Valtensin Plus 320 mg/25 mg film - coated tablets 

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf.

АТС код:

C09DA3

дозиране:

320 mg/25 mg film - coated tablets 

Каталог на резюме:

Valtensin plus, 320 mg/25mg film - coated tablets Blisters 1x7,x10,x14,x20,x28,x30,x56,x90,x98,x100; Containers 1 x 100;

Дата Оторизация:

2015-09-08

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите