Sifrol

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

прамипексол дихидрохлорид монохидрат

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

N04BC05

INN (Международно Name):

pramipexole

Терапевтична група:

Антипаркинсонови лекарства

Терапевтична област:

Restless Legs Syndrome; Parkinson Disease

Терапевтични показания:

Sifrol е показан за лечение на признаците и симптомите на идиопатична болест на Parkinson, самостоятелно (без леводопа) или в комбинация с леводопа, i. в течение на болестта, въпреки че до късните стадии, когато ефектът на levodopa намалява или става непостоянен и флуктуации в терапевтичния ефект се случи (края на доза или "on-off" флуктуации). Sifrol е показан за симптоматично лечение на умерена до тежка форма на идиопатична Синдром на неспокойните крака в дози до 0. 54 мг (0. 75 mg сол).

Каталог на резюме:

Revision: 37

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1997-10-13

Листовка

                69
Б. ЛИСТОВКА
70
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SIFROL 0,088 MG ТАБЛЕТКИ
SIFROL 0,18 MG ТАБЛЕТКИ
SIFROL 0,35 MG ТАБЛЕТКИ
SIFROL 0,7 MG ТАБЛЕТКИ
прамипексол (pramipexole)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява SIFROL и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете SIFROL
3.
Как да приемате SIFROL
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате SIFROL
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SIFROL И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
SIFROL съдържа активното вещество
прамипексол и се отнася към група

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
SIFROL 0,088 mg таблетки
SIFROL 0,18 mg таблетки
SIFROL 0,35 mg таблетки
SIFROL 0,7 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
SIFROL 0,088 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 0,125 mg
прамипексолов дихидрохлорид
монохидрат (pramipexole
dihydrochloride monohydrate), еквивалентен на 0,088 mg
прамипексол (pramipexole).
SIFROL 0,18 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 0,25 mg
прамипексолов дихидрохлорид
монохидрат (pramipexole
dihydrochloride monohydrate), еквивалентен на 0,18 mg
прамипексол (pramipexole).
SIFROL 0,35 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 0,5 mg
прамипексолов дихидрохлорид
монохидрат (pramipexole
dihydrochloride monohydrate), еквивалентен на 0,35 mg
прамипексол (pramipexole).
SIFROL 0,7 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 1,0 mg
прамипексолов дихидрохлорид
монохидрат (pramipexole
dihydrochloride monohydrate), еквивалентен на 0,7 mg
прамипексол (pramipexole).
_Внимание:_
Дозите прамипексол, публикувани в
литературата, се отнасят за неговата
сол.
Поради това дозите ще бъдат
изразявани по-долу като прамипексол
база и като прамипексол
под формата на сол (в скоби).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
SIFROL 0,088 mg таблетки
Таблетките са бели, плоски
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-01-2024
Листовка Листовка чешки 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-01-2024
Листовка Листовка датски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-01-2024
Листовка Листовка немски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-01-2024
Листовка Листовка естонски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-01-2024
Листовка Листовка гръцки 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-01-2024
Листовка Листовка английски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-01-2011
Листовка Листовка френски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-01-2024
Листовка Листовка италиански 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-01-2011
Листовка Листовка латвийски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-01-2011
Листовка Листовка литовски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-01-2024
Листовка Листовка унгарски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-01-2024
Листовка Листовка малтийски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-01-2011
Листовка Листовка нидерландски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-01-2011
Листовка Листовка полски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-01-2024
Листовка Листовка португалски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-01-2011
Листовка Листовка румънски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-01-2024
Листовка Листовка словашки 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-01-2024
Листовка Листовка словенски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-01-2011
Листовка Листовка фински 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-01-2024
Листовка Листовка шведски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-01-2024
Листовка Листовка норвежки 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-01-2024
Листовка Листовка исландски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-01-2024
Листовка Листовка хърватски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-01-2024

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите