CALCIUM-SANDOZ FF 1000 MG, POR TBL EFF 20X1000MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

calcium-sandoz ff 1000 mg, por tbl eff 20x1000mg

sandoz s.r.o., praha - odpovÍdÁ: (corresponding to:) vÁpnÍk (calcium) uhliČitan vÁpenatÝ (calcii carbonas) kalcium-laktoglukonÁt (calcii lactogluconas) - Šumivá tableta - 1000mg

CALCIUM-SANDOZ FF 1000 MG, POR TBL EFF 10X1000MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

calcium-sandoz ff 1000 mg, por tbl eff 10x1000mg

sandoz s.r.o., praha - odpovÍdÁ: (corresponding to:) vÁpnÍk (calcium) uhliČitan vÁpenatÝ (calcii carbonas) kalcium-laktoglukonÁt (calcii lactogluconas) - Šumivá tableta - 1000mg

CALCIUM-SANDOZ FF 1000 MG, POR TBL EFF 30X1000MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

calcium-sandoz ff 1000 mg, por tbl eff 30x1000mg

sandoz s.r.o., praha - vÁpnÍk (calcium) uhliČitan vÁpenatÝ (calcii carbonas) kalcium-laktoglukonÁt (calcii lactogluconas) - Šumivá tableta - 1000mg

CALCIUM-SANDOZ FF 1000 MG, POR TBL EFF 40X1000MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

calcium-sandoz ff 1000 mg, por tbl eff 40x1000mg

sandoz s.r.o., praha - vÁpnÍk (calcium) uhliČitan vÁpenatÝ (calcii carbonas) kalcium-laktoglukonÁt (calcii lactogluconas) - Šumivá tableta - 1000mg

CALCIUM-SANDOZ FF 1000 MG, POR TBL EFF 60X1000MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

calcium-sandoz ff 1000 mg, por tbl eff 60x1000mg

sandoz s.r.o., praha - vÁpnÍk (calcium) uhliČitan vÁpenatÝ (calcii carbonas) kalcium-laktoglukonÁt (calcii lactogluconas) - Šumivá tableta - 1000mg

CALCIUM-SANDOZ FF 1000 MG, POR TBL EFF 80X1000MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

calcium-sandoz ff 1000 mg, por tbl eff 80x1000mg

sandoz s.r.o., praha - vÁpnÍk (calcium) uhliČitan vÁpenatÝ (calcii carbonas) kalcium-laktoglukonÁt (calcii lactogluconas) - Šumivá tableta - 1000mg

CALCIUM-SANDOZ FF 1000 MG, POR TBL EFF 100X1000MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

calcium-sandoz ff 1000 mg, por tbl eff 100x1000mg

sandoz s.r.o., praha - vÁpnÍk (calcium) uhliČitan vÁpenatÝ (calcii carbonas) kalcium-laktoglukonÁt (calcii lactogluconas) - Šumivá tableta - 1000mg

CALCIUM-SANDOZ FORTE 500 MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

calcium-sandoz forte 500 mg

sandoz s.r.o., praha - uhliČitan vÁpenatÝ (calcii carbonas) ; kalcium-laktoglukonÁt (calcii lactogluconas) - Šumivá tableta - 500mg - vÁpnÍk (kombinace rŮznÝch solÍ)

CALCIUM-SANDOZ FF 1000 MG, POR TBL EFF 20X1000MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

calcium-sandoz ff 1000 mg, por tbl eff 20x1000mg

novartis s.r.o., praha - odpovÍdÁ: (corresponding to:) vÁpnÍk (calcium) uhliČitan vÁpenatÝ (calcii carbonas) kalcium-laktoglukonÁt (calcii lactogluconas) - Šumivá tableta - 1000mg

ETORICOXIB SANDOZ Potahovaná tableta 30MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

etoricoxib sandoz potahovaná tableta 30mg

sandoz s.r.o., praha - etorikoxib (etoricoxibum) - potahovaná tableta - 30mg - etorikoxib