Unsayn  1,0 g / 0,5 g powder for solution for injection

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

Ампицилин и АСЕ инхибитор

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

J01CR1

INN (Международно Name):

Ampicillin and enzyme inhibitor

дозиране:

1,0 g / 0,5 g powder for solution for injection

Каталог на резюме:

Unasyn, 1,0 g / 0,5 g powder for solution for injection x 1

Дата Оторизация:

2014-09-19