Nordipin 5 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

nordipin 5 mg tablets

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - Амлодипин - 5 mg tablets

Nordipin 10 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

nordipin 10 mg tablets

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - Амлодипин - 10 mg tablets