Suprephen  500 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

suprephen  500 mg film - coated tablets

НЕОЛА ФАРМА ЕООД - Микофеноловая киселина - 500 mg film - coated tablets

Mycophenolic Acid Teva 180 mg gastro - resistant tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

mycophenolic acid teva 180 mg gastro - resistant tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Микофеноловая киселина - 180 mg gastro - resistant tablets

Mycophenolic Acid Teva 360 mg gastro - resistant tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

mycophenolic acid teva 360 mg gastro - resistant tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Микофеноловая киселина - 360 mg gastro - resistant tablets

Myfortic 180 mg gastro - resistant tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

myfortic 180 mg gastro - resistant tablets

novartis pharma gmbh - Микофеноловая киселина - 180 mg gastro - resistant tablets

Myfortic 360 mg gastro - resistant tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

myfortic 360 mg gastro - resistant tablets

novartis pharma gmbh - Микофеноловая киселина - 360 mg gastro - resistant tablets