Arpalit Neo 1256/ 171 mg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Arpalit Neo 1256/ 171 mg Medikovaný obojek
 • Dávkování:
 • 1256/ 171mg
 • Léková forma:
 • Medikovaný obojek
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Arpalit Neo 1256/171 mg Medikovaný obojek
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Ostatní ektoparazitika pro lokální použití
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9934825 - 1 x 1 obojek - sáček

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 99/034/10-C
 • Datum autorizace:
 • 17-06-2010
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

ARPALIT Neo 7M 1256/171 mg obojek pro psy

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

AVEFLOR, a.s.

Budčeves 26

507 32 Kopidlno

Česká Republika

tel.: +420 493 551 111

fax: +420 493 551 112

aveflor@aveflor.cz

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ARPALIT Neo 7M 1256/171 mg obojek pro psy

Cypermethrinum

Pyriproxyfenum

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý obojek (66 cm) obsahuje:

Léčivé látky:

Cypermethrinum

1256 mg

Pyriproxyfenum

171 mg

4.

INDIKACE

Antiparazitární obojek proti blechám (Ctenocephalides felis), klíšťatům (Ixodes ricinus), vším

(Linognathus setosus), všenkám (Trichodectes canis), mouchám (Musca domestica), původcům

svrabu (Notoedres cati, Sarcoptes canis).

Působí na dospělce i vývojová stádia blech. Má repelentní účinek na klíšťata.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u kojících fen.

Nepoužívat u štěňat mladších 8 týdnů !

Nepoužívat u zvířat nemocných či v rekonvalescenci.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na účinné látky.

Nepoužívat u koček.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při nedodržení způsobu použití může výjimečně dojít k přechodnému podráždění v místě aplikace.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Obojek Arpalit Neo 7M se nasadí zvířeti na krk, přebytečný kus obojku se odstřihne a neškodně

zlikviduje. Obojek má účinnost proti zevním ektoparazitům po vyjmutí z obalu po dobu až 6 měsíců.

Účinné látky se postupně uvolňují z obojku do srsti a kůže zvířete. Účinek nastupuje během několik

dní po nasazení obojku zvířeti na krk. Zvlhnutí ani namočení obojku nezkracuje dobu účinku.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Průběžně kontrolujte stav a usazení obojku na krku zvířete a zda je obojek na krku zvířete dostatečně

volný, aby ho neškrtil, ale přitom se dotýkal kůže

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v suchu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na obalu

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívat u koček. (piktogram - přeškrtnutá kočka)

Přípravek je extrémně jedovatý pro kočky.

Přípravek může být pro kočky nebezpečný i po kontaktu s ošetřeným psem.

Přípravek může dráždit kůži, sliznice a alergizovat.

Zabraňte zvířeti obojek žvýkat !

Přípravek nesmí být použit jinak, než je uvedeno.

Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Nedovolte dětem hrát si s obojkem.

V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned velkým množstvím vody.

Lidé se známou přecitlivělostí na permethrin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým

přípravkem. V případě podráždění kůže a/nebo podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc.

Psi s tímto obojkem by neměli mít dovoleno spát v kontaktu s lidmi, obzvláště s dětmi.

Po manipulaci s obojkem Arpalit Neo 7M si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat i nakládání s nepoužitým veterinárním léčivým přípravkem nebo

odpadem, který pochází z tohoto přípravku viz. bod 13.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

Arpalit Neo 7M nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy. Přípravek je toxický pro včely.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2010

15.

DALŠÍ INFORMACE

Protože parazitující hmyz se stává po určité době vůči účinným látkám rezistentní (odolný),

doporučujeme po skončení účinné doby obojku nahradit je obojkem s jinou účinnou látkou.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

AVEFLOR, a.s.

Budčeves 26

507 32 Kopidlno

Česká Republika

tel.: +420 493 551 111

fax: +420 493 551 112

aveflor@aveflor.cz