Vectormune ND

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

клеточно-ассоциированная жива рекомбинантная Турция херпес вирус (rHVT/НД), выражающая синтеза на протеини на вируса на нюкасълска болест д-26 lentogenic прецедете

Предлага се от:

CEVA-Phylaxia Co. Ltd.

АТС код:

QI01AD

INN (Международно Name):

Newcastle disease and Marek’s disease vaccine (live recombinant)

Терапевтична група:

Chicken; Embryonated eggs

Терапевтична област:

Имуномодулатори за Aves живи вирусни ваксини

Терапевтични показания:

За активна имунизация 18 дни-стари ембриони кокоши яйца или дневни пилета за намаляване на смъртността и клинични признаци, причинени от вируса Ньюкаслской болести и намаляване на смъртността, на клинични признаци и лезии, причинени на Марек заболяване с вирусна фенотип "вирулентный".

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-09-08

Листовка

                16
B. ЛИСТОВКА
17
ЛИСТОВКА:
Vectormune ND суспензия и разтворител за
инжекционна суспензия за пилета
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
CEVA-Phylaxia Co. Ltd.
1107 Budapest
Szállás u 5.
Hungary
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Vectormune ND суспензия и разтворител за
инжекционна суспензия за пилета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Клетъчно асоцииран жив рекомбинантен
пуешки херпес вирус (rHVT/ND), експресиращ
фузион
протеин на вируса на болестта Нюкасъл
(NDV) D-26 лентогенен щам: 2500 – 8000 PFU
∗
/доза
∗
PFU: плакообразуващи единици
Оранжево-жълта полупрозрачна
замразена суспензия.
Разтворителят е бистър червен
разтвор.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на 18-дневни
ембрионирани яйца или еднодневни
пилета за намаляване на
смъртността и клиничните признаци,
предизвикани от вируса на болестта
Нюкасъл по птиците и за
намаляване на смъртността, клиничните
признаци и лезиите, предизвикани от
вирулентен вирус на
болестта на Марек.
Начало на имунитета ср
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Vectormune ND suspension and solvent for suspension for injection for
chickens
Vectormune ND суспензия и разтворител за
инжекционна суспензия за пилета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от реконституираната
ваксина (0.05 ml за
_in ovo_
приложение или 0.2 ml за подкожно
приложение) съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Клетъчно асоцииран жив рекомбинантен
пуешки херпес вирус (rHVT/ND), експресиращ
фузион
протеин на вируса на болестта Нюкасъл
(NDV) D-26 лентогенен щам: 2,500 – 8,000 PFU
∗
∗
PFU: плакообразуващи единици
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Суспензия и разтворител за
инжекционна суспензия.
Оранжево-жълта полупрозрачна
замразена суспензия.
Разтворителят е бистър червен
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Пилета и ембрионирани яйца на пилета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на 18-дневни
ембрионирани яйца или еднодневни
пилета за намаляване на
смъртността и клиничните признаци,
предизвикани от вируса на болестта
Нюкасъл по
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-09-2021
Листовка Листовка чешки 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-09-2021
Листовка Листовка датски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-09-2021
Листовка Листовка немски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-09-2021
Листовка Листовка естонски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-09-2021
Листовка Листовка гръцки 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-09-2021
Листовка Листовка английски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-04-2018
Листовка Листовка френски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-09-2021
Листовка Листовка италиански 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-04-2018
Листовка Листовка латвийски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-04-2018
Листовка Листовка литовски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-09-2021
Листовка Листовка унгарски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-09-2021
Листовка Листовка малтийски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-04-2018
Листовка Листовка нидерландски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-04-2018
Листовка Листовка полски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-09-2021
Листовка Листовка португалски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-04-2018
Листовка Листовка румънски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-09-2021
Листовка Листовка словашки 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-09-2021
Листовка Листовка словенски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-04-2018
Листовка Листовка фински 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-09-2021
Листовка Листовка шведски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-09-2021
Листовка Листовка норвежки 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-09-2021
Листовка Листовка исландски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-09-2021
Листовка Листовка хърватски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 10-04-2018

Преглед на историята на документите