Ceftriaxon-Tchaikapharma 1 g powder for solution for injection/infusion България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

ceftriaxon-tchaikapharma 1 g powder for solution for injection/infusion

Чайка фарма-висококачествените лекарства АД - ceftriaxone - 1 g powder for solution for injection/infusion