Ramipril Teva 5 mg tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

ramipril teva 5 mg tablets 

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Рамиприл - 5 mg tablets 

Ramipril Teva 10 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

ramipril teva 10 mg tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Рамиприл - 10 mg tablets