Torvalipin 10 mg film - coated tablets blister

България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Листовка PIL
Данни за продукта SPC
Предлага се от:
Actavis Group PTC ehf.
АТС код:
C10AA5
дозиране:
10 mg film - coated tablets blister
Каталог на резюме:
Torvalipin, 10 mg film - coated tablets blister x10, x20, x28, x30, x50, x98, x100; container x30, x100, x250, x500
Номер на разрешението:
20110515
Дата Оторизация:
2015-11-03

Други продукти

search_alerts

share_this_information