Sutent

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

сунитиниб

Предлага се от:

Pfizer Limited

АТС код:

L01EX01

INN (Международно Name):

sunitinib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Gastrointestinal Stromal Tumors; Carcinoma, Renal Cell; Neuroendocrine Tumors

Терапевтични показания:

Gastrointestinal stromal tumour (GIST)Sutent is indicated for the treatment of unresectable and/or metastatic malignant gastrointestinal stromal tumour (GIST) in adults after failure of imatinib mesilate treatment due to resistance or intolerance. Metastatic renal cell carcinoma (MRCC)Sutent is indicated for the treatment of advanced/metastatic renal cell carcinoma (MRCC) in adults. Pancreatic neuroendocrine tumours (pNET)Sutent is indicated for the treatment of unresectable or metastatic, well-differentiated pancreatic neuroendocrine tumours with disease progression in adults. Experience with Sutent as first-line treatment is limited (see section 5.

Каталог на резюме:

Revision: 39

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-07-19

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Sutent 12,5 mg твърди капсули
Sutent 25 mg твърди капсули
Sutent 37,5 mg твърди капсули
Sutent 50 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
12,5 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа сунитинибов
малат (sunitinib malate), еквивалентен на 12,5 mg
сунитиниб.
25 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа сунитинибов
малат (sunitinib malate), еквивалентен на 25 mg
сунитиниб.
37,5 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа сунитинибов
малат (sunitinib malate), еквивалентен на 37,5 mg
сунитиниб.
50 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа сунитинибов
малат (sunitinib malate), еквивалентен на 50 mg
сунитиниб.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Sutent 12,5 mg твърди капсули
Желатинови капсули с оранжево капаче
и оранжево тяло, с напечатано с бяло
мастило
“Pfizer”върху капачето, а върху тялото
“STN 12.5 mg”, съдържащи жълти до оранжеви
гранули.
Sutent 25 mg твърди капсули
Желатинови капсули със светлокафяво
капаче и оранжево тяло, с напечатано с
бяло мастило
„Pfizer” върху капачето, а върху тялото
„STN 25 mg”, съдържащи жълти до оранжеви
гранули.
Sutent 37,5 mg твърди капсули
Желати
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Sutent 12,5 mg твърди капсули
Sutent 25 mg твърди капсули
Sutent 37,5 mg твърди капсули
Sutent 50 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
12,5 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа сунитинибов
малат (sunitinib malate), еквивалентен на 12,5 mg
сунитиниб.
25 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа сунитинибов
малат (sunitinib malate), еквивалентен на 25 mg
сунитиниб.
37,5 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа сунитинибов
малат (sunitinib malate), еквивалентен на 37,5 mg
сунитиниб.
50 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа сунитинибов
малат (sunitinib malate), еквивалентен на 50 mg
сунитиниб.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Sutent 12,5 mg твърди капсули
Желатинови капсули с оранжево капаче
и оранжево тяло, с напечатано с бяло
мастило
“Pfizer”върху капачето, а върху тялото
“STN 12.5 mg”, съдържащи жълти до оранжеви
гранули.
Sutent 25 mg твърди капсули
Желатинови капсули със светлокафяво
капаче и оранжево тяло, с напечатано с
бяло мастило
„Pfizer” върху капачето, а върху тялото
„STN 25 mg”, съдържащи жълти до оранжеви
гранули.
Sutent 37,5 mg твърди капсули
Желати
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-08-2021
Листовка Листовка чешки 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-08-2021
Листовка Листовка датски 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-08-2021
Листовка Листовка немски 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-08-2021
Листовка Листовка естонски 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-08-2021
Листовка Листовка гръцки 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-08-2021
Листовка Листовка английски 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-10-2014
Листовка Листовка френски 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-08-2021
Листовка Листовка италиански 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-10-2014
Листовка Листовка латвийски 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-10-2014
Листовка Листовка литовски 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-08-2021
Листовка Листовка унгарски 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-08-2021
Листовка Листовка малтийски 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-10-2014
Листовка Листовка нидерландски 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-10-2014
Листовка Листовка полски 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-08-2021
Листовка Листовка португалски 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-10-2014
Листовка Листовка румънски 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-08-2021
Листовка Листовка словашки 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-08-2021
Листовка Листовка словенски 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-10-2014
Листовка Листовка фински 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-08-2021
Листовка Листовка шведски 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-08-2021
Листовка Листовка норвежки 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-08-2021
Листовка Листовка исландски 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-08-2021
Листовка Листовка хърватски 13-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-10-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите