IBUPROFEN ALKALOID-INT 40MG/ML Perorální suspenze Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

ibuprofen alkaloid-int 40mg/ml perorální suspenze

alkaloid - int d.o.o., ljubljana - Črnuče array - 1593 ibuprofen - perorální suspenze - 40mg/ml - ibuprofen

BUPRENORPHINE ALKALOID 2MG Sublingvální tableta Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

buprenorphine alkaloid 2mg sublingvální tableta

alkaloid - int d.o.o., ljubljana - Črnuče array - 4670 buprenorfin-hydrochlorid - sublingvální tableta - 2mg - buprenorfin

BUPRENORPHINE ALKALOID 8MG Sublingvální tableta Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

buprenorphine alkaloid 8mg sublingvální tableta

alkaloid - int d.o.o., ljubljana - Črnuče array - 4670 buprenorfin-hydrochlorid - sublingvální tableta - 8mg - buprenorfin

IBUPROFEN ALKALOID-INT 50MG/G Gel Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

ibuprofen alkaloid-int 50mg/g gel

alkaloid - int d.o.o., ljubljana - Črnuče array - 1593 ibuprofen - gel - 50mg/g - ibuprofen

FOREXO 200MG Potahovaná tableta Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

forexo 200mg potahovaná tableta

alkaloid - int d.o.o., ljubljana - Črnuče array - 13334 cefpodoxim-proxetil - potahovaná tableta - 200mg - cefpodoxim

GATTART 680MG/80MG Žvýkací tableta Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

gattart 680mg/80mg Žvýkací tableta

alkaloid - int d.o.o., ljubljana - Črnuče array - 234 uhliČitan vÁpenatÝ; 5341 tĚŽkÝ zÁsaditÝ uhliČitan hoŘeČnatÝ - Žvýkací tableta - 680mg/80mg - kombinace bĚŽnÝch solÍ

DOLIRIEF 400MG Potahovaná tableta Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

dolirief 400mg potahovaná tableta

alkaloid - int d.o.o., ljubljana - Črnuče array - 11809 ibuprofen-lysin - potahovaná tableta - 400mg - ibuprofen

REFIDORO 10MG/10MG Potahovaná tableta Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

refidoro 10mg/10mg potahovaná tableta

alkaloid - int d.o.o., ljubljana - Črnuče array - 16812 vÁpenatÁ sŮl rosuvastatinu; 16227 ezetimib - potahovaná tableta - 10mg/10mg - rosuvastatin a ezetimib

REFIDORO 20MG/10MG Potahovaná tableta Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

refidoro 20mg/10mg potahovaná tableta

alkaloid - int d.o.o., ljubljana - Črnuče array - 16812 vÁpenatÁ sŮl rosuvastatinu; 16227 ezetimib - potahovaná tableta - 20mg/10mg - rosuvastatin a ezetimib

REFIDORO 40MG/10MG Potahovaná tableta Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

refidoro 40mg/10mg potahovaná tableta

alkaloid - int d.o.o., ljubljana - Črnuče array - 16812 vÁpenatÁ sŮl rosuvastatinu; 16227 ezetimib - potahovaná tableta - 40mg/10mg - rosuvastatin a ezetimib