Simvacor 20 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

simvacor 20 mg film - coated tablets 

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - Симвастатин - 20 mg film - coated tablets 

Simvacor 10 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

simvacor 10 mg film - coated tablets 

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - Симвастатин - 10 mg film - coated tablets 

Simvacor 40 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

simvacor 40 mg film - coated tablets 

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - Симвастатин - 40 mg film - coated tablets