Glucose-Solution 40% BG 440.0 mg/ml България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

glucose-solution 40% bg 440.0 mg/ml

bela-pharm gmbh & co. kg - Глюкоза монохидрат - инфузионен разтвор - 440.0 mg/ml - говеда, кози, коне, котки, кучета, овце, свине

Glucose 5% + Sodium Chloride 0,9% Biopharm solution for infusion България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

glucose 5% + sodium chloride 0,9% biopharm solution for infusion

Биофарм инженеринг АД - Електролити с въглехидрати - solution for infusion

GLUCOSE BIOPHARM 20% 22.0 g/100 ml България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

glucose biopharm 20% 22.0 g/100 ml

Биофарм Инженеринг АД - Глюкоза монохидрат - инфузионен разтвор - 22.0 g/100 ml - говеда, кози, коне, котки, кучета, овце, прасета

GLUCOSE BIOPHARM 40% 44.0 g/100 ml България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

glucose biopharm 40% 44.0 g/100 ml

Биофарм Инженеринг АД - Глюкоза монохидрат - инфузионен разтвор - 44.0 g/100 ml - говеда, кози, коне, котки, кучета, овце, прасета