Tevabehist 16 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

tevabehist 16 mg tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Бетагистина - 16 mg tablets

Tevabehist 24 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

tevabehist 24 mg tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Бетагистина - 24 mg tablets