Xgeva

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
07-08-2020
Активна съставка:
денозумаб
Предлага се от:
Amgen Europe B.V.
АТС код:
M05BX04
INN (Международно Name):
denosumab
Терапевтична група:
Лекарства за лечение на костни заболявания
Терапевтична област:
Fractures, Bone; Neoplasm Metastasis
Терапевтични показания:
Профилактика на скелетни събития (патологични фрактури, облъчване кости, компресия на гръбначния мозък или хирургическа намеса на костите) при възрастни с напреднали злокачествени тумори с вовлечением на костната тъкан (виж раздел 5. Лечение на възрастни и skeletally зрели тийнейджъри с гигантоклеточная подуване на кост, която е неоперабельной или където хирургична резекция може да доведе до тежко заболяване. .
Каталог на резюме:
Revision: 22
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002173
Дата Оторизация:
2011-07-13
EMEA код:
EMEA/H/C/002173

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
испански 07-08-2020
Листовка Листовка
чешки 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 07-08-2020
Листовка Листовка
датски 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
датски 07-08-2020
Листовка Листовка
немски 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
немски 07-08-2020
Листовка Листовка
естонски 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 07-08-2020
Листовка Листовка
гръцки 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 07-08-2020
Листовка Листовка
английски 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
английски 07-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 05-08-2019
Листовка Листовка
френски 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
френски 07-08-2020
Листовка Листовка
италиански 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 07-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 05-08-2019
Листовка Листовка
латвийски 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 07-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 05-08-2019
Листовка Листовка
литовски 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 07-08-2020
Листовка Листовка
унгарски 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 07-08-2020
Листовка Листовка
малтийски 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 07-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 05-08-2019
Листовка Листовка
нидерландски 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 07-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 05-08-2019
Листовка Листовка
полски 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
полски 07-08-2020
Листовка Листовка
португалски 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 07-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 05-08-2019
Листовка Листовка
румънски 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 07-08-2020
Листовка Листовка
словашки 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 07-08-2020
Листовка Листовка
словенски 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 07-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 05-08-2019
Листовка Листовка
фински 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
фински 07-08-2020
Листовка Листовка
шведски 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 07-08-2020
Листовка Листовка
норвежки 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 07-08-2020
Листовка Листовка
исландски 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 07-08-2020
Листовка Листовка
хърватски 07-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 07-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 05-08-2019

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

XGEVA 120 mg инжекционен разтво

денозумаб (denosumab)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Вашият лекар ще Ви даде напомняща карта за пациента, съдържаща важна информация

във връзка с безопасността, с която трябва да се запознаете преди и по време на

лечението Ви с XGEVA.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява XGEVA и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате XGEVA

Как да използвате XGEVA

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате XGEVA

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява XGEVA и за какво се използва

XGEVA съдържа денозумаб, белтък (моноклонално антитяло), който действа с цел намаляване

разрушаването на костите, причинено от рак, който се разпространява в костите (костни

метастази) или от гигантоклетъчен тумор на костта.

XGEVA се използва при възрастни пациенти с напреднал рак за предотвратяване на сериозни

усложнения, причинени от костни метастази (напр. счупване, притискане на гръбначния мозък

или необходимостта от лъчетерапия или хирургично лечение).

XGEVA се използва също за лечение на гигантоклетъчен тумор на костта, който не може да се

лекува с операция или когато операцията не е най-добрия вариант, при възрастни и юноши,

чиито кости са завършили своя растеж.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате XGEVA

Не използвайте XGEVA

ако сте алергични към денозумаб или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

Вашият лекар няма да Ви приложи XGEVA, ако имате много ниско ниво на калций в кръвта,

което не е било лекувано.

Вашият лекар няма да Ви приложи XGEVA, ако имате незарастнали рани от стоматологична

операция или операция в устната кухина.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате XGEVA

Добавки с калций и витамин D

Вие трябва да приемате добавки с калций и витамин D, докато се лекувате с XGEVA, освен ако

нивото на калций в кръвта Ви е високо. Лекарят ще го обсъди с Вас. Ако нивото на калций в

кръвта Ви е ниско, лекарят може да реши да Ви даде добавки с калций, преди да започнете

лечение с XGEVA.

Ниски нива на калций в кръвта

Моля, кажете незабавно на Вашия лекар, ако имате спазми, потрепвания или крампи в

мускулите, и/или изтръпване или мравучкане в пръстите на ръцете, краката или около устата

и/или гърчове, объркване или загуба на съзнание, докато се лекувате с XGEVA. Може да имате

ниски нива на калций в кръвта.

Бъбречно увреждане

Информирайте Вашия лекар, ако имате или сте имали тежки бъбречни проблеми, бъбречна

недостатъчност, или се нуждаете от хемодиализа, които могат да увеличат риска от поява на

ниски нива на калций, особено ако не получавате добавки с калций.

Проблеми с устата, зъбите или челюстта

Нежелана реакция, наречена остеонекроза на челюстта (костно увреждане на челюстта) се

съобщава често (може да засегне до 1 на 10 души), при пациенти, получаващи инжекции с

XGEVA за свързани с рак заболявания. Остеонекроза на челюстта може да се появи и след

спиране на лечението.

Важно е да се направи опит за предотвратяване развитието на остеонекроза на челюстта, тъй

като това може да е болезнено състояние, което може да се окаже трудно за лечение. Има някои

предпазни мерки, които трябва да предприемете, за да се намали рискът от развитие на

остеонекроза на челюстта:

Преди да започнете лечението, уведомете Вашия лекар/медицинска сестра (медицински

специалист), ако имате някакви проблеми с устата или зъбите. Вашият лекар ще отложи

началото на лечението Ви, ако имате незарастнали рани в устата от стоматологични

процедури или операция в устната кухина. Вашият лекар може да препоръча

стоматологичен преглед преди да започнете лечение с XGEVA.

Докато се лекувате, трябва да поддържате добра устна хигиена и да се подлагате на

редовни стоматологични прегледи. Ако носите протези, трябва да сте сигурни, че те

прилягат правилно.

Ако сте подложени на стоматологично лечение или Ви предстои стоматологична

операция (напр. изваждане на зъб), информирайте Вашия лекар за Вашето

стоматологично лечение и уведомете зъболекаря си, че се лекувате с XGEVA.

Свържете се с Вашия лекар и зъболекар незабавно, ако имате проблеми с устата или

зъбите, например разклатени зъби, болка или оток, незаздравяващи язви или секреция,

тъй като това може да са признаци на остеонекроза на челюстта.

Пациентите, подложени на химиотерапия и/или лъчетерапия, приемащи стероиди или

антиангиогенни лекарства (използвани за лечение на рак), подложени на стоматологична

операция, които не получават редовни стоматологични прегледи, имат заболяване на венците,

или са пушачи, може да имат по-висок риск от развитие на остеонекроза на челюстта.

Необичайни фрактури на бедрената кост

При някои хора могат да се появят необичайни фрактури на бедрената кост, докато се лекуват с

XGEVA. Свържете се с Вашия лекар, ако получите нова или необичайна болка в тазобедрената

става, слабините или бедрото.

Високи нива на калций в кръвта след спиране на лечението с XGEVA.

Някои пациенти с гигантоклетъчен тумор на костта са развили високи нива на калций в кръвта

седмици до месеци след спиране на лечението. Вашият лекар ще Ви наблюдава за признаци и

симптоми на високи нива на калций, след като сте спрели да приемате XGEVA.

Деца и юноши

XGEVA не се препоръчва при деца и юноши на възраст под 18 години, с изключение на юноши

с гигантоклетъчен тумор на костта, чиито кости са завършили своя растеж. Употребата на

XGEVA при деца и юноши с други видове рак, който се разпространява в костите, не е

проучена.

Други лекарства и XGEVA

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства. Това включва лекарства, отпускани без рецепта. От

голямо значение е да съобщите на Вашия лекар, ако се лекувате с

друго лекарство, съдържащо денозумаб

бифосфонат

Вие не трябва да приемате XGEVA едновременно с други лекарства, съдържащи денозумаб или

бифосфонати.

Бременност и кърмене

XGEVA не е изпитван при бременни жени. Важно е да информирате Вашия лекар, ако сте

бременна, мислите, че сте бременна или планирате бременност. Не се препоръчва употребата

на XGEVA, ако сте бременна. Жени с детероден потенциал трябва да използват ефективни

методи за контрацепция, докато се лекуват с XGEVA и за най-малко 5 месеца след спиране на

лечението с XGEVA.

Ако забременеете по време на лечение с XGEVA или по-малко от 5 месеца след спиране на

лечението с XGEVA, моля уведомете Вашия лекар.

Не е известно дали XGEVA се отделя в кърмата. Важно е да информирате Вашия лекар, ако

кърмите или планирате да кърмите. Вашият лекар ще Ви помогне да решите дали да

преустановите кърменето или да прекъснете приема на XGEVA, като вземе предвид ползата от

кърменето за детето и ползата от XGEVA за майката.

Ако кърмите по време на лечение с XGEVA, моля уведомете Вашия лекар.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

XGEVA не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с

машини.

XGEVA съдържа сорбитол

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него

преди да вземете това лекарство, тъй като то съдържа сорбитол (E420).

XGEVA съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 120 mg, т.е. практически не

съдържа натрий.

3.

Как да използвате XGEVA

XGEVA трябва да се прилага под ръководството на медицински специалист.

Препоръчителната доза XGEVA е 120 mg приложена веднъж на всеки 4 седмици, като

еднократна инжекция под кожата (подкожно). XGEVA се инжектира в бедрото, корема или

мишницата. Ако се лекувате за гигантоклетъчен тумор на костта, ще получите допълнителна

доза 1 седмица и 2 седмици след първата доза.

Не разклащайте.

Трябва също да приемате добавки с калций и витамин D, докато сте на лечение с XGEVA,

освен ако нямате повишено количество калций в кръвта. Вашият лекар ще обсъди това с Вас.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Моля, информирайте незабавно Вашия лекар,

ако развиете някой от тези симптоми, докато

сте на лечение с XGEVA (може да засегнат повече от 1 на 10 души):

спазми, потрепвания, крампи в мускулите, изтръпналост или мравучкане в пръстите на

ръцете, краката или около устата и/или гърчове, объркване или загуба на съзнание. Това

може да са признаци на ниски нива на калций в кръвта. Ниският калций в кръвта може да

доведе до промяна в сърдечния ритъм, наречена удължаване на QT, което се вижда на

електрокардиограмата (ЕКГ).

Моля, информирайте незабавно Вашия лекар и зъболекар

, ако получите някои от тези

симптоми, докато сте на лечение с XGEVA или след спиране на лечението (може да засегнат до

1 на 10 души):

трайна болка в устата и/или челюстта, и/или оток или незаздравяващи язви в устата или

челюстта, секреция, скованост или чувство на тежест в челюстта, или разклащане на зъб

може да са признаци на костно увреждане на челюстта (остеонекроза).

Много чести нежелани реакции

(може да засегнат повече от 1 на 10 души):

болка в костите, ставите и/или мускулите, която понякога е силна,

задух,

диария.

Чести нежелани реакции

(може да засегнат до 1 на 10 души):

ниски нива на фосфати в кръвта (хипофосфатемия),

падане на зъб,

обилно изпотяване,

при пациенти с напреднало онкологично заболяване: развитие на друга форма на рак.

Нечести нежелани реакции

(може да засегнат до 1 на 100 души):

високи нива на калций в кръвта (хиперкалциемия) след спиране на лечението при

пациенти с гигантоклетъчен тумор на костта,

нова или необичайна болка в тазобедрената става, слабините или бедрото (това може да е

ранен признак на възможна фрактура на бедрената кост),

обрив, който може да се появи по кожата, или язви в устата (лихеноидни лекарствени

реакции).

Редки нежелани реакции

(може да засегнат до 1 на 1 000 души):

алергични реакции (напр. хрипове или затруднено дишане; подуване на лицето, устните,

езика, гърлото или други части на тялото; обрив, сърбеж или уртики по кожата (копривна

треска)). В редки случаи алергичните реакции може да са тежки.

С неизвестна честота

(от наличните данни не може да бъде направена оценка):

Говорете с Вашия лекар, ако имате болка в ухото, секрет от ухото и/или инфекция на

ухото. Това може да са признаци на увреждане на костите на ухото.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате XGEVA

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената

опаковка, съответно след „EXP” и „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C).

Да не се замразява.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Флаконът може да се остави извън хладилника за достигане на стайна температура (до 25°C)

преди инжектиране. Това ще направи инжектирането по-малко неприятно. След като флаконът

е оставен да достигне стайна температура (до 25°C), той трябва да се използва в рамките на

30 дни.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа XGEVA

Активното вещество е денозумаб. Всеки флакон съдържа 120 mg денозумаб в 1,7 ml

разтвор (съответстващо на 70 mg/ml).

Другите съставки са: ледена оцетна киселина, натриев хидроксид, сорбитол (E420),

полисорбат 20 и вода за инжекции.

Как изглежда XGEVA и какво съдържа опаковката

XGEVA е инжекционен разтвор във флакон (инжекция).

XGEVA е бистър, безцветен до светложълт разтвор. Може да съдържа следи от прозрачни до

бели частици.

Всяка опаковка съдържа един, три или четири флакона за еднократна употреба.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061,

4817 ZK Breda,

Нидерландия

Притежател на разрешението за употреба

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061,

4817 ZK Breda,

Нидерландия

Производител

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company

Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin

Ирландия

Производител

Amgen NV

Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Белгия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +370 5 219 7474

България

Амджен България ЕООД

Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark

Amgen filial af Amgen AB, Sverige

Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tlf: +47 23308000

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220606

Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL

Tel: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Ireland Limited

Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Amgen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 321 114 49

Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial

i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Τηλ: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Tel: +371 257 25888

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Преди приложение, разтворът XGEVA трябва да се провери визуално. Разтворът може да

съдържа следи от прозрачни до бели протеиноподобни частици. Не инжектирайте

разтвора, ако е мътен или е с променен цвят.

Не разклащайте.

За да се избегне дискомфорт на мястото на инжектиране, оставете флакона да достигне

стайна температура (до 25°C) преди инжектиране и инжектирайте бавно.

Трябва да се инжектира цялото съдържание на флакона.

За прилагане на денозумаб се препоръчва игла с размер 27 G.

Иглата не трябва да се въвежда повторно във флакона.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

XGEVA 120 mg инжекционен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки флакон съдържа 120 mg денозумаб (denosumab) в 1,7 ml от разтвора (70 mg/ml).

Денозумаб е човешко моноклонално антитяло IgG2, произведено в клетъчни линии от

бозайници (клетки от яйчник на китайски хамстер) чрез рекомбинантна ДНК технология.

Помощно вещество с известно действие

Всеки 1,7 ml от разтвора съдържа 78 mg сорбитол (E420).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор (инжекция)

Бистър, безцветен до светложълт разтвор и може да съдържа следи от прозрачни до бели

протеиноподобни частици.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Предотвратяване на събития, свързани с костната система (патологична фрактура, облъчване на

костта, гръбначномозъчна компресия или операция на костта) при възрастни пациенти с

напреднали злокачествени заболявания, засягащи костите (вж. точка 5.1).

Лечение на възрастни и юноши със завършено скелетно развитие с гигантоклетъчен тумор на

костта, който е неоперабилен или когато има вероятност хирургичната резекция да доведе до

тежка заболеваемост.

4.2

Дозировка и начин на приложение

XGEVA трябва да се прилага под наблюдението на медицински специалист.

Дозировка

Всички пациенти трябва да получават добавки с най-малко 500 mg калций и 400 IU витамин D

дневно, освен ако е налице хиперкалциемия (вж. точка 4.4).

На пациентите, които се лекуват с XGEVA, трябва да се предостави листовка за пациента и

напомняща карта за пациента.

Предотвратяване на събития, свързани с костната система при възрастни с напреднали

злокачествени заболявания, засягащи костите

Препоръчителната доза е 120 mg, приложена като еднократна подкожна инжекция в областта

на бедрото, корема или мишницата, веднъж на всеки 4 седмици.

Гигантоклетъчен тумор на костта

Препоръчителната доза XGEVA е 120 mg, приложена като еднократна подкожна инжекция в

областта на бедрото, корема или мишницата веднъж на всеки 4 седмици, с допълнителни дози

от 120 mg на ден 8-ми и 15-ти от лечението през първия месец от терапията.

Пациентите в проучване фаза II, които са претърпели пълна резекция на гигантоклетъчен тумор

на костта, са получили още 6 месеца лечение след операцията, съгласно протокола на

проучването.

Пациентите с гигантоклетъчен тумор на костта трябва да бъдат оценявани редовно, за да се

определи дали продължават да имат полза от лечението. При пациенти, чието заболяване се

контролира от XGEVA, ефектът от прекъсване или спиране на лечението не е оценен, но

ограничените данни при тези пациенти не показват наличие на ребаунд ефект след

прекратяване на лечението.

Бъбречно увреждане

Не се налага коригиране на дозата при пациенти с бъбречно увреждане (вж. точка 4.4 за

препоръки относно проследяване на калциевите нива, 4.8 и 5.2).

Чернодробно увреждане

Безопасността и ефикасността на денозумаб не са изследвани при пациенти с чернодробно

увреждане (вж. точка 5.2).

Пациенти в старческа възраст (възраст ≥ 65)

Не се налага коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на XGEVA при педиатрични пациенти (възраст < 18 години) не

са установени, освен при юноши със завършено скелетно развитие (на възраст 12 - 17 години) с

гигантоклетъчен тумор на костта.

Не се препоръчва употребата на XGEVA при педиатрични пациенти (възраст < 18 години),

освен при юноши със завършено скелетно развитие (на възраст 12 - 17 години) с

гигантоклетъчен тумор на костта (вж. точка 4.4).

Лечение на юноши със завършено скелетно развитие с гигантоклетъчен тумор на костта, който

е неоперабилен или когато има вероятност хирургичната резекция да доведе до тежка

заболеваемост: дозировката е същата като при възрастни.

При проучвания с животни, инхибирането на RANK/RANK лиганда (RANKL) е свързано с

инхибиране на костния растеж и липса на пробив на зъби и тези промени са били частично

обратими при прекратяване на инхибирането на RANKL (вж. точка 5.3).

Начин на приложение

За подкожно приложение.

За указания относно употреба, работа и изхвърляне вижте точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Тежка, нелекувана хипокалциемия (вж. точка 4.4).

Незарастнали рани от стоматологична или орална хирургия.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Добавки с калций и витамин D

Всички пациенти трябва да получават добавки с калций и витамин D, освен ако е налице

хиперкалциемия (вж. точка 4.2).

Хипокалциемия

Предшестващата хипокалциемия трябва да бъде коригирана преди започване на терапията с

XGEVA. Хипокалциемия може да възникне по всяко време в хода на лечението с XGEVA.

Проследяване на калциевите нива трябва да се извършва (i) преди началната доза на XGEVA,

(ii) в рамките на две седмици след началната доза, (iii) ако се появят предполагаеми симптоми

на хипокалциемия (вж. точка 4.8 за симптоми). При пациенти с рискови фактори за

хипокалциемия трябва да се обмисли допълнително проследяване на калциевите нива по време

на лечението, или ако се налага друго въз основа на клиничното състояние на пациента.

Пациентите трябва да бъдат насърчавани да съобщават симптоми, показателни за

хипокалциемия. Ако по време на приложението на XGEVA се появи хипокалциемия, може да

се наложи допълнително добавяне на калций и допълнително проследяване.

Съобщава се за тежка симптоматична хипокалциемия (включително фатални случаи) при

постмаркетинговата употреба (вж. точка 4.8), като повечето случаи са настъпили в първите

седмици от началото на лечението, но може да се появят и по-късно.

Бъбречно увреждане

Пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс < 30 ml/min), или които са на

диализа, са с по-голям риск от развитие на хипокалциемия. Рискът от развитие на

хипокалциемия и съпътстващо повишение на паратиреоидния хормон се увеличава с

нарастване на степента на бъбречното увреждане. Редовното проследяване на калциевите нива

е особено важно при тези пациенти.

Остеонекроза на челюстта (ОНЧ)

ОНЧ се съобщава често при пациенти, получаващи XGEVA (вж. точка 4.8).

Началото на лечението/нов курс на лечение трябва да се отложи при пациенти с незарастнали

открити лезии на меките тъкани в устата. Преди лечение с денозумаб се препоръчва

стоматологичен преглед с профилактично зъболечение и индивидуална оценка на

съотношението полза/риск.

Следните рискови фактори трябва да се имат предвид при оценяване на риска за пациента от

развитие на ОНЧ:

активност на лекарствения продукт, който инхибира костната резорбция (по-висок риск

при високоактивни съединения), начин на приложение (по-висок риск при парентерално

приложение) и кумулативна доза на костно-резорбтивната терапия.

рак, придружаващи заболявания (напр. анемия, коагулопатии, инфекции),

тютюнопушене.

съпътстващи лечения: кортикостероиди, химиотерапия, инхибитори на ангиогенезата,

лъчетерапия на главата и шията.

лоша устна хигиена, пародонтоза, лошо поставени протези, анамнеза за стоматологично

заболяване, инвазивни стоматологични процедури (напр. екстракция на зъб).

По време на лечението с денозумаб всички пациенти трябва да бъдат насърчавани да

поддържат добра устна хигиена, да се подлагат на рутинни стоматологични прегледи и

незабавно да съобщават за всички симптоми от страна на устната кухина, като клатене на

зъбите, болка или подуване, или незаздравяващи язви или секреция. По време на лечението,

инвазивни стоматологичии процедури трябва да се извършват само след внимателна преценка

и трябва да се избягва извършването им в непосредствена близост с приложението на XGEVA.

Планът за лечение на пациентите, които развиват ОНЧ, трябва да бъде изготвен в тясно

сътрудничество между лекуващия лекар и стоматолог или лицево-челюстен хирург с опит в

ОНЧ. Трябва да се обмисли временно прекъсване на лечението с XGEVA, докато състоянието

отшуми и допринасящите рискови фактори бъдат намалени, ако е възможно.

Остеонекроза на външния слухов проход

Има съобщения за остеонекроза на външния слухов проход при лечение с денозумаб.

Възможните рискови фактори за остеонекроза на външния слухов проход включват употреба

на стероиди и химиотерапия и/или локални рискови фактори, като например инфекция или

травма. Вероятността от развитие на остеонекроза на външния слухов проход трябва да се има

предвид при пациенти, приемащи денозумаб, които развиват симптоми от страна на ухото,

включително хронични инфекции на ухото.

Атипични фрактури на бедрената кост

Има съобщения за атипични фрактури на бедрената кост при пациенти, получаващи денозумаб

(вж. точка 4.8). Атипичните фрактури на бедрената кост може да се появят при минимална

травма или без травма в субтрохантерните и диафизните области на бедрената кост. Тези

събития се характеризират със специфични рентгенологични находки. Атипични фрактури на

бедрената кост се съобщават също при пациенти с определени съпътстващи състояния (напр.

дефицит на витамин D, ревматоиден артрит, хипофосфатазия) и при употреба на някои

лекарствени продукти (напр. бифосфонати, глюкокортикоиди, инхибитори на протонната

помпа). Тези събития са настъпили без антирезорбтивна терапия. Подобни фрактури, съобщени

във връзка с бифосфонати, често са билатерални; поради това при пациенти, лекувани с

денозумаб, които са претърпели фрактура на тялото на бедрената кост, трябва да се изследва

контралатералната бедрена кост. Трябва да се обмисли прекратяване на терапията с XGEVA

при пациенти, за които се подозира, че имат атипична фрактура на бедрената кост в очакване

на оценката на пациента въз основа на индивидуално определеното съотношение полза/риск.

По време на лечението с денозумаб, пациентите трябва да бъдат посъветвани да съобщават за

нова или необичайна болка в бедрото, тазобедрената става или слабините. Пациенти с такива

симптоми трябва да се изследват за непълна фрактура на бедрената кост.

Хиперкалциемия след прекратяване на лечението при пациенти с гигантоклетъчен тумор на

костта и при пациенти с незавършен растеж на скелета.

Съобщава се за клинично значима хиперкалциемия, изискваща хоспитализация и усложнена от

остра бъбречна недостатъчност, при пациенти с гигантоклетъчен тумор на костта, лекувани с

XGEVA, седмици до месеци след прекратяване на лечението.

След прекратяване на лечението, наблюдавайте пациентите за признаци и симптоми на

хиперкалциемия, обмислете периодична оценка на серумния калций и направете повторна

оценка на нуждите на пациента от добавяне на калций и витамин D (вж. точка 4.8).

XGEVA не се препоръчва при пациенти с незавършен растеж на скелета (вж. точка 4.2).

Съобщава се за клинично значима хиперкалциемия и в тази група пациенти, седмици до месеци

след прекратяване на лечението.

Други

Пациенти, лекувани с XGEVA, не трябва да бъдат лекувани едновременно с други лекарствени

продукти, съдържащи денозумаб (за показанието остеопороза).

Пациенти, лекувани с XGEVA, не трябва да бъдат лекувани едновременно с бифосфонати.

Злокачественост при гигантоклетъчен тумор на костта или прогресия до метастазирало

заболяване е рядко събитие и известен риск при пациенти с гигантоклетъчен тумор на костта.

Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за рентгенологични признаци на злокачественост,

нови огнища на радиореактивност или остеолиза. Наличните клинични данни не показват

повишен риск от злокачественост при пациенти с гигантоклетъчен тумор на костта, лекувани с

XGEVA.

Предупреждения за помощните вещества

Този лекарствен продукт съдържа сорбитол. Пациенти с редки наследствени проблеми на

непоносимост към фруктоза не трябва да използват този лекарствен продукт.

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 120 mg, т.е.

практически не съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за взаимодействията.

В клинични изпитвания XGEVA е прилаган в комбинация със стандартно противораково

лечение и при пациенти, които са получавали бифосфонати. Не са наблюдавани клинично

значими промени в най-ниските серумни концентрации и във фармакодинамиката на денозумаб

(коригиран спрямо креатинина уринен N-телопептид, uNTx/Cr) при едновременна

химиотерапия и/или хормонална терапия, или при предшестваща експозиция на интравенозни

бифосфонати.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Липсват или има ограничени данни от употребата на денозумаб при бременни жени.

Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3).

XGEVA не се препоръчва за употреба при бременни жени и при жени с детероден потенциал,

които не използват контрацепция. Жените трябва да бъдат съветвани да не забременяват по

време на, и най-малко 5 месеца след лечението с XGEVA.

Ефектите на XGEVA е вероятно да са

по-големи по време на втория и третия триместър на бременността, тъй като моноклоналните

антитела преминават през плацентата по линеен модел с напредване на бременността, като

най-голямо количество преминава през третия триместър.

Кърмене

Не е известно дали денозумаб се екскретира в кърмата. Не може да се изключи риск за

новородените/кърмачетата. Проучвания при „knockout мишки” показват, че липсата на RANKL

по време на бременността може да повлияе върху съзряването на млечните жлези, водещо до

нарушена лактация след раждане (вж. точка 5.3). Трябва да се вземе решение дали да се

преустанови кърменето или да се преустанови лечението с XGEVA, като се вземат предвид

ползата от кърменето за новороденото/кърмачето и ползата от терапията за жената.

Фертилитет

Няма данни за ефекта на денозумаб върху фертилитета при хора. Проучвания при животни не

показват директен или индиректен вреден ефект върху фертилитета (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

XGEVA не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с

машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Общият профил на безопасност е в съответствие с всички одобрени показания за XGEVA.

Хипокалциемия се съобщава много често след приложение на XGEVA, предимно през първите

2 седмици. Хипокалциемията може да е тежка и симптоматична (вж. точка 4.8 – описание на

избрани нежелани реакции). Намаляването на серумния калций обикновено се овладява по

подходящ начин с помощта на добавки с калций и витамин D. Най-честата нежелана реакция на

XGEVA е мускулно-скелетна болка. Случаи на остеонекроза на челюстта (вж. точки 4.4 и 4.8 –

описание на избрани нежелани реакции) са наблюдавани често при пациенти, приемащи

XGEVA.

Табличен списък на нежеланите реакции

Използвана е следната конвенция за класификация на нежеланите лекарствени реакции въз

основа на честотата в четири фаза III, две фаза II клинични изпитвания и постмаркетингов опит

(вж. таблица 1): много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10), нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100),

редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000), много редки (< 1/10 000) и с неизвестна честота (от наличните

данни не може да бъде направена оценка). При всяко групиране в зависимост от честотата и

системо-органния клас, нежеланите реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на

тяхната сериозност.

Таблица 1. Нежелани реакции, съобщени при пациенти с напреднали злокачествени

заболявания, засягащи костите, множествен миелом или с гигантоклетъчен тумор на

костта

Системо-органен клас по

MedDRA

Категория честота

Нежелани реакции

Неоплазми доброкачествени,

злокачествени и

неопределени (включително

кисти и полипи)

Чести

Ново първично злокачествено

заболяване

Нарушения на имунната

система

Редки

Свръхчувствителност към

лекарствения продукт

Редки

Анафилактична реакция

Нарушения на метаболизма и

храненето

Много чести

Хипокалциемия

1, 2

Чести

Хипофосфатемия

Нечести

Хиперкалциемия след

прекратяване на лечението

при пациенти с

гигантоклетъчен тумор на

костта

Респираторни, гръдни и

медиастинални нарушения

Много чести

Диспнея

Системо-органен клас по

MedDRA

Категория честота

Нежелани реакции

Стомашно-чревни нарушения

Много чести

Диария

Чести

Екстракция на зъб

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Чести

Хиперхидроза

Нечести

Лихеноидни лекарствени

реакции

Нарушения на

мускулно-скелетната система

и съединителната тъкан

Много чести

Мускулно-скелетна болка

Чести

Остеонекроза на челюстта

Нечести

Атипична фрактура на

бедрената кост

С неизвестна честота

Остеонекроза на външния

слухов проход

Вижте точка „Описание на избрани нежелани реакции”

Вижте точка „Други специални популации”

Вижте точка 4.4

Ефект на класа лекарства

Описание на избрани нежелани реакции

Хипокалциемия

В клиничните изпитвания за предотвратяване на събития, свързани с костната система (ССК) е

наблюдавана по-висока честота на хипокалциемия при участници, лекувани с денозумаб, в

сравнение със золедронова киселина.

Най-високата честота на хипокалциемия е наблюдавана в клинично изпитване фаза III при

пациенти с множествен миелом. Съобщава се за хипокалциемия при 16,9% от пациентите,

лекувани с XGEVA и 12,4% от пациентите, лекувани със золедронова киселина. Намаляване на

нивата на серумния калций степен 3 се наблюдава при 1,4% от пациентите, лекувани с XGEVA

и 0,6% от пациентите, лекувани със золедронова киселина. Намаляване на нивата на серумния

калций степен 4 се наблюдава при 0,4% от пациентите, лекувани с XGEVA и 0,1% от

пациентите, лекувани със золедронова киселина.

В три клинични изпитвания фаза III, контролирани с активно вещество при пациенти с

напреднали злокачествени заболявания, засягащи костите, хипокалциемия е съобщена при 9,6%

от пациентите, лекувани с XGEVA и 5,0% от пациентите, лекувани със золедронова киселина.

Намаляване на серумните нива на калций от степен 3 са имали 2,5% от пациентите, лекувани с

XGEVA и 1,2% от пациентите, лекувани със золедронова киселина. Намаляване на серумните

нива на калций от степен 4 са имали 0,6% от пациентите, лекувани с XGEVA и 0,2% от

пациентите, лекувани със золедронова киселина (вж. точка 4.4).

В две клинични изпитвания фаза II с едно рамо при пациенти с гигантоклетъчен тумор на

костта, хипокалациемия е съобщена при 5,7% от пациентите. Нито едно от нежеланите събития

не се счита за сериозно.

Съобщава се за тежка симптоматична хипокалциемия (включително фатални случаи) при

постмаркетинговата употреба, като повечето случаи са настъпили в първите седмици от

началото на лечението. Примери за клинични прояви на тежка симптоматична хипокалциемия

включват удължаване на QT-интервала, тетания, гърчове и нарушено психично състояние

(включително кома) (вж. точка 4.4). Симптомите на хипокалциемия в клиничните изпитвания

включват парестезии или мускулна скованост, потрепвания, спазми и мускулни крампи.

Остеонекроза на челюстта (ОНЧ)

В клиничните изпитвания, честотата на ОНЧ е била по-висока при по голяма продължителност

на експозицията; ОНЧ е диагностицирана и след спиране на лечението с XGEVA, като

по-голямата част от случаите са настъпили в рамките на 5 месеца след последната доза.

Пациенти с предхождаща анамнеза за ОНЧ или остеомиелит на челюстта, активно заболяване

на зъбите или челюстта, изискващо хирургична интервенция в устната кухина, незаздравяла

рана след хирургична интервенция на зъбите/устната кухина, или всяка планирана инвазивна

стоматологична процедура, са били изключени от клиничните изпитвания.

В клиничните изпитвания за предотвратяване на ССК е наблюдавана по-висока честота на ОНЧ

при участници, лекувани с денозумаб, в сравнение със золедронова киселина. Най-високата

честота на ОНЧ е наблюдавана в клинично изпитване фаза III при пациенти с множествен

миелом. В двойно-сляпата фаза на лечение на това изпитване, ОНЧ е потвърдена при 5,9% от

пациентите, лекувани с XGEVA (медиана на експозицията 19,4 месеца; граници 1 - 52) и при

3,2% от пациентите, лекувани със золедронова киселина. При завършване на двойносляпата

фаза на лечение на това изпитване, коригираната за пациентогодини честота на потвърдена

ОНЧ в групата на XGEVA (медиана на експозицията 19,4 месеца; граници 1 - 52) е 2,0 за

100 пациентогодини по време на първата година от лечението, 5,0 през втората година и 4,5

след това. Медианата на времето до ОНЧ е 18,7 месеца (граници: 1 - 44).

При основните фази на лечение на три клинични изпитвания фаза III, контролирани с активно

вещество при пациенти с напреднали злокачествени заболявания, засягащи костите, ОНЧ е

потвърдена при 1,8% от пациентите, лекувани с XGEVA (медиана на експозицията 12,0 месеца;

граници: 0,1 – 40,5) и 1,3% от пациентите, лекувани със золедронова киселина. Клиничните

характеристики на тези случаи са били еднакви между групите на лечение. Сред пациентите с

потвърдена ОНЧ, повечето (81% при двете групи на лечение) са имали анамнеза за екстракция

на зъб, лоша устна хигиена и/или зъбни конструкции. Повечето от пациентите са получавали

или получават химиотерапия.

Изпитванията при пациенти с рак на гърдата или простатата включват фаза на продължено

лечение с XGEVA (медиана на обща експозиция 14,9 месеца; граници: 0,1 – 67,2). По време на

фазата на продължено лечение, ОНЧ е потвърдена при 6,9% от пациентите с рак на гърдата и

рак на простатата.

Коригираната за пациентогодини обща честота на потвърдена ОНЧ е 1,1 за 100 пациентогодини

през първата година на лечението, 3,7 през втората година и 4,6 след това.

Медианата на

времето до ОНЧ е 20,6 месеца (граници: 4 - 53).

Нерандомизирано, ретроспективно, обсервационно проучване при 2 877 пациенти с рак,

лекувани с XGEVA или золедронова киселина, в Швеция, Дания и Норвегия показва, че

5-годишните дялове на заболеваемостта от медицински потвърдена ОНЧ са 5,7% (95% CI: 4,4,

7,3; медиана на времето на проследяване 20 месеца [граници 0,2 – 60]) в кохорта пациенти,

получаващи XGEVA, и 1,4% (95% CI: 0,8, 2,3; медиана на времето на проследяване 13 месеца

[граници 0,1 – 60]) в отделна кохорта пациенти, получаващи золедронова киселина.

Петгодишният дял на заболеваемостта от ОНЧ при пациентите, преминали от золедронова

киселина на XGEVA, е 6,6% (95% CI: 4,2, 10,0; медиана на времето на проследяване 13 месеца

[граници 0,2 – 60]).

В клинично изпитване фаза III при пациенти с неметастазирал рак на простатата (популация

пациенти, за които XGEVA не е показан), с по-продължителна експозиция на лечение до

7 години, коригираната честота за пациентогодини на потвърдена OНЧ e 1,1 за

100 пациентогодини през първата година на лечение, 3,0 през втората година и 7,1 след това.

В дългосрочно фаза II, открито клинично изпитване при пациенти с гигантоклетъчен тумор на

костта (проучване 6, вж. точка 5.1) ОНЧ е потвърдена при 6,8% от пациентите, включително

един юноша (медиана на броя на 34 дози; граници 4 - 116). При завършване на изпитването

медианата на времето в изпитването, включително фазата на проследяване за безопасността, е

60,9 месеца (граници: 0 - 112,6). Коригираната честота за пациентогодини на потвърдена OНЧ e

общо 1,5 за 100 пациентогодини (0,2 за 100 пациентогодини през първата година на лечението,

1,5 през втората година, 1,8 през третата година, 2,1 през четвъртата година, 1,4 през петата

година и 2,2 след това). Медианата на времето до ОНЧ е 41 месеца (граници: 11 - 96).

Свързани с лекарството реакции на свръхчувствителност

При постмаркетинговата употреба са съобщавани събития на свръхчувствителност,

включително редки случаи на анафилактични реакции при пациенти, получаващи XGEVA.

Атипични фрактури на бедрената кост

В програмата от клинични изпитвания, атипични фрактури на бедрената кост се съобщават

нечесто при пациенти, лекувани с XGEVA, и рискът се увеличава при по-голяма

продължителност на лечението. Събитията се появяват по време на лечението и до 9 месеца

след прекратяване на лечението (вж. точка 4.4).

Мускулно-скелетна болка

При постмаркетинговата употреба има съобщения за мускулно-скелетна болка, включително

тежки случаи, при пациенти, получаващи XGEVA. В клинични изпитвания, мускулноскелетна

болка се съобщава много често и в двете групи на лечение – с денозумаб и золендронова

киселина. Мускулно-скелетна болка, водеща до преустановяване на изпитваното лечение, се

съобщава нечесто.

Ново първично злокачествено заболяване

При основните двойнослепи фази на лечение на четири клинични изпитвания фаза III,

контролирани с активно вещество, при пациенти с напреднали злокачествени заболявания,

засягащи костите, ново първично злокачествено заболяване се съобщава при 54/3 691 (1,5%) от

пациентите, лекувани с XGEVA (медиана на експозицията 13,8 месеца; граници: 1,0 – 51,7), и

при 33/3 688 (0,9%) от пациентите, лекувани със золедронова киселина (медиана на

експозицията 12,9 месеца; граници: 1,0 – 50,8).

Кумулативната честота за една година е съответно 1,1% за денозумаб и 0,6% за золедронова

киселина.

Не се наблюдава ясна, свързана с лечението тенденция при отделните онкологични заболявания

или групите онкологични заболявания.

Лихеноидни лекарствени реакции

Съобщава се за лихеноидни лекарствени реакции (например реакции, подобни на лихен

планус) при пациенти в постмаркетингови условия.

Педиатрична популация

XGEVA е изследван в едно отворено изпитване, което включва 28 юноши със завършено

скелетно развитие с гигантоклетъчен тумор на костта. Въз основа на тези ограничени данни,

профилът на нежеланите реакции е сходен с този при възрастни.

Съобщава се за клинично значима хиперкалциемия след прекратяване на лечението при

постмаркетинговата употреба при педиатрични пациенти (вж. точка 4.4).

Други специални популации

Бъбречно увреждане

В клинично изпитване при пациенти без напреднал рак с тежко бъбречно увреждане

(креатининов клирънс < 30 ml/min) или които са на диализа, има по-голям риск от развитие на

хипокалциемия, ако не се добавя калций.

Рискът от развитие на хипокалциемия по време на

лечение с XGEVA е по-голям с нарастване на степента на бъбречно увреждане. В клинично

изпитване при пациенти без напреднал рак, 19% от пациентите с тежко бъбречно увреждане

(креатининов клирънс < 30 ml/min) и 63% от пациентите, които са на диализа, са развили

хипокалциемия въпреки добавянето на калций. Общата честота на клинично значима

хипокалциемия е 9%.

Прочетете целия документ

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/158845/2018

EMEA/H/C/002173

Xgeva (denosumab)

Общ преглед на Xgeva и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Xgeva и за какво се използва?

Xgeva е лекарство, което се използва за предотвратяване на костни усложнения при възрастни с

авансирал рак, който се е разпространил в костта. Такива усложнения включват фрактури

(счупвания на кости), компресия на прешлени (натиск върху гръбначния мозък, причинен от

увреждане на околните кости) или костни проблеми, налагащи лъчетерапия (лечение с радиация)

или хирургична намеса.

Xgeva се използва и за лечение на вид рак на костите, наречен гигантски клетъчен тумор на

костите при възрастни и юноши, при които костите са напълно развити. Използва се при

пациенти, които не могат да бъдат лекувани оперативно или при които операцията може да

причини усложнения.

Съдържа активното вещество денозумаб (denosumab).

Как се използва Xgeva?

Xgeva се отпуска по лекарско предписание. Предлага се под формата на инжекционен разтвор за

подкожно приложение.

За предотвратяване на костни усложнения при рак, който се е разпространил в костта, 120 mg се

прилагат веднъж на четири седмици като еднократна инжекция под кожата в областта на

бедрото, корема или горната част на ръката.

При пациенти с гигантски клетъчен тумор на костите 120 mg се инжектират подкожно веднъж

седмично в продължение на 3 седмици и след това веднъж на 4 седмици.

По време на лечение с Xgeva пациентите трябва да приемат добавки калций и витамин D.

За повече информация относно употребата на Xgeva вижте листовката или се свържете с вашия

лекар или фармацевт.

Как действа Xgeva?

Активното вещество в Xgeva, денозумаб, е моноклонално антитяло, което е предназначено да

разпознава и да се свързва с протеин, наречен RANKL. Този протеин активира остеокластите,

клетки в организма, отговорни за разграждането на костната тъкан. Като се свързва с RANKL и го

блокира, денозумаб намалява образуването и действието на остеокластите. Това понижава

загубата на костна тъкан, в резултат на което се намалява вероятността от фрактури и други

сериозни костни усложнения. Клетките в гигантския клетъчен тумор на костите също се активират

чрез RANKL и лечението с денозумаб предотвратява растежа им и разрушаването на костта, което

позволява туморът да бъде заменен от нормална кост.

Какви ползи от Xgeva са установени в проучванията?

Предотвратяване на костни усложнения

Xgeva е сравнен със золедронова киселина (друго лекарство, използвано за предотвратяване на

костни усложнения) в четири основни проучвания при пациенти с различни видове рак, който е

метастазирал в костната тъкан.

Всички проучвания разглеждат риска за пациентите от първо „събитие, свързано с костната

система“ (напр. счупване, притискане на гръбначния мозък или нужда от лъчетерапия, или

хирургична операция на костта) през периода на проучването чрез измерване на времето до

появата на това събитие.

В първото проучване участват 2 046 пациенти с рак на гърдата, а второто проучване обхваща

1 901 мъже с рак на простатата, който не се повлиява от хормонално лечение. В тези проучвания

Xgeva намалява риска от развитие на първо събитие, свързано с костната система, с 18 % в

сравнение със золедронова киселина.

Третото проучване обхваща 1 776 пациенти с напреднали солидни тумори в различни части на

тялото или с множествен миелом (рак на костния мозък). В него Xgeva намалява риска от развитие

на първо събитие, свързано с костната система, с 16 % в сравнение със золедронова киселина.

В друго проучване, обхващащо 1 718 пациенти с новодиагностициран множествен миелом, Xgeva

е също толкова ефективен, колкото золедроновата киселина за забавяне на появата на първото

събитие, свързано с костната система на пациента.

Лечение на гигантски клетъчен тумор на костите

При пациенти с гигантски клетъчен тумор на костите Xgeva е ефективен за контролиране на

заболяването. Две основни проучвания разглеждат ефекта на Xgeva при възрастни или юноши с

напълно развити кости, страдащи от гигантски клетъчен тумор на костите, който е неподходящ за

оперативно отстраняване, или при които хирургичната намеса би довела до тежки усложнения

като ампутация на крайник.

Първото проучване обхваща 37 пациенти, 86 % от които се повлияват от лечението с Xgeva.

Повлияването се определя като елиминиране на най-малко 90 % от гигантските клетки или липса

на прогресия на заболяването след 25 седмици на лечение.

Във второто проучване, обхващащо 507 пациенти, лечението с Xgeva предотвратява операцията

на около половината (109 от 225) от групата, при която операцията би довела до усложнения. От

останалите, 84 са в състояние да претърпят по-малко обширна операция от предварително

планираната. При около 20 % от пациентите е възможно пълно хирургично отстраняване на

тумора. При 31 пациенти заболяването се влошава по време на лечението.

Какви са рисковете, свързани с Xgeva?

Най-честите нежелани реакции при Xgeva (които може да засегнат повече от 1 на 10 души) са

хипокалциемия (ниски нива на калций в кръвта), болки в мускулите и костите, диспнея

(затруднено дишане) и диария. Други чести нежелани реакции (които може да засегнат не повече

от 1 на 10 души) са поява на друга форма на рак при пациенти с рак в напреднала фаза,

хипофосфатемия (ниски нива на фосфати в кръвта), прекомерно потене, загуба на зъби и

остеонекроза в челюстта (увреждане на костите на челюстта, което може да доведе до болка,

възпаление в устата или разклащане на зъбите).

Xgeva не трябва да се прилага при пациенти с още ненапълно зараснали рани от оперативно

лечение на зъбите или устата или при хора с тежка, нелекувана хипокалциемия.

За пълния списък на всички нежелани реакции и ограниченията, съобщени при Xgeva, вижте

листовката.

Защо Xgeva е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Xgeva са по-големи от

рисковете за пациенти с рак, който се е разпространил в костите, и този продукт може да бъде

разрешен за употреба в ЕС. Агенцията отбеляза, че има нужда от ефективно лечение на костните

усложнения при пациенти с напреднал стадий на рак, особено при пациенти с бъбречни

проблеми, тъй като наличните към момента лечения могат да бъдат токсични за бъбреците.

Агенцията счита, че Xgeva е ефективен за предотвратяване на събития, свързани с костната

система, и е по-малко токсичен за бъбреците и по-лесен за приложение в сравнение със

съществуващите лечения.

За пациентите с гигантски клетъчен тумор на костите възможността за пълно хирургично

отстраняване на тумора след лечение и намаляване на степента на необходимост от операция при

някои пациенти се считат за клинично значими. Агенцията счита, че ползите от Xgeva за лечение

на гигантски клетъчен тумор на костите са по-големи от рисковете и препоръчва този продукт да

бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Xgeva?

Фирмата, която предлага Xgeva, ще предостави карта с информация за пациентите за риска от

остеонекроза на челюстта и с инструкции да се свържат с лекар, ако имат симптоми.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Xgeva, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика

на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Xgeva непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Xgeva, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Xgeva:

Xgeva получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 13 юли 2011 г.

Допълнителна информация за Xgeva можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

Дата на последно актуализиране на текста 06-2018.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация