Solcoseryl 2,125 mg/g + 10 mg/g oromucosal paste 

България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
01-03-2021
Предлага се от:
Meda Pharma GmbH & Co. KG
АТС код:
A01AD11
дозиране:
2,125 mg/g + 10 mg/g oromucosal paste 
Каталог на резюме:
SOLCOSERYL 2.125 mg/g + 10 mg/g, oromucosal paste - 5 g;
Номер на разрешението:
20050336
Дата Оторизация:
2014-10-23

Прочетете целия документ

Карта на сайта

Абонамент

Търсене

Етикети

Идентификация

Запомни ме

Вход

Забравена парола?

За ИАЛ

Комисии към ИД на ИАЛ

Други комисии

Административна информация

Приемно време

Сертификати

Харта за клиента

Етичен кодекс

Защита на личните данни

История

Меморандуми

Регистър на подадените декларации

Нормативни актове

Административни услуги

Регистри

Регистри на лекарствени продукти

Регистри на търговци и производители

Регистри клинични изпитвания

Продуктова информация

Кратки характеристики на продуктите

Листовки за пациента

Полезни връзки

Работни места

Контакти

ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Моля, изберете Информация за гражданите - Предупреждения - Съобщения

Лекарства Лекарствена безопасност Формуляр за нежелани лекарствени реакции от

немедицински лица Административно обслужване Общо лого на интернет аптеки

ЗА ФИРМИТЕ

Моля, изберете Информация за фирмите - Съобщения за фирмите - Разрешаване за

употреба на лекарствени продукти - Медицински изделия - Съобщения във връзка с

лекарствената безопасност - - Архив на съобщенията за лекарствена безопасност -

Клинични изпитвания - Комисии по етика - - ЕККИ - Етична комисия за клинични

изпитвания - - Архив - Лекарствена информация - Лингвистична проверка - Тест за

ниво на разбираемост - Контрол на лекарствените продукти - Фармакопея - CESP -

Състрадателна употреба - Инструкции за управляване на сигнали при верификация и

отписване на лп - за фирмите

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Моля, изберете Съобщения Лекарства Лекарствена безопасност - Формуляр за

нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти - Методично ръководство

за реда и начина на съобщаване на подозирани НЛР от медицинските специалисти -

Съобщения за лекарствена безопасност - Преки съобщения до медицинските

специалисти - Бюлетини за Нежелани лекарствени реакции - Архив на съобщенията

за лекарствена безопасност Новорегистрирани лекарствени продукти Кръвни

продукти Регистри Програми за състрадателна употреба Инструкции за управляване

на сигнали при верификация и отписване на лп

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

15 Октомври 2020

ДО „ГЛОБАЛФАРМА“ ЕООД

Е-мейл

Със заповед № ЗОА-0191/06.03.2019 г. е отнето Разрешение за търговия на едро с

лекарствени продукти № IV-P-T 351 от 21.03.2011 г., издадено на

„ГЛОБАЛФАРМА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София-1000, район

Оборище, ул."Георги Сава Раковски" № 99, ет. 13, ап. офиси 1 и 2, с адрес на

помещенията за търговия на едро в гр. София-1680, район Красно село, ул. „Родопски

извор“ № 30-32, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 от ЗЛПХМ на

издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията

на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет

страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от

съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет

страницата на ИАЛ - www.bda.bg.

Предишна

Следваща

Важна информация!

COVID-19

СЕСПА

Административна информация

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински

специалисти

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински

лица

Списък на лекарствата, обект на допълнително наблюдение

Указания на ЕМА

Лекарства без рецепта

Портал за електронни административни услуги

Електронен списък на медицинските изделия, заплащани с обществени

средства

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

Профил на купувача - портал

Архив процедури преди 01.10.2014 г.

Достъп до информация

Проекти и програми/ЕС

Защита на личните данни

Антикорупция

Вие сте тук:

1. Начало

2. Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

3. ДО „ГЛОБАЛФАРМА“ ЕООД

+359 2 8903555

Fax: +359 2 8903434

bda@bda.bg

09:00 - 17:30

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.

All Rights Reserved.

За ИАЛ

Комисии към ИД на ИАЛ

Други комисии

Административна информация

Приемно време

Сертификати

Харта за клиента

Етичен кодекс

Защита на личните данни

История

Меморандуми

Регистър на подадените декларации

Нормативни актове

Административни услуги

Регистри

Регистри на лекарствени продукти

Регистри на търговци и производители

Регистри клинични изпитвания

Продуктова информация

Кратки характеристики на продуктите

Листовки за пациента

Полезни връзки

Работни места

Контакти

Прочетете целия документ

Прочетете целия документ

Карта на сайта

Абонамент

Търсене

Етикети

Идентификация

Запомни ме

Вход

Забравена парола?

За ИАЛ

Комисии към ИД на ИАЛ

Други комисии

Административна информация

Приемно време

Сертификати

Харта за клиента

Етичен кодекс

Защита на личните данни

История

Меморандуми

Регистър на подадените декларации

Нормативни актове

Административни услуги

Регистри

Регистри на лекарствени продукти

Регистри на търговци и производители

Регистри клинични изпитвания

Продуктова информация

Кратки характеристики на продуктите

Листовки за пациента

Полезни връзки

Работни места

Контакти

ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Моля, изберете Информация за гражданите - Предупреждения - Съобщения

Лекарства Лекарствена безопасност Формуляр за нежелани лекарствени реакции от

немедицински лица Административно обслужване Общо лого на интернет аптеки

ЗА ФИРМИТЕ

Моля, изберете Информация за фирмите - Съобщения за фирмите - Разрешаване за

употреба на лекарствени продукти - Медицински изделия - Съобщения във връзка с

лекарствената безопасност - - Архив на съобщенията за лекарствена безопасност -

Клинични изпитвания - Комисии по етика - - ЕККИ - Етична комисия за клинични

изпитвания - - Архив - Лекарствена информация - Лингвистична проверка - Тест за

ниво на разбираемост - Контрол на лекарствените продукти - Фармакопея - CESP -

Състрадателна употреба - Инструкции за управляване на сигнали при верификация и

отписване на лп - за фирмите

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Моля, изберете Съобщения Лекарства Лекарствена безопасност - Формуляр за

нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти - Методично ръководство

за реда и начина на съобщаване на подозирани НЛР от медицинските специалисти -

Съобщения за лекарствена безопасност - Преки съобщения до медицинските

специалисти - Бюлетини за Нежелани лекарствени реакции - Архив на съобщенията

за лекарствена безопасност Новорегистрирани лекарствени продукти Кръвни

продукти Регистри Програми за състрадателна употреба Инструкции за управляване

на сигнали при верификация и отписване на лп

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

15 Октомври 2020

ДО „ГЛОБАЛФАРМА“ ЕООД

Е-мейл

Със заповед № ЗОА-0191/06.03.2019 г. е отнето Разрешение за търговия на едро с

лекарствени продукти № IV-P-T 351 от 21.03.2011 г., издадено на

„ГЛОБАЛФАРМА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София-1000, район

Оборище, ул."Георги Сава Раковски" № 99, ет. 13, ап. офиси 1 и 2, с адрес на

помещенията за търговия на едро в гр. София-1680, район Красно село, ул. „Родопски

извор“ № 30-32, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 от ЗЛПХМ на

издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията

на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет

страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от

съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет

страницата на ИАЛ - www.bda.bg.

Предишна

Следваща

Важна информация!

COVID-19

СЕСПА

Административна информация

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински

специалисти

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински

лица

Списък на лекарствата, обект на допълнително наблюдение

Указания на ЕМА

Лекарства без рецепта

Портал за електронни административни услуги

Електронен списък на медицинските изделия, заплащани с обществени

средства

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

Профил на купувача - портал

Архив процедури преди 01.10.2014 г.

Достъп до информация

Проекти и програми/ЕС

Защита на личните данни

Антикорупция

Вие сте тук:

1. Начало

2. Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

3. ДО „ГЛОБАЛФАРМА“ ЕООД

+359 2 8903555

Fax: +359 2 8903434

bda@bda.bg

09:00 - 17:30

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.

All Rights Reserved.

За ИАЛ

Комисии към ИД на ИАЛ

Други комисии

Административна информация

Приемно време

Сертификати

Харта за клиента

Етичен кодекс

Защита на личните данни

История

Меморандуми

Регистър на подадените декларации

Нормативни актове

Административни услуги

Регистри

Регистри на лекарствени продукти

Регистри на търговци и производители

Регистри клинични изпитвания

Продуктова информация

Кратки характеристики на продуктите

Листовки за пациента

Полезни връзки

Работни места

Контакти

Прочетете целия документ

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация