Rossta 10 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

rossta 10 mg film - coated tablets 

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД,," - Розувастатин - 10 mg film - coated tablets 

Rossta 20 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

rossta 20 mg film - coated tablets 

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД,," - Розувастатин - 20 mg film - coated tablets 

Rossta 40 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

rossta 40 mg film - coated tablets 

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД,," - Розувастатин - 40 mg film - coated tablets