Diprogenta 0,5 mg/1 mg/g ointment България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

diprogenta 0,5 mg/1 mg/g ointment

Мерк Шарп и Доум България ЕООД - Бетаметазон и антибиотици - 0,5 mg/1 mg/g ointment

Triderm  0,5mg/ 10mg/ lmg/ g ointment България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

triderm  0,5mg/ 10mg/ lmg/ g ointment

merck sharp & dohme bulgaria eood - Бетаметазон и антибиотици - 0,5mg/ 10mg/ lmg/ g ointment

Betaderm 0,5 mg/g + 1 mg/g ointment България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

betaderm 0,5 mg/g + 1 mg/g ointment

pharmaswiss ceska republika s.r.o. - Бетаметазон и антибиотици - 0,5 mg/g + 1 mg/g ointment

Betazontrio  0, 500 mg/g + 10 mg/g + 1 mg/g cream България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

betazontrio  0, 500 mg/g + 10 mg/g + 1 mg/g cream

Антибиотик - Разград АД - Бетаметазон и антибиотици - 0, 500 mg/g + 10 mg/g + 1 mg/g cream

Betazontrio  0,5 mg/g + 10 mg/g + 1 mg/g ointment България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

betazontrio  0,5 mg/g + 10 mg/g + 1 mg/g ointment

Антибиотик-Разград АД - Бетаметазон и антибиотици - 0,5 mg/g + 10 mg/g + 1 mg/g ointment

Triderm  0,5 mg/10 mg/l mg/g cream България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

triderm  0,5 mg/10 mg/l mg/g cream

Мерк Шарп и Доум България ЕООД - Бетаметазон и антибиотици - 0,5 mg/10 mg/l mg/g cream