Spiritus Salicylicus - Flo  2 % cutaneous solution, 100 ml

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Флора-02 ЕООД

АТС код:

D01AE12

дозиране:

2 % cutaneous solution, 100 ml

Каталог на резюме:

Spiritus Salicylicus-Flo, 2% cutaneous solution - 100 ml

Дата Оторизация:

2010-06-02

Сигнали за търсене, свързани с този продукт