Vapress 160 mg film - coated tablets

Страна: България

Език: български

Източник: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Предлага се от:

Medochemie Ltd.,

АТС код:

C09CA3

дозиране:

160 mg film - coated tablets

Каталог на резюме:

Vapress, 160 mg film-coated tablets 1x7,x14,x28,x30,x56,x60,x90,x98,x100,x280;

Дата Оторизация:

2015-10-27

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите