Xgeva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

денозумаб

Предлага се от:

Amgen Europe B.V.

АТС код:

M05BX04

INN (Международно Name):

denosumab

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на костни заболявания

Терапевтична област:

Fractures, Bone; Neoplasm Metastasis

Терапевтични показания:

Профилактика на скелетни събития (патологични фрактури, облъчване кости, компресия на гръбначния мозък или хирургическа намеса на костите) при възрастни с напреднали злокачествени тумори с вовлечением на костната тъкан (виж раздел 5. Лечение на възрастни и skeletally зрели тийнейджъри с гигантоклеточная подуване на кост, която е неоперабельной или където хирургична резекция може да доведе до тежко заболяване. .

Каталог на резюме:

Revision: 24

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-07-13

Листовка

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
XGEVA 120 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВО
р
денозумаб (denosumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
-
Вашият лекар ще Ви даде напомняща
карта за пациента, съдържаща важна
информация
във връзка с безопасността, с която
трябва да се запознаете преди и по
време на
лечението Ви с XGEVA.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява XGEVA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате XGEVA
3.
Как да използвате XGEVA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
XGEVA 120 mg инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 120 mg денозумаб
(denosumab) в 1,7 ml от разтвора (70 mg/ml).
_ _
Денозумаб е човешко моноклонално
антитяло IgG2, произведено в клетъчни
линии от
бозайници (клетки от яйчник на
китайски хамстер) чрез рекомбинантна
ДНК технология.
Помощно вещество с известно действие
Всеки 1,7 ml от разтвора съдържа 78 mg
сорбитол (E420).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър, безцветен до светложълт
разтвор и може да съдържа следи от
прозрачни до бели
протеиноподобни частици.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Предотвратяване на събития, свързани
с костната система (патологична
фрактура, облъчване на
костта, гръбначномозъчна компресия
или операция на костта) при възрастни
пациенти с
напреднали злокачествени
заболявания, засягащи костите (вж.
точка 5.1).
Лечение на възрастни и юноши със
завършено скелетно развитие с
гигантоклетъчен тумор на
костта, който е неоперабилен или
когато има вероятност хирургична
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-07-2022
Листовка Листовка чешки 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-07-2022
Листовка Листовка датски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-07-2022
Листовка Листовка немски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-07-2022
Листовка Листовка естонски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-07-2022
Листовка Листовка гръцки 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-07-2022
Листовка Листовка английски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-08-2019
Листовка Листовка френски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-07-2022
Листовка Листовка италиански 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-08-2019
Листовка Листовка латвийски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-08-2019
Листовка Листовка литовски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-07-2022
Листовка Листовка унгарски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-07-2022
Листовка Листовка малтийски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-08-2019
Листовка Листовка нидерландски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-08-2019
Листовка Листовка полски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-07-2022
Листовка Листовка португалски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-08-2019
Листовка Листовка румънски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-07-2022
Листовка Листовка словашки 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-07-2022
Листовка Листовка словенски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-08-2019
Листовка Листовка фински 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-07-2022
Листовка Листовка шведски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-07-2022
Листовка Листовка норвежки 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-07-2022
Листовка Листовка исландски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-07-2022
Листовка Листовка хърватски 25-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-08-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите