Spironolacton - Tchaikapharma 50 mg film - coated tablets

България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Листовка PIL
Данни за продукта SPC
Активна съставка:
Спиронолактон
Предлага се от:
Чайкафарма Висококачествените лекарства
АТС код:
C03DA1
INN (Международно Name):
Spironolactone
дозиране:
50 mg film - coated tablets
Каталог на резюме:
Spironolacton - Tchaikapharma, 50 mg film-coated tablets x 30
Номер на разрешението:
20030340
Дата Оторизация:
2013-10-23

Други продукти

search_alerts

share_this_information