím mechanismu, který není plně

Přípavek již není registrován

objasněn. Kyselina nikotinová byla poprvé použita jako léčivá látka k úpravě hladin tuku v krvi

v polovině padesátých let, ale její užívání bylo omezeno kvůli jejím vedlejším účinkům, zejména

návalům zrudnutí a pocitům horka (zčervenání kůže).

Návaly zrudnutí a pocity horka způsobené kyselinou nikotinovou vznikají pravděpodobně kvůli

uvolnění látky z kožních buněk, která se nazývá „prostaglandin D2“ (PGD

) a která dilatuje (rozšiřuje)

krevní cévy v kůži. Laropiprant blokuje receptory, na které se za normálních okolností váže PGD

Pokud jsou receptory zablokovány, PGD

není schopen dilatovat cévy v kůži, což snižuje frekvenci a

intenzitu návalů zrudnutí a pocitů horka.

V tabletách přípravku Tredaptive se v jedné z vrstev nachází laropiprant a další vrstva obsahuje

kyselinu nikotinovou. Když je tableta podána pacientovi, jako první se do krevního oběhu uvolňuje

laropiprant a blokuje receptory pro PGD

. Kyselina nikotinová se uvolňuje z další vrstvy pomaleji

a účinkuje jako látka, která ovlivňuje tuky.

Jak byl přípravek Tredaptive zkoumán?

Účinky přípravku Tredaptive byly nejprve testovány na experimentálních modelech a teprve poté na

lidech.

Přípravek Tredaptive byl zkoumán u pacientů s hypercholesterolemií a smíšenou dyslipidemií ve

čtyřech hlavních studiích.

Dvě studie byly zaměřeny na účinnost přípravku Tredaptive na změnu hladin tuků v krvi. V první

studii byla porovnávána účinnost přípravku Tredaptive s účinností samotné kyseliny nikotinové nebo

s placebem (léčbou neúčinným přípravkem) na snížení hladin cholesterolu LDL u celkového počtu

1 613 pacientů. Prostřednictvím speciálně navrženého dotazníku byla tato studie zaměřena také na

příznaky návalů zrudnutí a pocitů horka.

Ve druhé studii byla u 1 398 pacientů porovnávána kombinace přípravků Tredaptive a simvastatin

(statin) se samotným přípravkem Tredaptive nebo simvastatin. Hlavním měřítkem účinnosti byla

změna hladin cholesterolu LDL v krvi po 12 týdnech.

Třetí a čtvrtá studie byly zaměřeny na účinnost laropiprantu na zmírnění návalů zrudnutí a pocitů

horka, které jsou způsobeny kyselinou nikotinovou. Tyto dvě studie zahrnovaly celkem 2 349

pacientů, kteří užívali buď přípravek Tredaptive nebo kyselinu nikotinovou. Návaly zrudnutí a pocity

horka byly posuzovány pomocí dotazníku o příznacích návalů zrudnutí a pocitů horka.

Jaký přínos přípravku Tredaptive byl prokázán v průběhu studií?

Přípravek Tredaptive byl účinný na snížení hladin cholesterolu LDL v krvi. V první studii došlo ke

snížení hladin cholesterolu LDL u 19 % pacientů, kteří užívali přípravek Tredaptive, v porovnání

s 1 % pacientů užívajících placebo. Ve druhé studii bylo prokázáno, že hladiny cholesterolu LDL se

dále snížily, pokud byl přípravek Tredaptive užíván spolu se simvastatinem (48% snížení),

v porovnání se samotným přípravkem Tredaptive (17% snížení) nebo samotným simvastatinem (37%

snížení).

Přidáním laropiprantu ke kyselině nikotinové došlo ke zmírnění příznaků návalů zrudnutí a pocitů

horka, které jsou způsobeny kyselinou nikotinovou. V první a třetí studii byly mírné, závažné nebo

extrémní návaly zrudnutí a pocitů horka zaznamenány u menšího počtu pacientů, kteří užívali

přípravek Tredaptive, než u pacientů, kteří užívali samotnou kyselinu nikotinovou. Ve čtvrté studii

byly návaly zrudnutí a pocity horka pozorovány méně dnů u pacientů, kteří užívali přípravek

Tredaptive, v porovnání s těmi, kteří užívali samotnou kyselinu nikotinovou.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Tredaptive?

Mezi nejběžnější vedlejší účinky přípravku

Tredaptive (zaznamenané u více než 1 pacienta z 10) patří

návaly zrudnutí a pocity horka. Úplný seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem

Tredaptive je uveden v příbalových informacích.

Přípravek Tredaptive by neměly užívat osoby s možnou přecitlivělostí (alergií) na kyselinu

nikotinovou, laropiprant nebo na kteroukoli jinou složku přípravku. Přípravek by také neměli užívat

pacienti, kteří trpí onemocněním jater, arteriálním krvácením nebo mají aktivní žaludeční vřed.

Na základě čeho byl přípravek Tredaptive schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) rozhodl, že přínosy přípravku Tredaptive v rámci léčby

dyslipidemie, především u pacientů s kombinovanou smíšenou dyslipidemií a u pacientů s primární

Přípavek již není registrován

hypercholesterolemií, převyšují jeho rizika. Výbor doporučil, aby přípravku Tredaptive bylo uděleno

rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Tredaptive:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Tredaptive platné v celé Evropské unii

společnosti Merck Sharp & Dohme Ltd. dne 3. července 2008.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Tredaptive je k dispozici zde

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 05-2008.

Přípavek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace