Strepsils Cool 1,2 mg/0,6 mg lozenges България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

strepsils cool 1,2 mg/0,6 mg lozenges

reckitt benckiser healthcare international ltd. - АНТИСЕПТИЦИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ - 1,2 mg/0,6 mg lozenges

Gaviscon Strawberry Tablets 250 mg/133,5 mg/80 mg chewable tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

gaviscon strawberry tablets 250 mg/133,5 mg/80 mg chewable tablets 

reckitt benckiser healthcare international ltd. - Други лекарства за лечение на пептична язва и гастро-езофагеална отлив (горд) - 250 mg/133,5 mg/80 mg chewable tablets