Xalacom 50 microgrms/ml + 5 mg/ml eye drops, solution

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

Тимолол, комбинации

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

S01ED51

INN (Международно Name):

Timolol, combinations

дозиране:

50 microgrms/ml + 5 mg/ml eye drops, solution

Каталог на резюме:

Xalacom, 50 micrograms/ml + 5 mg/ml eye drops, solution - 2,5 ml x 1 x 3 x 6

Дата Оторизация:

2015-04-14

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите