ATOMOXETINE ACCORD Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

atomoxetine accord

accord healthcare polska sp. z o.o., varšava - atomoxetin-hydrochlorid (atomoxetini hydrochloridum) - tvrdá tobolka - 18mg - atomoxetin

ATOMOXETINE ACCORD Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

atomoxetine accord

accord healthcare polska sp. z o.o., varšava - atomoxetin-hydrochlorid (atomoxetini hydrochloridum) - tvrdá tobolka - 25mg - atomoxetin

ATOMOXETINE ACCORD Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

atomoxetine accord

accord healthcare polska sp. z o.o., varšava - atomoxetin-hydrochlorid (atomoxetini hydrochloridum) - tvrdá tobolka - 40mg - atomoxetin

ATOMOXETINE ACCORD Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

atomoxetine accord

accord healthcare polska sp. z o.o., varšava - atomoxetin-hydrochlorid (atomoxetini hydrochloridum) - tvrdá tobolka - 60mg - atomoxetin

ATOMOXETINE ACCORD Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

atomoxetine accord

accord healthcare polska sp. z o.o., varšava - atomoxetin-hydrochlorid (atomoxetini hydrochloridum) - tvrdá tobolka - 80mg - atomoxetin

ATOMOXETINE ACCORD Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

atomoxetine accord

accord healthcare polska sp. z o.o., varšava - atomoxetin-hydrochlorid (atomoxetini hydrochloridum) - tvrdá tobolka - 100mg - atomoxetin

ATOMOXETINE ACCORD Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

atomoxetine accord

accord healthcare polska sp. z o.o., varšava - atomoxetin-hydrochlorid (atomoxetini hydrochloridum) - tvrdá tobolka - 10mg - atomoxetin

ATOMOXETIN GLENMARK Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

atomoxetin glenmark

glenmark pharmaceuticals s.r.o., praha - atomoxetin-hydrochlorid (atomoxetini hydrochloridum) - tvrdá tobolka - 40mg - atomoxetin

ATOMOXETIN GLENMARK Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

atomoxetin glenmark

glenmark pharmaceuticals s.r.o., praha - atomoxetin-hydrochlorid (atomoxetini hydrochloridum) - tvrdá tobolka - 60mg - atomoxetin

ATOMOXETIN GLENMARK Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

atomoxetin glenmark

glenmark pharmaceuticals s.r.o., praha - atomoxetin-hydrochlorid (atomoxetini hydrochloridum) - tvrdá tobolka - 80mg - atomoxetin