Tagrisso

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

osimertinib mesilate

Предлага се от:

AstraZeneca AB

АТС код:

L01XE

INN (Международно Name):

osimertinib

Терапевтична група:

Други противоракови лекарства, инхибитори на протеинкиназы

Терапевтична област:

Карцином, недребноклетъчен белодроб

Терапевтични показания:

TAGRISSO as monotherapy is indicated for:- the adjuvant treatment after complete tumour resection in adult patients with stage IB-IIIA non-small cell lung cancer (NSCLC) whose tumours have epidermal growth factor receptor (EGFR) exon 19 deletions or exon 21 (L858R) substitution mutations- the first-line treatment of adult patients NSCLC with activating EGFR mutations. - the treatment of adult patients with locally advanced or metastatic EGFR T790M mutation-positive NSCLC. TAGRISSO as monotherapy is indicated for:- the adjuvant treatment after complete tumour resection in adult patients with stage IB-IIIA non-small cell lung cancer (NSCLC) whose tumours have epidermal growth factor receptor (EGFR) exon 19 deletions or exon 21 (L858R) substitution mutations. - the first-line treatment of adult patients with locally advanced or metastatic NSCLC with activating EGFR mutations. - the treatment of adult patients with locally advanced or metastatic EGFR T790M mutation-positive NSCLC.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-02-01

Листовка

                52
Б. ЛИСТОВКА
53
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
TAGRISSO 40 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
TAGRISSO 80 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
озимертиниб (оsimertinib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар, или
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява TAGRISSO и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете TAGRISSO
3.
Как да приемате TAGRISSO
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате TAGRISSO
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TAGRISSO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
TAGRISSO съдържа активното вещество
о
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
TAGRISSO 40 mg филмирани таблетки
TAGRISSO 80 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
TAGRISSO 40 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 40 mg
озимертиниб (osimertinib) (като мезилат).
TAGRISSO 80 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 80 mg
озимертиниб (osimertinib) (като мезилат).
Помощно вещество с известно действие
_TAGRISSO 40 mg таблетки_
Всяка таблетка съдържа 0,3 mg натрий.
_TAGRISSO 80 mg таблетки_
Всяка таблетка съдържа 0,6 mg натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
TAGRISSO 40 mg таблетки
Бежова, 9 mm, кръгла, двойноизпъкнала
таблетка, с вдлъбнато релефно
означение “AZ” и “40”
от едната страна и гладка от другата
страна.
TAGRISSO 80 mg таблетки
Бежова, 7,25 x 14,5 mm, овална,
двойноизпъкнала таблетка, с вдлъбнато
релефно означение
“AZ” и “80” от едната страна и гладка
от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
TAGRISSO като монотерапия е показан за:

адювантно лечение след пълна туморна
резекция при възрастни пациенти с
недребноклетъчен рак на белите
дробове (НДРБД) стадий IB-IIIA, чиито
тумори имат
делеции 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-11-2023
Листовка Листовка чешки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-11-2023
Листовка Листовка датски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-11-2023
Листовка Листовка немски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-11-2023
Листовка Листовка естонски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-11-2023
Листовка Листовка гръцки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-11-2023
Листовка Листовка английски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-07-2021
Листовка Листовка френски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-11-2023
Листовка Листовка италиански 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-07-2021
Листовка Листовка латвийски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-07-2021
Листовка Листовка литовски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-11-2023
Листовка Листовка унгарски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-11-2023
Листовка Листовка малтийски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-07-2021
Листовка Листовка нидерландски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-07-2021
Листовка Листовка полски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-11-2023
Листовка Листовка португалски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-07-2021
Листовка Листовка румънски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-11-2023
Листовка Листовка словашки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-11-2023
Листовка Листовка словенски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-07-2021
Листовка Листовка фински 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-11-2023
Листовка Листовка шведски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-11-2023
Листовка Листовка норвежки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-11-2023
Листовка Листовка исландски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-11-2023
Листовка Листовка хърватски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-07-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите