Sancuso Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sancuso

kyowa kirin holdings b.v. - гранисетрон - vomiting; cancer - Антиеметични и antinauseants, , серотонин (5ht3) антагонисти - Предотвратяване на гадене и повръщане при пациенти, получаващи умерено или силно еметогенна химиотерапия, със или без цисплатин, в продължение на до пет последователни дни. sancuso може да се използва при пациенти, приемащи първия курс химиотерапия или при пациенти, които преди това са получавали химиотерапия.