Evvofex 120 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

evvofex 120 mg film - coated tablets

ewopharma international s.r.o., - Фексофенадин хидрохлорид - 120 mg film - coated tablets

Ewofex 180 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

ewofex 180 mg film - coated tablets

ewopharma international s.r.o., - Фексофенадин хидрохлорид - 180 mg film - coated tablets

Allegra 120 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

allegra 120 mg film - coated tablets 

Санофи-Авентис България ЕООД - Фексофенадин - 120 mg film - coated tablets 

Telfast 180 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

telfast 180 mg film - coated tablets

Санофи-Авентис България ЕООД - Фексофенадин - 180 mg film - coated tablets