DRONTAL JUNIOR

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DRONTAL JUNIOR Perorální suspenze
 • Léková forma:
 • Perorální suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DRONTAL JUNIOR Perorální suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • štěňata, mladí psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Benzimidazoles a související látky
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938350 - 1 x 50 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/1158/97-C
 • Datum autorizace:
 • 01-12-1997
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

DRONTAL JUNIOR perorální suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci :

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR.

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KVP, Pharma- und Veterinärprodukte GmbH, Projensdorfer Straße 324 , 241 06 Kiel, SRN

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DRONTAL JUNIOR perorální suspenze

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml suspenze obsahuje:

Léčivé látky:

Pyranteli embonas

14,4 mg (odpovídá 5,0 mg Pyrantelum báze)

Febantelum

15,0 mg

Pomocné látky:

Propionan sodný (E 281)

2,05 mg

Benzoan sodný (E 211)

2,05 mg

4.

INDIKACE

Přípravek proti oblým červům štěňat a mladých psů: Toxocara canis, Toxascaris leonina,

Ancylostoma caninum, Stenocephala uncinaria, Trichuris vulpis.

5.

KONTRAINDIKACE

Březost.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi (štěňata a mladí psi).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání

14,4 mg pyrantelu + 15 mg febantelu na 1 kg ž.hm., tj.

1 ml přípravku na 1 kg ž.hm. v krmivu nebo přímo do dutiny ústní. Před použitím protřepat.

Odčervovací schéma

Věk

poprvé

2 týdny

podruhé

4 týdny

potřetí

8 týdnů

počtvrté

12 týdnů

popáté

4 měsíce

pošesté

5 měsíců

posedmé

6 měsíců

Všechna další odčervení přípravkem DRONTAL PLUS flavour tablety.

Přípravek vydávaný bez receptu veterinárního lékaře.

9.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 12 týdnů

11.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Po použití přípravku si umyjte ruce.

12.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

13.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2014

14.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR.