Diclofenac - Tchaikapharma 50 mg gastro-resistant tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

diclofenac - tchaikapharma 50 mg gastro-resistant tablets

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - Диклофенак - 50 mg gastro-resistant tablets

Viklaren  75 mg gastro - resistant capsule,hard България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

viklaren  75 mg gastro - resistant capsule,hard

pharmaswiss ceska republika s.r.o. - Диклофенак натрий - 75 mg gastro - resistant capsule,hard