Telmotens 80 mg film - coated tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

Телмисартан

Предлага се от:

Alvogen IPCo S.ar.l

АТС код:

C09CA7

INN (Международно Name):

Telmisartan

дозиране:

80 mg film - coated tablets

Каталог на резюме:

Telmotens, 80 mg film - coated tablets x28,x30,x56,x60,x84,x90,x98;

Дата Оторизация:

2015-05-25

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите