Spiolto Respimat 2,5 microgram/2,5 microgram inhalation solution

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

olodaterol и бромид tiotropium

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

R03AL6

INN (Международно Name):

olodaterol and tiotropium bromide

дозиране:

2,5 microgram/2,5 microgram inhalation solution

Каталог на резюме:

Spiolto Respimat, 2,5 microgram/ 2,5 microgram inhalation solution x 1; x 2; x 3; x 8

Дата Оторизация:

2015-08-05

Сигнали за търсене, свързани с този продукт