FLUVEX 50 mg/ml solution for injection for cattle, pigs and horses 50.0 mg/ml България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

fluvex 50 mg/ml solution for injection for cattle, pigs and horses 50.0 mg/ml

s.p. veterinaria s.a. - flunixin (като flunixin меглюмина) - инжекционен разтвор - 50.0 mg/ml - говеда, коне, свине