Tenloris 100 mg/5 mg film-coated tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

Лозартана калий, Амлодипина besilate

Предлага се от:

KRKA, d.d. Novo Mesto

АТС код:

C09DB6

INN (Международно Name):

Losartan potassium, Amlodipine besilate

дозиране:

100 mg/5 mg film-coated tablets

Каталог на резюме:

Tenloris, 100 mg/5 mg film-coated tablets x 28, x 30, x 56, x 60, x 84; x 90;

Дата Оторизация:

2014-09-01

Преглед на историята на документите