Dexketoprofen - Tchaikapharma 50 mg/2 ml solution for injection/infusion България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

dexketoprofen - tchaikapharma 50 mg/2 ml solution for injection/infusion

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД," - dexketoprofen - 50 mg/2 ml solution for injection/infusion