Suprelorin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дезлорелин ацетат

Предлага се от:

Virbac S.A.

АТС код:

QH01CA93

INN (Международно Name):

deslorelin acetate

Терапевтична група:

Dogs; Ferrets

Терапевтична област:

Хипофизни и хипоталамични хормони и аналози

Терапевтични показания:

За предизвикване на временно безплодие при здрави, цели, сексуално зрели мъжки кучета и порове.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-07-10

Листовка

                OFFICIAL ADDRESS
Domenico Scarlattilaan 6
●
1083 HS Amsterdam
●
The Netherlands
An agency of the European Union
ADDRESS FOR VISITS AND DELIVERIES
Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us
SEND US A QUESTION
Go to
www.ema.europa.eu/contact
TELEPHONE
+31 (0)88 781
6000
© European Medicines Agency,
2023. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.
Актуална информация за този
ветеринарен лекарствен продукт
можете да намерите на интернет
страницата с информация за
ветеринарните лекарствени продукти.
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                OFFICIAL ADDRESS
Domenico Scarlattilaan 6
●
1083 HS Amsterdam
●
The Netherlands
An agency of the European Union
ADDRESS FOR VISITS AND DELIVERIES
Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us
SEND US A QUESTION
Go to
www.ema.europa.eu/contact
TELEPHONE
+31 (0)88 781
6000
© European Medicines Agency,
2023. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.
Актуална информация за този
ветеринарен лекарствен продукт
можете да намерите на интернет
страницата с информация за
ветеринарните лекарствени продукти.
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-02-2024
Листовка Листовка чешки 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-02-2024
Листовка Листовка датски 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-02-2024
Листовка Листовка немски 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-02-2024
Листовка Листовка естонски 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-02-2024
Листовка Листовка гръцки 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-02-2024
Листовка Листовка английски 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-02-2024
Листовка Листовка италиански 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-02-2024
Листовка Листовка унгарски 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-02-2024
Листовка Листовка малтийски 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-02-2024
Листовка Листовка португалски 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-02-2024
Листовка Листовка словашки 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-02-2024
Листовка Листовка словенски 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-02-2024
Листовка Листовка шведски 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-02-2024
Листовка Листовка норвежки 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-02-2024
Листовка Листовка исландски 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-02-2024
Листовка Листовка хърватски 15-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-02-2024

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите