Tintaros 5 mg film - coated tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf.

АТС код:

C10AA7

дозиране:

5 mg film - coated tablets

Каталог на резюме:

Tintaros, 5 mg film - coated tablets x 7; x 14; x 28; x 30; x 56; x 98;

Дата Оторизация:

2015-09-02

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите