Vortemyel  3,5 mg powder for solution for injection

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

Иринотекан

Предлага се от:

Alvogen IPCo S.ar.l

АТС код:

L01XX32

INN (Международно Name):

Irinotecan

дозиране:

3,5 mg powder for solution for injection

Каталог на резюме:

Vortemyel, 3,5 mg powder for solution for injection

Дата Оторизация:

2015-06-08

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите