Spironolacton - Tchaikapharma  25 mg film - coated tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

Спиронолактон

Предлага се от:

Чайка фарма-висококачествените лекарства АД

АТС код:

C03DA1

INN (Международно Name):

Spironolactone

дозиране:

25 mg film - coated tablets

Каталог на резюме:

Spironolacton - Tchaikapharma, 25 mg film-coated tablets x 30

Дата Оторизация:

2013-10-23

Сигнали за търсене, свързани с този продукт