Паксен 4 mg таблетки х 30 България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Паксен 4 mg таблетки х 30

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД - Периндоприл -

Паксен 8 mg таблетки х 30 България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Паксен 8 mg таблетки х 30

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД" - Периндоприл -