MOVICOL Andorra - català - CedimCat (Centre d'Informació de Medicaments de Catalunya)

movicol

macrogol 3350+potassi,clorur+sodi,clorur+sodi,bicarbonat - sobres