Tazocin  4g/0,5g powder for solution for infusion

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

Пиперациллин, Тазобактам

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

J01CR5

INN (Международно Name):

Piperacillin, Tazobactam

дозиране:

4g/0,5g powder for solution for infusion

Каталог на резюме:

Tazocin, 4g/0,5g powder for solution for injection/infusion x 1 x 12;

Дата Оторизация:

2015-09-29

Преглед на историята на документите