Vectormune ND

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
06-09-2021
Активна съставка:
клеточно-ассоциированная жива рекомбинантная Турция херпес вирус (rHVT/НД), выражающая синтеза на протеини на вируса на нюкасълска болест д-26 lentogenic прецедете
Предлага се от:
CEVA-Phylaxia Co. Ltd.
АТС код:
QI01AD
INN (Международно Name):
Newcastle disease and Marek’s disease vaccine (live recombinant)
Терапевтична група:
Chicken; Embryonated eggs
Терапевтична област:
Живи вирусни ваксини, имуномодулатори за Aves
Терапевтични показания:
За активна имунизация 18 дни-стари ембриони кокоши яйца или дневни пилета за намаляване на смъртността и клинични признаци, причинени от вируса Ньюкаслской болести и намаляване на смъртността, на клинични признаци и лезии, причинени на Марек заболяване с вирусна фенотип "вирулентный".
Каталог на резюме:
Revision: 7
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/V/C/003829
Дата Оторизация:
2015-09-08
EMEA код:
EMEA/V/C/003829

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 06-09-2021
Листовка Листовка
чешки 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 06-09-2021
Листовка Листовка
датски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 06-09-2021
Листовка Листовка
немски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 06-09-2021
Листовка Листовка
естонски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 06-09-2021
Листовка Листовка
гръцки 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 06-09-2021
Листовка Листовка
английски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 10-04-2018
Листовка Листовка
френски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 06-09-2021
Листовка Листовка
италиански 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 10-04-2018
Листовка Листовка
латвийски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 10-04-2018
Листовка Листовка
литовски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 06-09-2021
Листовка Листовка
унгарски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 06-09-2021
Листовка Листовка
малтийски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 10-04-2018
Листовка Листовка
нидерландски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 10-04-2018
Листовка Листовка
полски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 06-09-2021
Листовка Листовка
португалски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 10-04-2018
Листовка Листовка
румънски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 06-09-2021
Листовка Листовка
словашки 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 06-09-2021
Листовка Листовка
словенски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 10-04-2018
Листовка Листовка
фински 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 06-09-2021
Листовка Листовка
шведски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 06-09-2021
Листовка Листовка
норвежки 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 06-09-2021
Листовка Листовка
исландски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 06-09-2021
Листовка Листовка
хърватски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 10-04-2018

Прочетете целия документ

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА:

Vectormune ND суспензия и разтворител за инжекционна суспензия за пилета

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И

НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба и производител, отговорен за освобождаване на партидата:

CEVA-Phylaxia Co. Ltd.

1107 Budapest

Szállás u 5.

Hungary

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Vectormune ND суспензия и разтворител за инжекционна суспензия за пилета

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Клетъчно асоцииран жив рекомбинантен пуешки херпес вирус (rHVT/ND), експресиращ фузион

протеин на вируса на болестта Нюкасъл (NDV) D-26 лентогенен щам: 2500 – 8000 PFU

/доза

PFU: плакообразуващи единици

Оранжево-жълта полупрозрачна замразена суспензия.

Разтворителят е бистър червен разтвор.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За активна имунизация на 18-дневни ембрионирани яйца или еднодневни пилета за намаляване на

смъртността и клиничните признаци, предизвикани от вируса на болестта Нюкасъл по птиците и за

намаляване на смъртността, клиничните признаци и лезиите, предизвикани от вирулентен вирус на

болестта на Марек.

Начало на имунитета срещу болестта Нюкасъл за бройлери и носачки: 3-седмична възраст.

Продължителност на имунитета срещу болестта Нюкасъл за бройлери: 9-седмична възраст.

Продължителност на имунитета срещу болестта Нюкасъл за носачки: 18-седмична възраст.

Начало на имунитета срещу болестта на Марек за бройлери и носачки: 1-седмична възраст.

Продължителност на имунитета за бройлери и носачки: единичната ваксинация е достатъчна да

осигури защита по време на рисковия период за инфектиране с вируса на болестта на Марек.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Не са известни.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази

листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия

ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Пилета и ембрионирани яйца на пилета.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ

In ovo

прилагане:

Единична инжекция от 0.05 ml се прилага на всяко 18-дневно ембрионирано бройлерно яйце. Може

да се използва автоматичен модул за инжектиране на яйца.

Подкожно прилагане:

Единична инжекция от 0.2 ml на пиле се прилага за бройлери и носачки на еднодневна възраст.

Ваксината може да се инжектира с автоматична спринцовка.

Вижте таблицата за разтваряне на различните разфасовки:

За in ovo прилагане:

Разфасовка на

ампулата с ваксината

(Брой на ампулите

умножени по

необходимите дози)

Разфасовка на

разтворителя

(ml)

Обем на една

доза

(ml)

2 x 2,000

0.05

1 x 4,000

0.05

2 x 4,000

0.05

4 x 4,000

0.05

5 x 4,000

1000

0.05

6 x 4,000

1200

0.05

8 x 4,000

1600

0.05

Скоростта

на

автоматичната

инжекция

най-малко

яйца

на

час,

затова

се

препоръчват

разфасовки на разтворителя по-големи от 400 ml за започване и за инжектиране повече от 10 минути.

In ovo

оборудването трябва да бъде калибрирано, така че да осигурява доза от 0.05 ml за всяко яйце.

Разфасовки на разтворителя по-малки от 400 ml не се препоръчват за

in ovo

прилагане с автоматична

машина, тъй като количеството може да е недостатъчно за започване на процеса в машината и за

инжектиране по-дълго от 10 минути. Разфасовката от 200 ml може да се използва при ръчно

ваксиниране.

За подкожно прилагане:

Разфасовка на

ампулата с ваксината

(Брой на ампулите

умножени по

необходимите дози)

Разфасовка на

разтворителя

(ml)

Обем на една

доза

(ml)

1 x 1,000

0.20

1 x 2,000

0.20

2 x 2,000

0.20

1 x 4,000

0.20

4,000 + 1,000

1000

0.20

3 x 2,000

1200

0.20

2 x 4,000

1600

0.20

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Трябва да се спазват обичайните мерки за асептика при всички процедури по прилагането.

Запознайте се с всички мерки за безопасност при работа с течен азот за да се предотврати нараняване

на хората.

Приготвяне на ваксиналната суспензия:

След пресмятане на дозата на ваксината и необходимия разтворител, бързо извадете от съда с

течния азот точния брой необходими ампули.

Изтеглете 2 ml от разтворителя в 5 ml спринцовка.

Размразете бързо съдържанието на ампулите чрез леко разклащане във вода с температура от

27-39 °C.

След като са напълно размразени, отворете ампулите, като ги държите на разстояние една ръка

за да предотватите всякакъв риск от нараняване ако ампулата се счупи.

След като ампулата е отворена, изтеглете съдържанието с игла с диаметър най-малко 18 G в 5

ml спринцовка, съдържаща 2 ml от разтворителя.

Прехвърлете суспензията в опаковката на разтворителя. Разтворената ваксина както е описано

се разклаща леко.

Изтеглете малко количество от разтворената ваксина в спринцовка и изплакнете ампулата.

Върнете количеството чрез леко инжектиране в сака на дилуента. Повторете веднъж или два

пъти.

Разтворената ваксина в съответствие с инструкциите се разклаща леко и е готова за употреба.

Повторете процедурите от т. 2 до 7 за всички ампули, които ще бъдат размразени.

Използвайте ваксината незабавно и разклащайте бавно периодично за бъде клетъчната суспензия

хомогенна. Използвайте за период от максимум 2 часа. Трябва периодично леко да се разклаща

ваксиналната суспензия по време на ваксинирането за да се гарантира, че ваксиналната суспензия

остава

хомогенна

че

се

прилага

правилният

ваксинален

титър

(напр.

когато

се

използват

автоматични

in ovo

машини или по време на дълги ваксинационни сесии).

След прибавянето на съдържанието на ампулата към разтворителя, готовият за употреба продукт е

червена суспензия за инжектиране.

Не използвайте Vectormune ND ако забележите видими признаци на неприемливо обезцветяване в

опаковката.

Изхвърлете всички ампули, които са били случайно размразени. .

Не замразявайте отново при никакви обстоятелства.

Не използвайте отново отворените контейнери с разтворена ваксина.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Суспензия

Да се съхранява и транспортира замразена в течен азот (-196 °C).

Съдовете с течен азот трябва да бъдат проверявани периодично за нивото на азота и да бъдат

допълвани при необходимост.

Разтворител:

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да не се замразява.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен

върху етикета. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.

Срок на годност след разтваряне, съгласно указанията: 2 часа.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Да се ваксинират само здрави животни.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Ваксинираните пилета могат да отделят ваксиналния щам.

Имало е бавно разпространение при пуйки, което не е установеноно на 35-ия ден, но е установено

след 42 дни при контактно изследване. Изследванията за безопасност сочат, че ваксината е безопасна

за пуйки, но въпреки това трябва да бъдат взети специални предпазни мерки за избягване пренасянето

на ваксиналния щам към пуйки.

Не е установено пренасяне между пилетата.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Само обучен персонал трябва да работи с контейнерите с течен азот и с ваксината.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от предпазни ръкавици, очила и ботуши трябва да

се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт, преди изваждането от течния азот, по

време на размразяването и отварянето на ампулите.

Замразените стъклени ампули могат да експлодират при резки температурни промени.

Съхранявайте и използвайте течния азот само на сухи и проветриви места. Вдишването на течен азот

е опасно.

Персоналът, участващ в третирането на птиците трябва да спазва приетите хигиенни принципи и да

обърне особено внимание при събирането на отпадъците.

Птици носачки: да не се използва при птици в периода на яйценосене и в рамките на 4 седмици преди

началото на яйценосния период.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Налични са данни за безопасност и ефикасност, които доказват, че тази ваксина може да бъде

смесвана и прилагана със Cevac Transmune чрез

in ovo

или подкожно приложение за бройлери.

Смесеното прилагане на ваксините създава защита срещу вируса на болестта Нюкасъл, вирулентния

вирус на болестта на Марек и много вирулентния вирус на инфекциозния бурзит по птиците (IBD).

Безопасността и ефикасността при смесено приложение на ваксините не се различава от тази при

отделното им приложение. Преди употреба прочетете продуктовата информация за Cevac Transmune.

In ovo

прилагане:

Единична доза от 0.05 ml се инжектира на всяко 18-дневно ембрионирано бройлерно яйце.

Определете нужните дози от ваксините и стерилният разтворител съгласно таблицата по-долу:

Vectormune ND

Cevac Transmune

Стерилен разтворител

2 x 2,000 дози

2 x 2,000 дози

200 ml

1 x 4,000 дози

1 x 4,000 дози

200 ml

2 x 4,000 дози

2 x 4,000 дози

400 ml

4 x 4,000 дози

4 x 4,000 дози

800 ml

5 x 4,000 дози

5 x 4,000 дози

1000 ml

6 x 4,000 дози

6 x 4,000 дози

1200 ml

8 x 4,000 дози

8 x 4,000 дози

1600 ml

Подкожно прилагане:

Единична инжекция от 0.2 ml на пиле се прилага за бройлери на еднодневна възраст.

Определете нужните дози от ваксините и стерилният разтворител съгласно таблицата по-долу:

Vectormune ND

Cevac Transmune

Стерилен разтворител

2 x 1,000 дози

1 x 2,000 дози

400 ml

1 x 2,000 дози

1 x 2,000 дози

400 ml

2 x 2,000 дози

2 x 2,000 дози

800 ml

1 x 4,000 дози

1 x 4,000 дози

800 ml

4,000 + 1,000 дози

4,000 + 1,000 дози

1000 ml

3 x 2,000 дози

3 x 2,000 дози

1200 ml

2 x 4,000 дози

2 x 4,000 дози

1600 ml

Изтеглете 2 ml от стерилния разтворител в 5 ml спринцовка и след това с нея изтеглете съдържанието

на ампулата Vectormune ND.

Изтеглете 2 ml от стерилния разтворител в друга 5 ml спринцовка и след това в нея разтворете

съдържанието на флакона Cevac Transmune.

Прехвърлете разтворените ваксини в сака с разтворителя и разклатете внимателно, за да се смесят.

Няма налична информация за безопасност и ефикасност от съвместното използване на тази ваксина с

други ветеринарномедицински продукти с изключение на Cevac Transmune (където се предлага на

пазара). Взимането на решение за използването на тази ваксина преди или след употребата на друг

ветеринарномедицински продукт трябва да се прецени според индивидуалния случай.

Основни несъвместимости:

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт с изключение на Cevac Transmune (където се

предлага на пазара) и разтворителя (Cevac Solvent Poultry), предоставен за употреба с

ветеринарномедицинския продукт.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ

ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАК

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за

опазване на околната среда.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този ветеринарномедицински продукт може да намерите на интернет

страницата на Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Лиценз за употреба № EU/2/15/188/004-006

Ампула, съдържаща 1000, 2000 или 4000 дози от ваксината. Ампулите са в метален канистер с етикет,

показващ броя на дозите. Канистерите с ампулите се съхраняват в съд с течен азот.

Сак от поливинилхлорид, съдържащ 200 ml, 400 ml, 800 ml, 1000 ml, 1200 ml, 1600 ml разтворител в

индивидуално пликче.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Vectormune ND suspension and solvent for suspension for injection for chickens

Vectormune ND суспензия и разтворител за инжекционна суспензия за пилета

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка доза от реконституираната ваксина (0.05 ml за

in ovo

приложение или 0.2 ml за подкожно

приложение) съдържа:

Активна субстанция:

Клетъчно асоцииран жив рекомбинантен пуешки херпес вирус (rHVT/ND), експресиращ фузион

протеин на вируса на болестта Нюкасъл (NDV) D-26 лентогенен щам: 2,500 – 8,000 PFU

PFU: плакообразуващи единици

Ексципиенти:

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1.

3.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Суспензия и разтворител за инжекционна суспензия.

Оранжево-жълта полупрозрачна замразена суспензия.

Разтворителят е бистър червен разтвор.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Видове животни, за които е предназначен ВМП

Пилета и ембрионирани яйца на пилета.

4.2

Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

За активна имунизация на 18-дневни ембрионирани яйца или еднодневни пилета за намаляване на

смъртността и клиничните признаци, предизвикани от вируса на болестта Нюкасъл по птиците и за

намаляване на смъртността, клиничните признаци и лезиите, предизвикани от вирулентен вирус на

болестта на Марек.

Начало на имунитета срещу болестта Нюкасъл, за бройлери и носачки: 3-седмична възраст.

Продължителност на имунитета срещу болестта Нюкасъл за бройлери: 9-седмична възраст.

Продължителност на имунитета срещу болестта Нюкасъл за носачки: 18-седмична възраст.

Начало на имунитета срещу болестта на Марек, за бройлери и носачки: 1-седмична възраст.

Продължителност на имунитета за бройлери и носачки: единичната ваксинация е достатъчна да

осигури защита по време на рисковия период за инфектиране с вируса на болестта на Марек.

4.3

Противопоказания

Няма.

4.4

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Да се ваксинират само здрави животни.

4.5

Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

При контактното изследване е установено, че ваксиналният щам е бил отделян от пилетата и е имало

бавно разпространение при пуйки, което не е установеноно на 35-ия ден, но е установено след 42 дни.

Изследванията за безопасност сочат, че екскретираният ваксинален щам не е опасен за пуйки, но

въпреки

това

трябва

да

бъдат

взети

специални

предпазни

мерки

за

избягване

пренасянето

на

ваксиналния щам към пуйки.

Не е установено пренасяне между пилетата.

Трябва периодично леко да се разклаща ваксиналната суспензия по време на ваксинирането за да се

гарантира, че ваксиналната суспензия е хомогенна, и че се прилага правилният ваксинален титър

(напр. когато се използват автоматични

in ovo

машини или по време на дълги ваксинационни сесии).

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

Само обучен персонал трябва да работи с контейнерите с течен азот и с ампулите с ваксината.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от предпазни ръкавици, очила и ботуши трябва да

се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт, преди изваждането от течния азот, по

време на размразяването и отварянето на ампулите.

Замразените стъклени ампули могат да експлодират при резки температурни промени.

Съхранявайте и използвайте течния азот само на сухи и проветриви места. Вдишването на течен азот

е опасно.

Персоналът, участващ в третирането на птиците трябва да спазва приетите хигиенни принципи и да

обърне особено внимание при събирането на отпадъците.

4.6

Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Не са известни.

4.7

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Птици носачки: Да не се използва при птици в периода на яйценосене и в рамките на 4 седмици преди

началото на яйценосния период.

4.8

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на

взаимодействие

Налични са данни за безопасност и ефикасност, които доказват, че тази ваксина може да бъде

смесвана

прилагана

със Cevac Transmune чрез

in ovo

или подкожно приложение. Смесеното

прилагане на ваксините създава защита срещу вируса на болестта Нюкасъл, вирулентния вирус на

болестта

на

Марек

много

вирулентния

вирус

на

инфекциозния

бурзит

по

птиците

(IBD).

Безопасността и ефикасността при смесено приложение на ваксините не се различава от тази при

отделното им приложение. Преди употреба прочетете продуктовата информация за Cevac Transmune.

In ovo

прилагане:

Единична доза от 0.05 ml се инжектира на всяко 18-дневно ембрионирано бройлерно яйце.

Определете нужните дози от ваксините и стерилният разтворител съгласно таблицата по-долу:

Vectormune ND

Cevac Transmune

Стерилен разтворител

2 x 2,000 дози

2 x 2,000 дози

200 ml

1 x 4,000 дози

1 x 4,000 дози

200 ml

2 x 4,000 дози

2 x 4,000 дози

400 ml

4 x 4,000 дози

4 x 4,000 дози

800 ml

5 x 4,000 дози

5 x 4,000 дози

1000 ml

6 x 4,000 дози

6 x 4,000 дози

1200 ml

8 x 4,000 дози

8 x 4,000 дози

1600 ml

Подкожно прилагане:

Единична инжекция от 0.2 ml на пиле се прилага за бройлери на еднодневна възраст.

Определете нужните дози от ваксините и стерилният разтворител съгласно таблицата по-долу:

Vectormune ND

Cevac Transmune

Стерилен разтворител

2 x 1,000 дози

1 x 2,000 дози

400 ml

1 x 2,000 дози

1 x 2,000 дози

400 ml

2 x 2,000 дози

2 x 2,000 дози

800 ml

1 x 4,000 дози

1 x 4,000 дози

800 ml

4,000 + 1,000 дози

4,000 + 1,000 дози

1000 ml

3 x 2,000 дози

3 x 2,000 дози

1200 ml

2 x 4,000 дози

2 x 4,000 дози

1600 ml

Изтеглете 2 ml от стерилния разтворител в 5 ml спринцовка и след това с нея изтеглете съдържанието

на ампулата Vectormune ND.

Изтеглете 2 ml от стерилния разтворител в друга 5 ml спринцовка и след това в нея разтворете

съдържанието на флакона Cevac Transmune.

Прехвърлете разтворените ваксини в сака с разтворителя и разклатете внимателно, за да се смесят.

Няма налична информация за безопасност и ефикасност от съвместното използване на тази ваксина с

други ветеринарномедицински продукти с изключение на Cevac Transmune (където се предлага на

пазара). Взимането на решение за използването на тази ваксина преди или след употребата на друг

ветеринарномедицински продукт трябва да се прецени според индивидуалния случай.

4.9

Доза и начин на приложение

За

in ovo

и подкожно приложение.

In ovo

прилагане:

Единична доза от 0.05 ml се инжектира на всяко 18-дневно ембрионирано бройлерно яйце. Може да

се

използва

автоматичен

модул

за

инжектиране

на

яйца.

In

ovo

оборудването

трябва

да

бъде

калибрирано, така че да осигурява доза от 0.05 ml за всяко яйце.

Подкожно прилагане:

Единична инжекция от 0.2 ml на пиле се прилага за бройлери или носачки от еднодневна възраст.

Ваксината може да се инжектира с автоматична спринцовка.

Вижте таблицата за разтваряне на различните разфасовки:

За in ovo прилагане:

Разфасовка на ампулата

с ваксината

(Брой на ампулите

умножени по

необходимите дози)

Разфасовка на

разтворителя

(ml)

Обем на една

доза

(ml)

2 x 2,000

0.05

1 x 4,000

0.05

2 x 4,000

0.05

4 x 4,000

0.05

5 x 4,000

1000

0.05

6 x 4,000

1200

0.05

8 x 4,000

1600

0.05

Скоростта

на

автоматичната

инжекция

най-малко

яйца

на

час,

затова

се

препоръчват

разфасовки на разтворителя най-малко и по-големи от 400 ml за започване и за инжектиране повече

от 10 минути.

In ovo

оборудването трябва да бъде калибрирано, така че да осигурява прилагането на

доза от 0.05 ml за всяко яйце.

Разфасовки на разтворителя по-малки от 400 ml не се препоръчват за

in ovo

прилагане с автоматична

машина, тъй като количеството може да е недостатъчно за започване на процеса в машината и за

инжектиране по-дълго от 10 минути. Разфасовката от 200 ml може да се използва при ръчно

ваксиниране.

За подкожно прилагане:

Разфасовка на ампулата с

ваксината

(Брой на ампулите,

умножени по необходимите

дози)

Разфасовка на

разтворителя

(ml)

Обем на една

доза

(ml)

1 x 1,000

0.20

1 x 2,000

0.20

2 x 2,000

0.20

1 x 4,000

0.20

4,000 + 1,000

1000

0.20

3 x 2,000

1200

0.20

2 x 4,000

1600

0.20

Трябва да се спазват обичайните мерки за асептика при всички процедури по прилагането.

Запознайте се с всички мерки за безопасност при работа с течен азот за да се предотврати нараняване

на хората.

Приготвяне на ваксиналната суспензия за инжектиране:

След пресмятане на дозата на ваксината и необходимия разтворител, бързо извадете от съда с

течния азот точния брой необходими ампули.

Изтеглете 2 ml от разтворителя в 5 ml спринцовка.

Размразете бързо съдържанието на ампулите чрез леко разклащане във вода с температура от

27-39 °C.

След като са напълно размразени, отворете ампулите, като ги държите на разстояние една ръка

за да предотватите всякакъв риск от нараняване ако ампулата се счупи.

След като ампулата е отворена, изтеглете съдържанието с игла с диаметър най-малко 18 G в 5

ml спринцовка, съдържаща 2 ml от разтворителя.

Прехвърлете суспензията в опаковката на разтворителя. Разтворената ваксина както е описано

се разклаща леко.

Изтеглете малко количество от разтворената ваксина в спринцовка и изплакнете ампулата.

Върнете количеството чрез леко инжектиране в сака на дилуента. Повторете веднъж или два пъти.

Разтворената ваксина в съответствие с инструкциите се разклаща леко и е готова за употреба.

Повторете процедурите от т. 2 до 7 за всички ампули, които ще бъдат размразени.

Използвайте ваксината незабавно и разклащайте бавно периодично за бъде клетъчната суспензия

хомогенна. Използвайте за период от максимум 2 часа.

След прибавянето на съдържанието на ампулата към разтворителя, готовият за употреба продукт е

червена суспензия за инжектиране.

Изхвърлете всички ампули, които са били размразени по погрешка.

Не замразявайте отново при никакви обстоятелства.

Не използвайте отново отворените контейнери с разтворена ваксина.

4.10

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

Не са наблюдавани клинични признаци при прилагане на 10-кратно по-висока доза от ваксината.

4.11

Карентен срок

Нула дни.

5.

ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: имунологични продукти за птици, жива вирусна ваксина за домашни

птици.

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QI01AD.

Ефикасността на ваксината е проверена чрез провокация с вирулентен вирус на болестта на Maрек,

щам MD70 и с NDV щам Herts 33/56.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1

Списък на ексципиентите

Суспензия

Eagle’s minimum essential medium L-glutamine

Sodium bicarbonate

HEPESBovine serum

Dimethyl sulfoxide

Water for injections

Разтворител

Sucrose

Casein hydrolysate

Sorbitol

Dipotassium hydrogen phosphate

Potassium dihydrogen phosphate

Phenol red

Water for injections

6.2

Основни несъвместимости

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт с изключение на Cevac Transmune (където се

предлага

на

пазара)

разтворителя

(Cevac

Solvent

Poultry),

предоставен

за

употреба

ветеринарномедицинския продукт.

6.3

Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт:

Суспензия

2 години;

Разтворител 30 месеца.

Срок на годност след разтваряне в съответствие с инструкциите: 2 часа.

6.4.

Специални условия за съхранение на продукта

Суспензия:

Да се съхранява и транспортира замразена в течен азот (-196 °C).

Съдовете с течен азот трябва да бъдат проверявани периодично за нивото на азота и да бъдат

допълвани при необходимост.

Разтворител:

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да не се замразява.

6.5

Вид и състав на първичната опаковка

Суспензия:

Ампула от стъкло тип І, съдържаща 1000, 2000 или 4000 дози от ваксината. Ампулите са в метален

канистер с етикет, показващ броя на дозите. Канистрите с ампулите се съхраняват в съд с течен азот.

Разтворител:

Сак от поливинилхлорид, съдържащ 200 ml, 400 ml,800 ml, 1000 ml, 1200 ml или 1600 ml в

индивидуални пликчета.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

6.6

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат

унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

CEVA-Phylaxia Co. Ltd.

1107 Budapest

Szállás u. 5.

Hungary

8.

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/15/188/004–006

9.

ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ / ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо издаване на лиценз за употреба: 08/09/2015

Дата на последното подновяване на лиценза за употреба:

10.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

{MM/ГГГГ}

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Всяко лице, което възнамерява да произвежда, внася, притежава, продава, снабдява и употребява този

ветеринарномедицински

продукт

трябва

първо

да

се

консултира

компетентните

власти

на

съответната държава членка, относно действащите ваксинационни политики, като тези дейности

могат да бъдат забранени в държава членка – на цялата или част от нейната територия, в съответствие

с националното законодателство.

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/464718/2015

EMEA/V/C/003829

Резюме на EPAR за обществено ползване

Vectormune ND

Ваксина срещу болестта на Нюкасъл и болестта на Марек (жива

рекомбинантна)

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен доклад за оценка (EPAR) зa

Vectormune ND. В него се разяснява как Агенцията е оценила ветеринарномедицинския продукт

(ВМП), за да препоръча лицензиране за употреба в Европейския съюз (ЕС) и условия на

употреба. Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата

на Vectormune ND.

За практическа информация относно употребата на Vectormune ND собствениците на животни или

животновъдите следва да прочетат листовката или да се свържат с ветеринарен лекар или

фармацевт.

Какво представлява Vectormune ND и за какво се използва?

Vectormune ND е ваксина, предназначена за ветеринарна употреба, която се използва за защита

на пилета срещу болестта на Нюкасъл (ND) и болестта на Марек (MD).

ND е вирусна инфекция по пилетата, която причинява задъхване и кашляне, признаци на

нервната система (увиснали крила, усукване на главата и врата, кръжене и парализа), подуване

на тъканите около очите и врата, зеленикава водниста диария и намалена носливост.

MD е инфекция на херпес вирус по пилетата, която може да причини парализа на крилата и

краката и да предизвика тумори в различни органи. Пилетата се инфектират в ранна възраст чрез

вдишване на пърхот (люспи от кожата), съдържащ вируса, който може да остане способен да

причинява инфекция в продължение на няколко месеца след отделяне от тялото. Заразените с

вируса на MD птици могат да бъдат носители на вируса и да го отделят цял живот. Ваксината

защитава срещу вирусен тип на болестта на Марек, който може да причини видима инфекция.

Активната субстанция във Vectormune ND е пуешки херпес вирус (rHVT/ND), който не причинява

заболяване при пилета и е видоизменен, така че да експресира един от протеините на щам на

вируса на болестта Нюкасъл (D-26 лентогенен щам).

Vectormune ND

EMA/464718/2015

Страница 2/4

Как се използва Vectormune ND?

Vectormune ND се предлага под формата на суспензия и разтворител за приготвяне на

инжекционна суспензия и се отпуска по лекарско предписание. Ваксината може да се прилага на

еднодневни пилета като еднократна инжекция под кожата или директно в 18-дневни яйца,

съдържащи ембриони (неизлюпени, развиващи се пилета). Защитата срещу ND започва на 3-

седмична възраст и продължава до 9-седмична възраст при бройлери (пилета, отглеждани за

месо) и до 18-седмична възраст при носачки (пилета, отглеждани за производство на яйца).

Защитата срещу MD започва на едноседмична възраст и продължава през рисковия период за

инфекция с MD.

Как действа Vectormune ND?

Ваксините действат, като „обучават“ имунната система (естествените защитни сили на организма)

как да се защитава срещу дадено заболяване. Модифицираният пуешки херпес вирус във

Vectormune ND е тясно свързан с херпес вируса на MD и също така произвежда фузион протеина,

който формира част от външната обвивка на вируса на ND. При прилагане на Vectormune ND на

пилета или яйца имунната система на животните разпознава вируса като „чужд“ и произвежда

антитела срещу него. Ако в бъдеще животните са изложени на подобен вирус и/или на вирус,

експресиращ сходен фузион протеин, имунната им система ще може да реагира по-бързо. Това

ще помогне за защита на пилетата срещу ND и MD.

Какви ползи от Vectormune ND са установени в проучванията?

За да се оценят ефектите на ваксината, са проведени две практически проучвания при около

120 000 бройлера. Тъй като не възникват естествени огнища на ND и MD, пилетата са

провокирани (изложени на инфекция) в лаборатория.

В първото практическо проучване група 18-дневни яйца, съдържащи ембриони, и група

еднодневни пилета са ваксинирани с Vectormune ND. Петседмични пилета от ваксинираните яйца

са провокирани с вируса на ND и в резултат 91 % от ваксинираните пилета са защитени в

сравнение с липса на защита при неваксинираната група. Петседмични пилета от групата на

ваксинираните еднодневни пилета са провокирани с вируса на ND и в резултат 81 % от

ваксинираните пилета са защитени в сравнение с липса на защита при неваксинираната група.

Деветседмични пилета от ваксинираните яйца са провокирани с вируса на MD и в резултат 88 %

от пилетата са защитени в сравнение с 9—12 % при неваксинираната група. Деветдневни

бройлери от пилетата, ваксинирани на възраст един ден, са провокирани с вируса на MD и в

резултат Vectormune ND осигурява защита при 90 % от пилетата в сравнение с 9—12% при

неваксинираната група.

Във второто практическо проучване група 18-дневни яйца, съдържащи ембриони, и група

еднодневни пилета са ваксинирани с Vectormune ND. Четириседмични пилета от групата на

ваксинираните еднодневни пилета са провокирани с вируса на ND и в резултат Vectormune ND

осигурява защита при 95 % от пилетата в сравнение с 0—10% при неваксинираната група.

Четириседмични пилета от ваксинираните яйца са провокирани с вируса на ND и в резултат 86 %

от пилетата са защитени в сравнение с 0—10 % при неваксинираната група. Деветдневни

бройлери от ваксинираните яйца са провокирани с вируса на MD и в резултат 85 % от пилетата

са защитени в сравнение с 9 % при неваксинираната група. Деветдневни бройлери от групата на

ваксинираните еднодневни пилета са провокирани с вируса на MD и в резултат 82 % от пилетата

са защитени в сравнение с 12 % при неваксинираната група.

Vectormune ND

EMA/464718/2015

Страница 3/4

В третото практическо проучване около 10 000 еднодневни пилета носачки са ваксинирани с

Vectormune ND и сходен брой — с ваксина само срещу ND. Пробите, взети от двете групи на дни

35, 66, 102 и при приключване на проучването на ден 118, не показват признаци на MDV или

NDV. Двадесет и две ваксинирани с Vectormune ND еднодневни пилета носачки от това проучване

са провокирани с щам на ND на ден 21 в лабораторни условия и не показват клинични признаци

на заболяването в продължение на 2 седмици след провокационния тест, като всичките 12

неваксинирани птици, използвани за сравнение, умират.

Какви са рисковете, свързани с Vectormune ND?

Тъй като Vectormune ND е жива ваксина, ваксиналният щам се екскретира от пилета и може да се

пренесе към пуйки. Проучванията за безопасност показват, че ваксиналният щам е безопасен за

пуйки. Въпреки това трябва да бъдат взети предпазни мерки, за да се избягва директен или

индиректен контакт между ваксинираните пилета и пуйки.

При Vectormune ND не са известни неблагоприятни лекарствени реакции. За пълния списък на

ограниченията вижте листовката.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага

ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното?

Информация за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и в листовката

за Vectormune ND, включително предпазни мерки за здравните специалисти и собствениците на

животни или животновъдите.

Тъй като ваксината се съхранява в течен азот, важно е всяка работа да се извършва от

подходящо обучен персонал на добре проветриво място и да се вземат предпазни мерки при

приготвяне на ваксината. За допълнителна информация вижте кратката характеристика на

продукта.

Какъв е карентният срок при животни, отглеждани за производство на

храни?

Карентният срок е необходимият период след приема на ветеринарномедицинския продукт, преди

животното да бъде допуснато за клане и месото му да бъде използвано за консумация от хора.

Това е също необходимият период след прилагане на ветеринарномедицинския продукт, преди

яйцата да могат да бъдат използвани за консумация от хора.

Карентният срок за месо и яйца от пилета, третирани с Vectormune ND, е „нула“ дни, което

означава, че не е необходим период на изчакване.

Защо Vectormune ND е лицензиран за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) на Агенцията реши, че

ползите от Vectormune ND са по-големи от рисковете, и препоръча Vectormune ND да бъде

лицензиран за употреба в ЕС.

Vectormune ND

EMA/464718/2015

Страница 4/4

Допълнителна информация за Vectormune ND:

На 8 септември 2015 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Vectormune ND,

валиден в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Vectormune ND може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно третирането с Vectormune ND собствениците на животни или животновъдите

следва да прочетат листовката или да попитат ветеринарен лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста: януари 2018 г.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация