Felodipine - Tchaikapharma  5 mg prolonged - release tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

felodipine - tchaikapharma  5 mg prolonged - release tablets

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД," - Фелодипин - 5 mg prolonged - release tablets