АЛЕРГОВЕТ 10 % инжекционен разтвор 100 mg/ml България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

АЛЕРГОВЕТ 10 % инжекционен разтвор 100 mg/ml

Биовет АД - Дифенгидрамина хидрохлорид - инжекционен разтвор - 100 mg/ml - коне, кучета