Trocordis 62,5 mg film - coated tablets 

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

Бозентан

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf.

АТС код:

C02KX1

INN (Международно Name):

Bosentan

дозиране:

62,5 mg film - coated tablets 

Каталог на резюме:

Trocordis, 62.5 mg film-coated tablets x 10; x 14; x 30; x 56; x 60; x 112

Дата Оторизация:

2015-10-30

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите